Läs också Per gjorde första dagen på Svensk Jakt – då kom vargen i pass