lördag 25 maj

Viltsmak

Foto: Mostphotos

Magsjukebakterier hittade i fällda vildsvin

Vid en forskningsstudie har matförgiftningsbakterier hittats i 60 procent av 90 fällda vildsvin. Studien visar att god slakthygien givetvis är viktig för att inte förorena vildsvinsköttet.

Det är forskare från Sveriges lantbruksuniversitet som har undersökt förekomst av matförgiftningsbakterier hos skjutna svenska vildsvin. I studien undersöktes förekomsten av matförgiftningsbakterierna Salmonella spp. och Yersinia spp. hos 90 skjutna vildsvin.

I studien undersöktes även hur bakterieförekomsten påverkades av populationstäthet, åldersspridning, utfodringsintensitet och slaktavfallshantering.

Hos 60 procent av djuren kunde DNA från minst en av bakteriearterna spåras. Bakterierna fanns främst i vildsvinens svalg och tarmkanal och drygt två tredjedelar av jägarna lämnade vanligen slaktavfall i naturen.

 

God slakthygien

I studien fanns svårigheter att få in prov från områden utan stödutfodring och det fick till följd att ett eventuellt samband mellan förekomst av bakterier och utfodring inte kunde utredas. Forskarna såg däremot ett tydligt samband mellan hög populationstäthet och hög utfodringsintensitet.

Forskarna menar att studien visar att god slakthygien är viktig för att inte förorena vildsvinsköttet. De tillägger dock att fler studier krävs för att säga hur bakterieförekomsten ska minskas, men att till exempel färre foderplatser, minskade djurpopulationer och korrekt hantering av slaktavfall kan ha betydelse.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.