onsdag 24 april

Opinion

En allt ovanligare syn. Regeringen tar inte landsbygden på allvar och vargens härjningar äventyrare tamdjurshållningen, skriver debattörerna. Foto: Jan Henricson

”Vargens utbredning hotar landsbygden”

I varglänen är livet sida vid sida med ett stort rovdjur verklighet. Rivna tamdjur, dödade och skadade hundar är vanligt förekommande där vargen finns. Nu förhalas tidigare tagna politiska beslut. Det är oklart vad regeringen vill med vargförvaltningen.

Genom att slå ihop de båda jägareförbunden menar debattören att man får större möjlighet att påverka. Foto: Lars-Henrik Andersson

27 januari 2016

”Slå ihop de båda jägarförbunden”

Det måste tas krafttag på djupet om vi ska få ordning på den infekterade vargdebatten. Som det nu ser ut är det rena rama sandlådekriget. Genom att slå ihop de båda jägarorganisationerna ökar möjligheten att påverka i rätt riktning.

”Vi anser att kommissionen ska avstå från en otydlig och meningslös reglering utan istället koncentrera arbetet på de illegala vapnen”, skriver Moderaternas Krister Hammarbergh. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 januari 2016

”Vapenförslag strider mot EU:s principer”

Moderaterna har tagit initiativ till att Justitieutskottet gjort en första granskning av EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, en så kallad subsidiaritetsprövning. Det har nu lett till att riksdagen konstaterar att kommissionens förslag är för långtgående i vissa delar. Riksdagen går därför längre i kritiken mot förslaget än vad regeringen gör.

”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 januari 2016

”Svenska ministrar saknar civilkurage”

Är det verkligen så att regeringen inte är kapabel att säga nej till EU-kommissionens vapenförslag i sin helhet istället för denna förbannade kohandel med EU? Den frågan vill jag ställa till inrikesministern.

”Får är gott tycker vargen.” Foto: Maria Törmänen

20 januari 2016

”Får får inte får, varg får får”

Hur kan det komma sig att fårägare lämnas helt utsatta att själva försöka skydda sina får från vargangrepp som självklart drar stora kostnader?

”Uppenbarligen är det inte våra folkvalda i riksdagen som ska ta besluten, utan byråkrater som sitter i Europa”, skriver debattören. Foto: Melker Dahlstrand

20 januari 2016

”WWF borde acceptera riksdagens beslut”

Världsnaturfonden WWF fick ge med sig och tar i en artikel på svenskjakt.se avstånd från de hot och trakasserier som vargkramarna utsätter jägare för.

Allt för många fuskar med spillningsinventeringen för att få en större tilldelning. Därför måste inventeringar köpas in av externa aktörer, hävdar debattören. Foto: Jan Henricson

19 januari 2016

”Älgförvaltningen behöver en fast hand”

Jag tror det är dags att börja använda älgförvaltningsområdena till vad de är avsedda att vara. Nyckeln till att överhuvudtaget kunna börja jaga älg är ju att ha korrekta inventeringar. Utan detta kan vi inte ens börja förvalta stammen.

Stäm staten på ersättning för ekonomiska förluster på grund av varg, tycker insändarskribenten. Foto i Lycksele djurpark: Lars Nilsson

18 januari 2016

”Jägarna bör stämma staten i vargfrågan”

Jag har som ålänning och jägare följt vargfrågan i de svenska jakttidningarna och har funderat över hur frågan kan lyftas till ett högre plan. Ett sätt kan vara att stämma staten.

Genom att byta ut miljöminister Åsa Romson kanske regeringen skulle få lättare att ta tag i aktuella jaktfrågor, anser debattören. Foto: Fredrik Hjerling

18 januari 2016

”Dags att byta miljöminister”

Bra skrivet Kristina Yngwe och Daniel Bäckström i debattartikeln ”Regeringen måste ta hoten mot jägare på allvar” på svenskjakt.se.

