Här rapporterar Svensk Jakt löpande från licensjakten på varg. Foto: Kristoffer Pettersson

Här rapporterar Svensk Jakt löpande från licensjakten på varg. Foto: Kristoffer Pettersson

Här följer du 2024 års licensjakt på varg

Följ Svensk Jakts rapportering från vargjakten.

15 februari klockan 09.27

I dag är sista dagen på årets licensjakt. Det återstår två vargar att fälla, en vardera i reviren Gryten och Tjunken. Reviren ligger i Sörmland och Värmland.

7 februari klockan 14.59

En varg har skjutits i det sörmländska Grytenreviret. Det återstår en varg på tilldelningen i reviret.

Revir Tilldelning Fällda vargar
Tjunken 6 5
Tångeråsa och Villingsberg 12 13 Avslutad
Venabäcken 6 6 Avslutad
Gryten 6 5
Ripelången 6 6 Avslutad
Totalt 36 35*
* En överskjutning i Örebro län

22 januari klockan 08.51

Den tyngsta vargen som fällts vid årets licensjakt var en hane på 50 kilo som sköts den 3 januari i reviret Tångeråsa, Örebro län.

18 januari klockan 15.33

Dna visar att fyra vargar från Ripelångenreviret har fällts vid licensjakten. Länsstyrelsen har inte dna från fler vargar i reviret och bedömer därför att reviret, som var beläget i Västra Götaland, är tömt.

16 januari klockan 15.43

Den var en hane på 32 kilo som sköts i värmländska Tjunkenreviret på måndagen.

15 januari klockan 15.31

Det har skjutits ännu en varg i Tjunkenreviret, Värmland. Det har nu fällts fem av sex tilldelade vargar i reviret.

15 januari klockan 12.58

Det inträffade en överskjutning i Örebro läns vargjakt. Därför fälldes 13 vargar istället för de tilldelade 12. Trots överskjutningen finns det flera vargar kvar i ett av reviren, enligt länsstyrelsen.

15 januari klockan 08.48

Den ena vargen som fälldes i Örebro län under gårdagen var en hona på 28 kilo. Det har ännu inte kommit någon uppgift på den andra vargen som sköts i länet.

14 januari klockan 16.23

Två vargar återstår av tilldelningen i Tjunkenreviret, sedan värmlandsjägarna på eftermiddagen fällt ytterligare ett djur. Licensjakten 2024 börjar närma sig sitt slut då det endast återstår fyra djur av tilldelade 36. Jakten är avslutad i Örebro, Västmanlands och Västra Götalands län, medan det finns två vargar kvar på licensen i Grytenreviret i Södermanlands län.

14 januari klockan 13.03

En varg har fällts i värmländska reviret Tjunken där det nu återstår tre djur av tilldelningen.

14 januari klockan 12.37

Den tolfte och sista vargen är nu fälld i reviren Tångeråsa och Villingsberg i Örebro län och jakten är därmed avslutad.

12 januari klockan 15.27

Jägarna i Villingsbergsreviret har under dagen jobbat med färska vargspår, men kronvilt i såten har försvårat spårningsarbetet. Minst tre vargindivider finns kvar i reviret, där sex djur hittills har fällts under årets licensjakt. De övriga fem vargarna som fällts i Örebro län har nedlagts i Tångeråsareviret.

12 januari klockan 09.17

Jägarna i Villingsbergsreviret har hittat spår och förbereder sig för jakt.

12 januari klockan 08.44

Det jagas återigen varg i värmländska Tjunkenreviret. Spårförhållandena är dock inte de bästa. Sex vargar får fällas, två har skjutits hittills och enligt jaktledningen fanns det sju vargar i reviret innan jakten drog igång.

12 januari klockan 08.30

Dna-analys från de fällda vargarna i Villingsbergsreviret visar nu att det är föräldradjuren samt fyra avkommor som är skjutna.

Enligt tidigare insamlad dna finns det tre avkommor kvar i området. Något som stärks av att en jägare, efter att den senaste vargen fälldes, sett tre vargar.

Enligt uppgifter till Svensk Jakt fortsätter jägarna även under fredagen att jaga i Villingsbergsreviret.

En varg återstår på tilldelningen av totalt 12, som delas med Tångeråsareviret.

11 januari klockan 15.12

Sakteliga börjar mörkret lägga sig över landet. Inte heller under torsdagen har det, ännu så länge, rapporterats om några fällda vargar. I nuläget återstår 7 av de totalt 36 tilldelade vargarna.

11 januari klockan 08.52

I Villingsbergsreviret fann jägarna under gårdagen färska vargspår. När dagen avslutades fanns det varg kvar i jaktområdet. Nu, på torsdagsmorgonen, letas spår. En varg återstår på tilldelningen, som delas med Tångeråsareviret.

10 januari klockan 15.40

I områden där det finns vargar kvar på tilldelningen har jakt pågått under dagen. Sent på eftermiddagen hade emellertid inga rapporter om fällda vargar kommit.

9 januari klockan 16.49

Vargjakten återupptas i Örebro län. Det står klart efter att den varg som påsköts tidigare under dagen har visat sig vara oskadd. Det återstår därmed en varg på tilldelningen i reviren Tångeråsa och Villingsberg.

9 januari klockan 14.39

Den sjätte och sista vargen på tilldelningen är fälld i Ripelångenreviret, Västra Götaland. Därmed är licensjakten avslutad i reviret.

9 januari klockan 14.06

Licensjakten i Västra Götaland är avlyst tills vidare efter att en sjätte varg i Ripelången är påskjuten.

9 januari klockan 13.01

En varg har påskjutits i Villingsberg, Örebro län. Vargjakten är tills vidare avlyst i både Villingsberg och Tångeråsa.

9 januari klockan 11.55

En varg har fällts i den återupptagna licensjakten i Ripelångenreviret, Västra Götaland. Det är samma varg som tidigare påsköts i samma revir. Det skottet var för övrigt en bom.

9 januari klockan 11.14

Vargjakt pågår i Ripelången, Västra Götaland. En varg har påskjutits och det återstår en varg på tilldelningen.

9 januari klockan 08.29

Jägarna har färska vargspår i Villingsbergsreviret, Örebro län, nu på morgonen. Det finns tre vargar kvar i reviret men det återstår bara en varg på tilldelningen.

9 januari klockan 08.27

Vargen som fälldes i värmländska Tjunkenrevriret kan vara föräldratiken i reviret. Enligt länsstyrelsens besiktning handlar det om en vuxen vargtik med en uppskattad ålder av fyra år. Vikten var 30 kilo.

8 januari klockan 15.24

Nu återupptas vargjakten i Ripelångenreviret, Västra Götaland. Två vargar finns kvar på tilldelningen.

8 januari klockan 09.17

Jägarna hade jakt på tre vargar under söndagen i Villingsbergsreviret, Örebro län. Endast en varg återstår på tilldelningen så det står redan nu klart att reviret inte kommer tömmas vid årets licensjakt.

8 januari klockan 09.12

Länsstyrelsen i Västra Götaland räknar med att få dna-svar under morgondagen från de fyra vargarna som fällts i Ripelångenreviret. Beroende på svaren visar kan licensjakten därefter komma att återupptas i reviret.

7 januari klockan 14.13

Trots bitande kyla och en vargavinter i ordets rätta bemärkelse, fortsätter jägarna att fullfölja årets vargjakt. På söndagseftermiddagen fälldes en varg i värmländska Tjunkenreviret, där det nu återstår fyra djur av tilldelningen.

6 januari klockan 16.37

Ingen varg har fällts under dagens jakt.

6 januari klockan 09.45

Det råder bistra yttre förutsättningar för vargjägarna. Från ett av jaktområdena i Örebro län rapporteras det om 25 minusgrader i skrivande stund.

5 januari klockan 14.48

Jakten börjar närma sig sitt slut i reviren Tångeråsa och Villingsberg i Örebro län, där den elfte vargen nu har skjutits. Det återstår en varg på tilldelningen.

5 januari klockan 13.05

Varg nummer tio har fällts i Örebroreviren Tångeråsa och Villingsberg. Totalt får tolv vargar skjutas.

5 januari klockan 11.42

En nionde varg har skjutits i reviren Tångeråsa och Villingsberg, Örebro län. Tre vargar återstår på tilldelningen.

5 januari klockan 11.03

Jakten går fortsatt bra i Grytenreviret i Sörmland där jägarna nu har fällt ytterligare en varg. Två vargar återstår därmed av tilldelningen.

5 januari klockan 10.50

Den sjätte och sista vargen på tilldelningen har nu fällts i reviret Venabäcken i Västmanland. Vargjakten i länet 2024 är därmed avslutad.

5 januari klockan 09.11

I värmländska Tjunkenreviret var det en hane på 27 kilo som fälldes vid gårdagens licensjakt.

5 januari klockan 08.44

Uppgifter har kommit på de tre vargarna som är skjutna i Grytenreviret, Södermanland. Det handlar om två hanar med vikter på 49 respektive 41 kilo samt en hona på 30 kilo.

4 januari klockan 14.24

Jakten är återupptagen i Villingsberg, Örebro län. Den påskjutna vargen har visat sig vara oskadd och det återstår fyra vargar att fälla i reviren Tångeråsa och Villingsberg.

4 januari klockan 13.24

Ytterligare en varg har fällts i Tångeråsa och Villingsberg, Örebro län. Därmed har åtta vargar skjutits i de båda reviren. Jakten är fortsatt avbruten i Villingsberg i väntan på kontroll av påskjutning.

4 januari klockan 13.14

Jakten är avbruten i Villingsberg, Örebro län, i väntan på att en kontroll av en påskjutning ska genomföras. I Tångeråsa fortsätter jakten.

4 januari klockan 12.29

Nu har även en tredje varg fällts i Grytenreviret, Södermanland.

4 januari klockan 11.16

Ytterligare en varg har fallit i sörmländska Grytenreviret, där det nu återstår 4 djur på tilldelningen.

4 januari klockan 11.11

Den första vargen har nu fällts i värmländska Tjunkenreviret.

4 januari klockan 09.11

Jägarna i Villingsbergsreviret, Örebro län, har varg kvar i området och det kommer bli jakt även i dag.

4 januari klockan 08.49

I Sörmland, där den första vargen sköts i går, fortsätter jakten i reviret Gryten, som återfinns norr om Malmköping. Jägarna har nattgångna vargspår att ta sig an, och i detta nu pågår utsättning av passkyttarna.

4 januari klockan 08.15

I västmanländska Venabäcken har fem av sex tilldelade vargar fällts. Det handlar om tre honor med vikter på 44, 36 och 28 kilo samt två hanar som vägde 36 och 37 kilo.

4 januari klockan 08.11

Nu har kortfattade uppgifter kommit på fem av vargarna som är skjutna i reviren Tångeråsa och Villingsberg, Örebro län. Det handlar om tre honor med vikter på 40 kilo respektive 25 och 25 kilo samt två hanar som vägde 46 och 42 kilo.

Hanvarg fälld i Villingsbergsreviret. Foto: Lars-Henrik Andersson

4 januari klockan 08.05

Rättelse. Gårdagens uppgift att åtta vargar skulle ha skjutits i Örebroreviren Tångeråsa och Villingsberg stämmer inte då en påskjuten varg friskförklarades av länsstyrelsen. Rätt antal ska vara sju fällda vargar.

3 januari klockan 14.54

En varg, den femte på tilldelningen, har fällts i västmanländska Venabäcken. Därmed återstår en varg på tilldelningen i reviret.

3 januari klockan 14.21

Så har då den första vargen fällts på licensjakt i Södermanland. Det har skjutits en varg i Grytenreviret och det återstår därmed fem vargar på tilldelningen.

3 januari klockan 14.12

Jägarna i Örebro län är effektiva. Nu har en sjunde varg fällts under jakten i Tångeråsa och Villingsberg

3 januari klockan 14.00

Ytterligare en varg, den sjätte av tolv tilldelade, har fällts i reviren Tångeråsa och Villingsberg i Örebro län.

3 januari klockan 13.11

En fjärde varg är nu fälld i Venabäcken, Västmanland.

3 januari klockan 13.05

Tre vargar har skjutits i Venabäcken, Västmanland. Dessutom är en varg påskjuten. Jakten är avbruten i reviret i väntan på skottplatsundersökning.

Foto: Martin Källberg

3 januari klockan 11.14

Det snöar återigen i Villingsberg, Örebro län. Det finns vargar kvar i reviret och jakt pågår.

3 januari klockan 10.46

En varg har fällts i reviren Tångeråsa och Villingsberg, Örebro län. Totalt har fem vargar skjutits och det återstår sju på tilldelningen.

3 januari klockan 09.08

Två av vargarna som fälldes i Ripelången, Västra Götaland, var en tik och hane på 35 respektive 44 kilo. Vikter och kön på övriga två fällda vargar i jaktområdet är okänt.

3 januari klockan 08.59

Det verkar kunna bli jakt på varg i Villingsbergsreviret, Örebro län, även i dag då det finns färska spår, meddelar Svensk Jakts utsände. Under gårdagen fälldes tre vargar i reviret.

3 januari klockan 08.53

Vargen som fälldes i Venabäcken, Västmanland, på premiärdagen var en hona med vikt på 28,3 kilo.

2 januari klockan 15.31

Vargen som påsköts i reviret Villingsberg i Örebro län har konstaterats vara oskadd. Jakten som länsstyrelsen tidigare avlyste har återupptagits igen. Totalt har fyra vargar skjutits i reviren Tångeråsa och Villingsberg av tolv tilldelade.

2 januari klockan 15.12

Efter att en fjärde varg har skjutits i Ripelångenreviret har länsstyrelsen i Västra Götaland avlyst jakten, trots att det finns sex tilldelade vargar på licensen. Länsstyrelsen meddelar att man nu ska inventera området för att samla in spillning för dna-analyser. Om det finns ytterligare vargar som genom dna kan knytas till reviret återupptas jakten efter ytterligare två vargar.

2 januari klockan 15.01

Reportern Per Jonson var med i passet där en stor hanvarg fälldes i Ripelångenreviret. En rivstart på jobbet kan man lugnt säga, då han gjorde sin första arbetsdag på Svensk Jakt. Läs mer här

Tass från en tikvarg fälld i Villingsbergsreviret på premiärdagen. Foto: Martin Källberg

2 januari klockan 13.27

Fyra vargar har skjutits och en varg har påskjutits i reviren Villingsberg och Tångeråsa. Jakten är tillfälligt avbruten i Villingsbergsreviret.

2 januari klockan 13.25

Skott har skjutits mot varg i Tjunkenreviret, Värmland. Länsstyrelsen har gjort en skottplatsundersökning som visar att vargen bommats. Därmed återstår sex vargar på tilldelningen i reviret.

2 januari klockan 13.19

En varg har påskjutits i Ripelångenreviret, jakten är stoppad tills vidare i reviret.

2 januari klockan 12.45

En varg är fälld i Venabäckenreviret i Västmanlands län. Därmed återstår fem djur på tilldelningen.

2 januari klockan 12.43

Länsstyrelsen i Örebro län meddelar att en varg har påskjutits i Villingsberg. I väntan på att det utreds har jakten tillfälligt stoppats. I Tångeråsa fortsätter jakten.

2 januari klockan 11.58

Ytterligare en varg har fällts i Örebro län, där det i reviren Tångeråsa och Villingsberg sammanlagt 12 vargar får skjutas.

2 januari klockan 11.46

En varg har skjutits i reviren Tångeråsa och Villingsberg, Örebro län.

Den tredje vargen som fälldes i Ripelångenreviret på tisdagsförmiddagen. En hanvarg. Foto: Per Jonson

2 januari klockan 10.53

En tredje varg har fällts i Ripelången, Västra Götaland.

2 januari klockan 10.32

Ytterligare en varg har skjutits i Ripelången, Västra Götaland.

2 januari klockan 10.13

Första vargen under 2024 års jakt är fälld. Trots att spårsnön inte är den bästa har jakten inletts effektivt i reviret Ripelången, Västra Götaland, där en varg har fällts.

Foto: Per Jonson

2 januari klockan 08.45

Vargjägare postar ut i Ripelångenreviret, Västra Götaland.

Vargspårning. Foto: Per Jonson
Villingsberg. Foto: Martin Källberg

2 januari klockan 08.24

Det har kommit lite, lite nysnö i Villingsberg, Örebro län, ovanpå den äldre skarsnön. Förutsättningarna för vargjakt är inte de enklaste men spårning pågår i området.

2 januari klockan 07.15

Det har kommit några centimeter snö i Ripelången, Västra Götaland. Det finns spår efter flera vargar i jaktområdet. Hård blåst försvårar spårningsarbetet eftersom vargspåren drevar igen, likaså är det svårt att få ut lapptyg på ett bra sätt.

1 januari klockan 15.05

Vi väntar på att licensjakten ska dra i gång. Vargjakten startar den 2 januari och pågår som längst till och med den 15 februari.

Besluten om vargjakt län för län

Värmland
Tjunkenreviret. Totalt sex vargar.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut 

Örebro
Tångeråsa och Villingsberg. Totalt tolv vargar.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Västmanland
• Venabäcken. Totalt sex vargar.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Södermanland
Gryten. Totalt sex vargar.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Västra Götaland
Ripelången. Totalt sex vargar.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev