Daniel står upp för rovdjursjakten – får skydd av Säpo

En hotbild som tvingat barnen till hemundervisning. Utställda muggar med låtsasblod utanför ytterdörren, en för varje familjemedlem. Ständig kontakt med Säpo för riskbedömningar. Det är bara ett fåtal saker Jägareförbundets Daniel Ligné får leva med, som i media står upp för jägarna och debatterar jakt på de stora rovdjuren.

När jakten avbröts av länsstyrelsen fanns det två-tre vargar kvar i såten.

3 januari 2024

Varg kvar i såten när jakten avlystes

Premium

När fyra av sex var skjutna fanns det fortfarande varg kvar i såten i reviret Ripelången i Västra Götaland. Då avlyste länsstyrelsen jakten. För att vara säkra på att rätt vargar tas bort, förklarar vilthandläggare Mia Bisther.

2 januari 2024

Per gjorde första dagen på Svensk Jakt – då kom vargen i pass

Premium

Vargjakten började bra i reviret Ripelången i Västra Götaland där flera vargar sköts under förmiddagen den första dagen. Reportern Per Jonson var med i passet där en stor hanvarg fälldes. En rivstart på jobbet kan man lugnt säga, då han gjorde sin första arbetsdag på Svensk Jakt.

2 januari 2024

Vargjakt stoppad efter fyra fällda vargar

UPPDATERAD TEXT Tilldelningen är sex vargar. Ändå stoppade Länsstyrelsen i Västra Götaland licensjakten när fyra vargar fällts i Ripelångenreviret.

Högsta förvaltningsdomstolen.

2 januari 2024

Hfd: Fel att ändra i överklagat beslut om vargjakt

Det var fel av tre länsstyrelser att ändra i redan fattade beslut om vargjakt och lägga till fler vargar på tilldelningen. Detta eftersom de första besluten hade överklagats. Det har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till.

Här rapporterar Svensk Jakt löpande från licensjakten på varg. Foto: Kristoffer Pettersson

1 januari 2024

Här följer du 2024 års licensjakt på varg

Följ Svensk Jakts rapportering från vargjakten.

22 december 2023

Naturvårdsverket välkomnar EU-förslag att sänka skyddet för varg

EU-kommissionen föreslår en ändring av vargens skyddsstatus – från ”strikt skyddad” till ”förvaltningsbar”. Naturvårdsverket ser positivt på detta.

21 december 2023

Sköt sin första varg efter 30 års jakt – berättar själv om jakten

Äntligen fick han skjuta sin första varg. Lars-Georg Hedlund har bott och jagat i Lettland i 30 år och i höst lyckades det. Han berättar själv om sin jakt i ett land där stammarna av älg och kronvilt har ökat med 300 procent de senaste 20 åren.

15 december 2023

Juridisk långbänk – när får beslut om vargjakt ändras?

Premium

När får beslut om licensjakt på varg ändras? Det håller Högsta förvaltningsdomstolen på att reda ut just nu.

Licensjakten på varg pågår som längst till och med den 15 februari.

7 december 2023

Så blir licensjakten på varg 2024

Licensjakten på varg inleds 2 januari 2024. 36 vargar får fällas inom fem olika län.

1 november 2023

”Domstolar bidrar till att djurplågeriet får fortsätta”

Uppmuntrar våra domstolar till djurplågeri? Frågan är berättigad mot bakgrund av att förvaltningsrätten nekar skyddsjakt på varg i Linderödsreviret, med hänvisning till att det finns en genetiskt viktig varg i reviret.

1 november 2023

Rovdjursorganisationer vill stoppa vargjakt

Premium

Den beslutade licensjakten på varg har överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå av några organisationer.

27 oktober 2023

Jägare överklagar licensjakten på varg

Tre älgskötselområden tillsammans med fyra licensområden i Västra Götaland överklagar länsstyrelsens beslut om licensjakten på varg. Enligt de klagande följer inte länsstyrelsen riksdagens beslut om rovdjurspolitiken.

29 september 2023

Dalarna: Jägareförbundet och LRF överens – för låg tilldelning hotar vargens existens

Premium

Försiktighetsprincipen som råder vid beslut om jakt på rovdjur, och främst varg, är överdriven. Den största förloraren är dessutom vargen, hävdar företrädare för LRF Dalarna och Jägareförbundet Dalarna.

28 september 2023

”Naturvårdsverket underminerar demokratins grundprinciper”

Att ignorera demokratiska beslut är ett allvarligt hot mot vårt samhällssystem. Det är av yttersta vikt att vi höjer kraven på våra folkvalda och myndighetsledare, då de trots allt har fått sitt mandat från folket och måste förtjäna vårt förtroende.

27 september 2023

”Myndigheter ska inte få gå emot riksdagsbeslut”

Myndigheter som har ansvar för vargförvaltningen ska inte ha rätt att gå emot regerings- och riksdagsbeslut. Något som förekommer.

26 september 2023

”Regeringen måste stå upp för demokratin”

Det är dags att ånyo ta upp en viktig aspekt avseende beslutet om vinterns jakt på 36 vargar. Nämligen de beslutande myndigheternas totala nonchalans inför vårt grundlagsbefästa styrsystem, benämnt demokrati.

25 september 2023

”Myndigheter kan inte tillåtas obstruera i vargfrågan”

Så kom då beskedet från berörda länsstyrelser om vinterns licensjakt på varg – 36 vargar! Den svenska populationen av varg ligger runt 400 individer och riksdagsbeslutet från 2013 stipulerar intervallet 170 till 270 vargar. För oss sverigedemokrater är det uppenbart att ansvariga myndigheter med alla till buds stående medel obstruerar demokratiskt fattade beslut. Den ordningen kan inte få fortsätta.

23 september 2023

Ni har varit naiva

Under torsdagen presenterades besluten om licensjakt på varg. Besvikelsen och frustrationen över en begränsad tilldelning är – ännu en gång – stor från berörda medborgare. Samt från de politiker som säger sig vilja minska vargstammens storlek. Men såg ni verkligen inte det här komma?

23 september 2023

Veckans nyheter: Vargjaktsbeslut, kampen mot afrikans svinpest och älgförvaltning

I den här artikeln har vi samlat några av veckans nyheter, reportage och debatter. Klicka på respektive rubrik för att ta dig vidare till hela texten.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev