Älgskötselområden och licensområden som dignar under vargplågan i Skaraborg har överklagat länsstyrelsens beslut om licensjakt. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Jägare överklagar licensjakten på varg

Tre älgskötselområden tillsammans med fyra licensområden i Västra Götaland överklagar länsstyrelsens beslut om licensjakten på varg. Enligt de klagande följer inte länsstyrelsen riksdagens beslut om rovdjurspolitiken.

I ett nio sidor långt överklagande som skickats till Förvaltningsrätten i Luleå beskriver jägarna hur vargreviren ödelagt deras jakt och hur vargetableringen drabbar övrig verksamhet på landsbygden.

Enligt överklagan finns det numera minst åtta vargrevir i Skaraborg, med sammanlagt 60–80 vargar. Troligtvis är det ett av de områden i Sverige med högst vargtäthet.

Har fått nog

Överklagan är undertecknad av Granviks älgskötselområdes ordförande och vice ordförande, Rolf Andersson och Bengt Nilsson och i pressmeddelandet som skickat ut sparar de inte på krutet:

”Nu får det vara nog. Älgförvaltningen i Sverige har havererat fullständigt. Älgen är snart rödlistad om ingenting händer snabbt. Det är kanske redan är för sent. Jakten är i det närmaste förstörd i många delar av Sverige på grund av att antal vargar ökat explosionsartat.”

Närmast berörda

I själva överklagandet till förvaltningsrätten är jägarna mer formella. Där beskriver de hur myndigheter inte följer riksdagens beslut om hur många vargar som ska finnas, att stammen ska minska där koncentrationerna är som störst och att besluten ska tas av de som är närmast berörda.

De diskuterar också genetiken i vargstammen, hur antalet vargar beräknas och den geografiska spridningen, där länsstyrelsen i Västra Götaland valt att begränsa jakten till Ripelångenreviret.

Älgjakten förstörs

Att tillåta licensjakt på varg även i östra/nordöstra delen av Skaraborg skulle inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för varg, sägs det i överklagandet och man fortsätter:

”Om det inte sker en kraftig reducering av vargstammen så fort som möjligt i framför allt norra och östra Skaraborg kommer älgjakten aldrig att kunna återupptas och andra skador från vargen kommer att öka.”

I överklagandet hänvisas till att älgjakten i Sverige är en sedvanerätt och som sådan kan vara särskilt viktig när skriven lagstiftning saknas eller är obetydlig, och att domstolar kan använda sedvanerätten som en vägledning för att avgöra rättstvister.

Utökad jakt

Jägarna ger också en bild av hur läget är i de älgskötselområden och licensområden som drabbats så hårt av varg.

Hur jakten på grund av varg i stort sett ödelagts i Granviks, Mölltorp-Breviks och Undenäs älgskötselområden.

Och hur hårt drabbad jakten är av varg i licensområden i Forsvik, Moholm och Jordstorp.

Därför vill de att domstolen ändrar länsstyrelsens beslut och utökar licensjakten på varg i Skaraborg med främst Vikenreviret, och att fler än sex vargar ska skjutas under licensjakten i länet nästa år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev