IT-intrång Rovbase

Ingen fortsatt utredning av dataintrång i Rovbase

Premium

Datainspektionen lämnar Naturvårdsverkets datahaveri i Rovbase utan åtgärd. Ärendet har avslutats.

14 november 2019

Dataintrång rapporteras till skyddsmyndighet

Naturvårdsverket ska rapportera dataintrånget i Rovbase till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Åtgärden kommer efter att länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanat verket att agera.

30 oktober 2019

Myndigheter sätter press på Naturvårdsverket om läcka i Rovbase

Länsstyrelsen ser mycket allvarligare på intrånget i databasen Rovbase än vad ägaren till systemet, Naturvårdsverket, gör. På annat sätt kan man inte tolka det brev som länsstyrelsen skickat till verket, där man ifrågasätter varför inte incidenten rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

28 oktober 2019

”Naturvårdsverket bör höja blicken”

Att förtroendet för Naturvårdsverket urholkas är inte konstigt mot bakgrund av att man släpper in aktiva jaktmotståndare i hemliga register över jägare som skjutit rovdjur. Det är dags att verket höjer blicken.

25 oktober 2019

Regeringen har förtroende för Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets säkerhetsbrister fick riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) att agera och ställa ansvarig minister mot väggen med en skriftlig fråga. Miljöminister Isabella Lövin (MP) har nu svarat och uttrycker förtroende för att Naturvårdsverket vidtar åtgärder för förbättra sina rutiner när uppdragstagare anlitas och att skyddet av personuppgifter stärks.

17 oktober 2019

”Att tvingas finansiera sina egna plågoandar”

Det haveri som nyligen uppdagades då Svensk Jakt avslöjade att Naturvårdsverket gett en aktivist från Rovdjursföreningen tillgång till personuppgifter om rovdjursjägare, visar tydligt hur myndigheterna konstant underskattar den systemhotande brottslighet som djurrättsaktivismen utgör.

Generaldirektör Björn Risinger säger att Naturvårdsverket hamnat i en kraftig uppförsbacke och att det krävs mycket arbete för att återställa förtroendet från jägare och jägarorganisationerna.

15 oktober 2019

Generaldirektören: En förtroendekris för Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger säger att hans myndighet har hamnat i en förtroendekris på grund av att en uttalad jaktmotståndare fått tillgång till hemliga register över jägare som dödat rovdjur.

15 oktober 2019

IT-haveriet: Två myndigheter – två slutsatser

Premium

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtland kommer fram till två totalt olika slutsatser av säkerhetsbristerna i databasen Rovbase. Där den sistnämnda ser en risk för att personuppgifter läcks och att jägare utsätts för hot och trakasserier, nämner den förstnämnda inte det med ett ord.

14 oktober 2019

Naturvårdsverkets säkerhetsbrister till riksdagen

Att Naturvårdsverket gett en profilerad jaktmotståndare tillgång till dataregister över rovdjursjägare ses som så allvarligt att säkerhetsbristen tas upp i riksdagen, där miljöminister Isabella Lövin ska få svara på vilka åtgärder hon vidtar för att det inte ska hända igen.

13 oktober 2019

”Vem vill nu inventera varg?”

Med anledning av IT-läckan hos Naturvårdsverket anser jag att jägarna ska ställa in inventeringen av vargspillning i vinter.

12 oktober 2019

Ge mig en anledning att lita på Naturvårdsverket

Vad händer i ett samhälle där medborgarna slutar att lita på myndigheterna?
Naturvårdsverket gör sitt yttersta för att vi ska få svar på den frågan.

11 oktober 2019

Konsulten: Jag har inte gjort mer än mitt uppdrag krävde

Premium

Naturvårdsverkets konsult säger att han inte haft tillgång till fler sekretessbelagda delar av Rovbase än vad som krävdes för att utföra uppdraget. Hans kritiska inställning till jakt och jägare har framkommit i bland annat debattartiklar.

11 oktober 2019

Starka reaktioner på avslöjande om dataläcka

Avslöjandet att Naturvårdsverket har släppt in en jaktmotståndare i sekretessbelagda register över rovdjursjägare har väckt flera starka reaktioner. Riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) begär att regeringen svarar på vad man gör för att garantera jägarnas säkerhet.

11 oktober 2019

Naturvårdsverket: Ingen risk för att uppgifter om jägare sprids

Naturvårdsverket gör en annan bedömning av personuppgiftsincidenten i Rovbase än Länsstyrelsen i Jämtland. Någon obehörig tillgång till sekretessbelagda register har inte förevarit, och någon risk för att namn på rovdjursjägare sprids finns inte, enligt verket.

10 oktober 2019

Därför anmäls hanteringen av jägarnas personuppgifter i Rovbase

Premium

Länsstyrelsen Jämtland står bakom anmälan om personuppgiftsincidenten i Rovbase till Dataskyddsinspektionen.
– Det är givetvis inte lyckat om sekretessbelagda personuppgifter hamnar i fel händer, säger Jon Paulsson som är chefsjurist för länsstyrelsen.

Joakim von Braun, expert på IT-säkerhet.

10 oktober 2019

IT-säkerhetsexpert om läckta jägaruppgifter: En mycket allvarlig händelse

Experten på IT-säkerhet Joakim von Braun anser att det obehöriga intrånget i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas databas Rovbase är mycket allvarligt.

10 oktober 2019

Hemliga uppgifter på vargjägare läckta – anmäls för misstänkt dataintrång

Naturvårdsverket har gett en av landets mesta rovdjursförespråkare och jaktmotståndare tillgång till sekretessbelagda personuppgifter över tusentals rovdjursjägare. Länsstyrelsen i Jämtland ser mycket allvarligt på händelsen och har gjort en anmälan till Datainspektionen.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev