tisdag 21 mars

Viltsmak

Det enkla slakteriet

Foto: Torsten Mörner

Det behöver inte kosta mycket eller ta stor plats, men är något alla jägare borde ha tillgång till – ett enkelt slakteri för viltet.

Svensk Jakt Publicerad 28 september 2014 - 06:47

Varför behövs egentligen ett slakteri? Det fungerar väl lika bra att ta hand om rådjuret, älgen, vildsvinet eller de skjutna ­fåglarna på en uteplats eller i garaget?
Det finns nog jägare som tycker så, men faktum är att vi får mycket ­bättre kvalitet på det vilt som vi skjuter om det hanteras i särskilt iordningställda utrymmen som en slaktbod.
Dess­utom kan vi även ta hem viltet ourtaget och passa det i lokalen, ­istället för att göra detta i skogen.
I en slaktbod kan vi förbättra ­hygienen, hålla insekter borta, reglera temperaturen och på dessa sätt se till att viltköttet behandlas på bästa sätt.
Ett välutrustat viltslakteri har kaklade väggar, droppfritt tak, halkfritt golv med golvbrunnar, avsvalningsrum, kyl, frys, en slakt­bana, en bandsåg, termostatstyrd ventilation, knivkokare och mycken annan teknisk utrustning. Vilket alltid blir en stor investering.
Frågan blir då: Vilka minimikrav man bör ha om man inte kan invest­era i ett stort och fint viltslakteri?
Ett enkelt viltslakteri kan med fördel byggas i en del av en bod eller liknande byggnad. Finns det ett rum går det ofta bra att göra det till ett ­funktionellt viltslakteri. Om sådant rum saknas kan man bygga ett av lättbetong eller trävirke. Storleken på rummet bör inte understiga tio kvadratmeter.

 

Enkel rengöring viktigt

En viktig faktor är att väggarna måste vara lätta att göra rena. Betong­väggar går bra, liksom kaklade väggar eller väggar täckta med plåt. Vatten­beständiga plywoodskivor går också bra att använda, men omålade träväggar med plank är inte lämpligt.
Det är viktigt att golvet ut­formas rätt. Golvmaterialet måste vara ­sådant att det är hygieniskt och går att spola av. Ett vanligt betong­golv duger bra. Att måla golvet är ­naturligtvis bättre ur hygien­synpunkt, men det kan bli obehagligt halt om man inte väljer en färg avsedd för detta ändamål som ­innehåller halkskydd.
Gjuter man ett golv är det en fördel om det finns lutning mot en brunn eller ut ur lokalen så att vattnet rinner undan och inte blir stående.
Taket måste liksom golvet vara av ett vattenbeständigt material. Hur högt det ska vara i tak beror på vilka djur som ska hanteras i slakteriet. Om älg eller stora hjortar ska hanteras bör takhöjden ligga runt 3,5 meter eller mer. Hanterar man enbart rådjur och mindre vildsvin duger det med 2,40 meter i takhöjd.
Har man en lokal med dessa material, uppfylls grundkraven för att få en dammfri lokal som är lätt att spola av och hålla ren.

 

Ventilation och temperatur

Det är viktigt att luften i lokalen är frisk och håller rätt ­temperatur. Av detta skäl bör det finnas en­ ­kontrollerad ventilation i slakteriet. Det kan låta som en onödig utgift, men är tvärtom något som säkrar att vi får en hygienisk och riktig kött­hantering.
Det ska vara möjligt att reglera temperaturen så att lokalen är kall när det är varmt ute, och varm när det råder sträng kyla utomhus. Detta kan ordnas dels genom termostatstyrda element, dels genom väl fungerande ventilation med en fläkt.
Bygger man ett kylrum i anslutning till slaktboden har man kylan där. Har man bara ett utrymme där man hanterar och även hänger viltet bör man installera någon typ av luftvärmepump som medger att man kan både höja och sänka ­temperaturen.
Om man inte investerar i någon fläkt, utan ventilationen sker med självdrag, bör man tänka på att ha rått- och flugsäkrade luftintag och utsläpp. Ett luftintag lågt i lokalen och utsläppet nära taket är bra ur ventilationssynpunkt.

 

Kylrum och slaktbana

Vill man investera lite mer ska man bygga ett kylrum i direkt anslutning till slaktlokalen, där djuren kan hängas in. Gör man det kan man ha en slaktbana mellan slakteriet och kylrummet. Fristående kylar går ­också bra och i vissa fall kan man köpa begagnade kylvagnar, ned­monterade kylar eller liknande.
Temperaturen i kylrummet (­kylskåpet) bör ligga mellan 3 och 6 grader Celsius. Man bör testa att kylrummet håller denna temperatur, även under ­extremt varma eller kalla perioder.

 

Övrig utrustning

Elektricitet och vatten bör finnas. Vattnet måste hålla god kvalitet och vara godkänt som dricksvatten. Det bör också gå att tillsluta lokalen så att inte flugor kan ta sig in. Rostfria handfat med varmt och kallt vatten bör definitivt finnas, så att både händ­er, utrustning och lokalen i övrigt kan rengöras på ett hygieniskt sätt.
I taket bör man ha en krok med ett spel i, eller en H-balk med travers så att man kan hissa upp djuren när man flår dem. Man bör också ha en rostfri bänk med lämplig yta där man kan stycka eller hantera kött på allehanda vis.
För den egna hygienen och för att underlätta arbetet bör man ha stora rejäla plastförkläden som bara får finnas i slaktlokalen, särskilda skor/stövlar för lokalen, samt knivset och hölster som bara används i ­slakteriet.

 

Torsten Mörner

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.