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

14 januari 2016

”En saga om vargförvaltningen”

Efter många års diskussion, många utredningar och mycken beslutsvånda har äntligen nivån på vargstammen bestämts. Det är bara kostnadsbilden som inte är klar, fast den har ingen betydelse. Det skriver Ingemar Kastensson i en satirisk betraktelse av vargförvaltningen.

13 januari 2016

”Art- och habitatdirektivet måste ändras”

EU-kommissionens rapport ”Fitness Check” som är en översyn av Art-och habitatdirektivet och Fågeldirektivet kommer våren 2016, men den preliminära versionen finns redan ute. Direktiven bör moderniseras, men en expertpanel har kommit fram till att det inte behövs.

Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

13 januari 2016

”JO-anmäl Naturvårdsverket”

Jag som enskild medborgare i Sverige förstår inte att Naturvårdsverket ger bidrag till Naturskyddsföreningen för att täcka deras advokatkostnader när det gäller att överklaga beslut om jakt på varg.

"Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver." Foto: Lars-Henrik Andersson

11 januari 2016

”Regeringen måste ta hoten mot jägare på allvar”

Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare, djuruppfödare, forskare med flera utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver. Frågan har aktualiserats inte minst sedan en eftersöksjägare hotats till livet efter att på polisens uppdrag avlivat en trafikskadad varg.

"Sverigedemokraterna vill förlänga jakttiden på varg." Foto i Lycksele Djurpark: Lars Nilsson

11 januari 2016

”Hur kan man lita på värmländska socialdemokrater?”

Det måste vara möjligt att jaga varg, skriver tio värmländska politiker i en debattartikel på svenskjakt.se. De sex socialdemokraterna bland dessa borde ifrågasätta sitt partis samarbete med Miljöpartiet i frågor som rör jakt och vilt. Vilken tilltro kan vi annars ha till ert ord i denna fråga, skriver fyra värmländska sverigedemokrater i en replik.

Licensjakt bör inte ske i tätortsnära skogar, eller i andra områden som frekventeras ofta av friluftslivet, exempelvis kan jakt behöva undvikas på helger, anser Naturskyddsföreningen. Foto: Kjell-Erik Moseid

9 januari 2016

”Lämna jaktfientliga Naturskyddsföreningen”

Efter att ha läst Naturskyddsföreningens jaktpolicy kan jag bara dra slutsatsen att föreningen med alla medel och med vilka metoder som helst hindra all jakt.

Skogen levererar både det ena och det andra, som synes. Foto: Åke Sandström

8 januari 2016

”Dags att gräva ner stridsyxorna”

Som ett litet inslag i debatten angående älg och skog kommer här en talande bild. Denna annorlunda fondvägg finns på Ulvö hotell utanför Örnsköldsvik.

”Länge leve naturen! Ut med Naturskyddsföreningen”, skriver debattören.

7 januari 2016

”Jag sponsrar tydligen varg i Sverige”

Jag blev idag varse att jag sponsrar varg i Sverige genom att handla av flera företag som med ekonomiskt stöd till somliga föreningar står bakom vargcirkusen.

6 januari 2016

”EU-direktiv oförenliga med demokrati”

Vargjakten har överklagats sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att tillvägagångssättet med Naturvårdsverket som sista instans för överklagande strider mot EU-rätten. Och naturligtvis har detta utnyttjats av WWF, Naturskyddsföreningen och andra föreningar som bara har som mål att fylla Sverige med varg, oavsett vilka konsekvenser detta medför.

5 januari 2016

”Demokrati har blivit dumokrati”

Nu är det väl ändå dags att kalla Sveriges styre för sitt rätta namn. Demokratin är ju överspelad till förmån för den nu rådande dumokratin.

ICA, IKEA och Postkodlotteriet, Volvo, SKF samt Sveaskog är några företag som sponsrar organisationer som konsekvent överklagar jaktbeslut, skriver debattören.

4 januari 2016

”Du kan själv göra skillnad”

Regeringen, riksdagen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Många instanser är inblandade även i årets vargjakt. Tror vi på att det kommer att bli enklare i framtiden och mitt svar är trots utlovade förändringar? Nej, det blir inte enklare.