Nu fajtas statliga myndigheter om att slippa ha fler vargar hos sig. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Landshövdingarna inte överens – ber Naturvårdsverket medla om vargarna

Av totalt 300 vargar har 275 fördelats till Syd- och Mellansverige. Resterande vill ingen länsstyrelse ha. Nu ber det södra rovdjursförvaltningsområdet Naturvårdsverket att delta i arbetet med fördelningen.

Under ett antal månader har de tre rovdjursförvaltningsområdena i Sverige, södra, mellersta och norra, förhandlat om nya miniminivåer för rovdjuren.

Samtliga förhandlingar är avslutade, utom en: den som handlar om varg.

Sätter stopp

Problemet med vargen är att det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som historiskt burit merparten av vargstammen, vill sänka sin miniminivå från dagens 285 vargar till 215.

Det innebär i sin tur att det södra rovdjursförvaltningsområdet behöver ta totalt 85 vargar – men det vill de inte.

Södra rovdjursförvaltningsområdet sätter stopp vid 60. Alltså återstår 25 vargar som inte någon av de statliga myndigheterna, länsstyrelserna, vill ha.

Strandade förhandlingar

Svensk Jakt berättade tidigare om uppgifter som sa att förhandlingarna mellan de två områdena strandat. Nu ber landshövdingarna, som leder vargförhandlingarna, i det södra rovdjursförvaltningsområdet Naturvårdsverket om hjälp.

”Gällande varg har samverkan inte fungerat eftersom två förvaltningsområden kommit fram till olika förslag hur det nationella referensvärdet ska fördelas”, står det i skrivelsen som undertecknats av landshövdingarna i syd och som skickats till Naturvårdsverket.

I tidigare nämnda artikel som Svensk Jakt publicerat framhåller Västmanlands länsstyrelse, som har ordföranderollen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, att länen förväntar sig ytterligare en omfördelning av vargstammen längre fram.

60 vargar

I syd står dock landshövdingarna fast vid att det är 60 vargar som gäller. Att det är gränsen för vad länen i södra Sverige klarar.

”Samverkansrådet i södra förvaltningsområdet arbetar med ett förslag på 6 föryngringar (60 individer) som miniminivå av varg i förvaltningsområdet. Med tanke på dagens nivå som är 0,5 föryngring (5 individer) anses det vara en stor ökning på kort tid och på gränsen för vad som kan accepteras av länen med tanke på tamdjurstäthet, infrastruktur och anpassning för landsbygd.”

Hoppas på hjälp

I Naturvårdsverkets vägledning om översyn av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur 2023 framgår att förslagen som lämnas in till myndigheten ska summera till 300 vargar: ”Det är Naturvårdsverkets uppgift att fastställa de förslag på miniminivåer som överlämnas av samverkansråden, och förslagen behöver uppgå till gällande referensvärden för arterna.”

I syd hoppas dock landshövdingarna på hjälp.

”Landshövdingarna i det södra förvaltningsområdet anser att det är angeläget att Naturvårdsverket aktivt deltar tillsammans med berörda länsstyrelser, för att komma fram till en samverkan, därav hemställan.”

Förslagen som summerar 300 vargar ska vara lämnade till Naturvårdsverket senast den 1 mars.

Landshövdingar i södra rovdjursförvaltningsområdet som skrivit under hemställan till Naturvårdsverket

  • Anneli Hulthén, landshövding Skånes län
  • Carl Fredrik Graf, landshövding Östergötlands län​
  • Ulrica Messing, landshövding Blekinge län
  • Anders Thornberg, landshövding Hallands län
  • Brittis Benzler, landshövding Jönköpings län​
  • Maria Arnholm, landshövding Kronobergs län
  • Beatrice Ask, landshövding Södermanlands län
  • Allan Widman, landshövding Kalmar län

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev