Landshövdingarna kan inte samsas om vart de sista vargarna ska finnas. Nu kliver Naturvårdsverket in. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson & Martin Källberg

Miniminivådiskussion strandad – nu går Naturvårdsverket in

Omfördelningen av den svenska vargstammen mellan rovdjursförvaltningsområdena har lett till att miniminivån inte uppnåtts. Nu kliver Naturvårdsverket in och kallar till möte med ordförandena i de två förvaltningsområdena.

– Vi kommer hjälpa till och hoppas nå en lösning, säger Carl-Johan Lindström, enhetschef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

De två rovdjursförvaltningsområdena i Mellan- och Sydsverige är inte överens. Det mellersta området vill sänka vargtätheten från 285 till 215 men det södra vill bara ha 60 vargar i sitt område. Detta medför att 25 vargar saknas för att nå upp till det nationella referensvärdet på 300 vargar.

Naturvårdsverket har förståelse för att översynen av miniminivåer är en komplex process och att den snabbt ökande vargstammen söderut innebär att södra förvaltningsområdet ställs inför nya utmaningar att hantera framöver”, skriver Naturvårdsverket i sitt svar på den hemställan som landshövdingarna i det södra rovdjursförvaltningsområdet nyligen skickade till dem.

En regional fråga

För att länsstyrelserna ska kunna delegeras beslutsfattningen i vargförvaltningen måste miniminivån på 300 vargar vara satt och regionalt uppdelad.

– Det är grunden för förvaltningen och vi måste landa där. Därför har vi skickat tillbaka frågan till länsstyrelserna, säger Carl-Johan Lindström.

Det är viktigt att den svenska rovdjursförvaltningen i så stor utsträckning som möjligt är regional, i linje med politiskt beslutad inriktning. Att miniminivåer fastställs efter förslag från samverkansråden har en nyckelroll i detta, vilket också är reglerat i förordning. De förslag som samlat inte uppgår till vargens referensvärde kommer därför Naturvårdsverket att skicka tillbaka för vidare beredning hos länsstyrelserna och med en ny tidsfrist att förhålla sig till”, skriver vidare Naturvårdsverket i sitt svar.

Vad händer om förvaltningsområdena inte kan enas. Hänger kommande licensjakt löst då?

– Det vill jag inte spekulera i. Ambitionen nu är att vi får in förslag som gör att vi når upp till referensnivån. Naturvårdsverket kommer också kalla landshövdingen i Skåne och Västmanland till ett möte nu i början av mars. 

Samtidigt som den här processen strandat pågår ett regeringsuppdrag om just referensvärdet. Hänger detta ihop?

– Den utredning som vi ska slutredovisa i sommar handlar inte om att sänka miniminivån för vargstammen. Det vi utreder är vad som ska till för att en eventuell sänkning ska vara möjlig. Vi ska alltså inte fastställa ett nytt referensvärde. Det är en process i sig.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev