Nu har Naturvårdsverket beslutat om nya miniminivåer på varg. Foto Martin Källberg, (i hägn) Ingemar Pettersson

Klart: Så blir de nya lägstanivåerna för varg

Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg och delegerat rätten att besluta om licensjakt till länsstyrelserna. Båda besluten gäller i två år.

Det har varit en lång resa för Naturvårdsverket att ta fram och fastställa nya miniminivåer för varg. Ambitionen har varit att omfördela vargstammen i landet. Mellersta förvaltningsområdet ville sänka tätheten, men för detta krävdes att södra förvaltningsområdet accepterade en tätare stam.

– Vi har ett referensvärde på 300 vargar som vi måste nå och nu har vi fördelat ut de kvarvarande vargarna som saknades när länsstyrelserna lämnade in sina förslag, säger Hanna Ek, biträdande chef viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Enligt fastställandet kommer det norra rovdjursförvaltningsområdet inte ha någon varg. Det mellersta förvaltningsområdets miniminivå uppgår till 225 vargar och det södra förvaltningsområdets miniminivå uppgå till 75 vargar.

– Det är viktigt att poängtera att vi utgått från det inventeringsresultat som fastställdes i fjol, eftersom det har varit det senast fastställda under miniminivåprocessen. Vi har inte tagit hänsyn till det nya inventeringsresultatet. Processen har dragit ut på tiden.

Naturvårdsverket har försökt få till en samverkan men när detta inte lyckades har myndigheten fattat beslut.

Hur tog länsstyrelserna emot beslutet?

– Det kan jag inte uttala mig om. Vi har informerat dem men du får fråga dem vad de anser om nivåerna, säger Hanna Ek.

Både delegationsrätten och beslutet om fastställande om miniminivå gäller i två år. Tidigare har delegationsrätten beslutats varje år och fastställande om miniminivå beslutats var femte år.

– Vi har anpassat beslutens giltighetstid dels efter pågående och kommande processer kopplat till referensvärde varg, dels för att skapa en stabilitet för den regionala förvaltningen säger Hanna Ek. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev