Varghybriden gäckar länsstyrelsen

Premium

Länsstyrelsen har inga nya spår efter den varghybrid som upptäckts i Norrbotten. Troligtvis har den vandrat vidare i sydöstlig riktning. Frågan är nu om det rör sig om en varghybrid från den flock i Finland där skyddsjakten stoppades av domstol.

14 november 2023

Varghybrider slinker igenom regler och paragrafer

Premium

Svenska riksdagspolitiker reagerar mot vad de har uppfattat som en ökande trend att äga korsningar mellan varg och hund. Varghybrider är redan nu förbjudna att hålla, men detta är i princip omöjligt att kontrollera och lagen kan kringgås genom import från andra länder.

10 november 2023

Naturvårdsverket: Fler stora rovdjur i Sydsverige

Premium

Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna i uppgift att uppdatera de länsvisa golven för stora rovdjur. Av uppdragsbeskrivningen framgår att antalet vargar ska öka i söder och därmed minska i de mellersta delarna av landet. För det norra området föreslår myndigheten att det inte längre ska finnas någon miniminivå.

Turerna fortsätter kring vargarna i reviret Linderödsåsen. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

9 november 2023

Nytt beslut om skyddsjakt – men först ska ännu ett vargangrepp inträffa

Nu gör Länsstyrelsen Skåne ett nytt försök och beslutar ännu en gång om skyddsjakt i reviret Linderödsåsen – men innan jakten kan komma igång ska ännu ett vargangrepp inträffa.

8 november 2023

I nationalparker får jägare inte skydda sina hundar mot rovdjur

Premium

Paragraf 28 i jaktförordningen gäller inte i nationalparker. Det kan ställa jägare som har angränsande marker inför ett svårt dilemma. Om ett drev skulle förirra sig in i nationalparken, får de inte skydda jakthunden i händelse av ett rovdjursangrepp.

8 november 2023

Sameby ansöker om skyddsjakt på finsk-rysk varg

Premium

En sameby ansöker om skyddsjakt på en finsk-rysk varghanne. Enligt ansökan ska vargen avlivas från helikopter

8 november 2023

Nej till Bennys begäran om skyddsjakt: ”Risken för angrepp är inte större än inom andra områden”

Premium

Risken för allvarlig skada är enligt Länsstyrelsen Värmland inte tillräckligt stor. Därför ska inte skyddsjakt beviljas på vargar i det gamla Skacksjöreviret. Detta trots att sökanden Benny Lindroth pekat på ett antal incidenter och angrepp med vargar som uppträtt aggressivt, närgånget och oskyggt.

1 november 2023

Ingen varg skjuten under skyddsjakt

Under oktober har det varit tillåtet att skjuta en varg under skyddsjakt i Norrtälje kommun. Ingen varg har skjutits, och skyddsjakten som avslutades den 31 oktober kommer inte att förlängas.

1 november 2023

Rovdjursorganisationer vill stoppa vargjakt

Premium

Den beslutade licensjakten på varg har överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå av några organisationer.

31 oktober 2023

Skyddsjakt på skadegörande varg stoppas av domstol

Förvaltningsrätten stoppar skyddsjakten på en skadegörande varg i reviret Linderödsåsen i Skåne. Enligt domstolen väger det faktum att det kan förekomma en så kallad genetiskt viktig varg i området tyngre, än att fårägarna ska få lindring.

30 oktober 2023

Nu ansöker Benny om skyddsjakt på varg

Premium

Benny Lindroth som under helgen fick sin hund angripen av varg i Hagfors kommun, lämnade under måndagen in en skyddsjaktsansökan på två vargar inom det tidigare Skacksjöreviret. Som stöd för ansökan kopplar han flera incidenter där vargarna sökt sig till tamdjur och hundar.

29 oktober 2023

Ansöker om skyddsjakt efter angrepp på hund

Premium

Gråhundstiken stod vid en bäck och skällde på ett konstigt sätt. När Benny Lindroth kom fram stod Ginsa i vattnet, och på andra sidan stod det en varg.

– Hon skällde på ett sätt som jag aldrig hört förut, säger Benny Lindroth.

Två vargar deltog i attacken på hunden. En av dem sköts av hundföraren.

27 oktober 2023

Hund dödad – varg skjuten

UPPDATERAD TEXT Den hund som attackerades av vargar utanför Stöde dog av de skador den ådrog sig. En av vargarna sköts under angreppet.

27 oktober 2023

Skyddsjakt på varg i Jämtland

Premium

Beslut har fattats om skyddsjakt på två vargar inom Tåssåsens samebys område i Jämtland.

27 oktober 2023

Jägare överklagar licensjakten på varg

Tre älgskötselområden tillsammans med fyra licensområden i Västra Götaland överklagar länsstyrelsens beslut om licensjakten på varg. Enligt de klagande följer inte länsstyrelsen riksdagens beslut om rovdjurspolitiken.

25 oktober 2023

Efter ytterligare angrepp – skyddsjakt på varg

Premium

Efter att varg återigen dödat får inom Linderödsreviret i Skåne fick länsstyrelsen nog och beslutade om skyddsjakt.

25 oktober 2023

Vargobservation i norr – dna-analyser inväntas

Varg kan ha siktats i Västerbotten. Dna-prov är tagna och spårobservationer har gjorts.

23 oktober 2023

Fortsatta angrepp på får i skånskt vargrevir

Premium

Vargarna på Linderödsåsen, där det konstaterats finnas en så kallad genetiskt värdefull individ, fortsätter attackera får i hagarna. Under söndagen och måndagen har två nya angrepp konstaterats.

23 oktober 2023

Troligt vargangrepp – hund skadad under rävjakt: ”Ganska tydliga spår efter slagsmålet”

Under en rävjakt på lördagen angreps en hund av vad som befaras vara varg. Angreppet skedde på gränsen mellan Dalarnas och Gävleborgs län, där det i dagsläget inte finns något konstaterat revir.

De senaste månaderna har en mängd vargangrepp på får förekommit i Skåne.

18 oktober 2023

Invandrad varg stoppar skyddsjakt

En så kallat genetiskt viktig varg hindrar länsstyrelsen att genomföra skyddsjakt på skadegörande vargar i reviret Linderödsåsen i Skåne.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev