Länsstyrelsen ifrågasätter Naturvårdsverkets agerande och brist på handling gällande intrånget i databasen Rovbase. Foto: Lars-Henrik Andersson & Chad Mcdermott / Mostphotos

Myndigheter sätter press på Naturvårdsverket om läcka i Rovbase

Länsstyrelsen ser mycket allvarligare på intrånget i databasen Rovbase än vad ägaren till systemet, Naturvårdsverket, gör. På annat sätt kan man inte tolka det brev som länsstyrelsen skickat till verket, där man ifrågasätter varför inte incidenten rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Svensk Jakt har i flera artiklar avslöjat hur en profilerad rovdjursförespråkare och uttalad jaktmotståndare som konsult fick tillgång till sekretessbelagda register över jägare som dödat rovdjur. Den så kallade personuppgiftsincidenten inträffade i Naturvårdsverkets databas Rovbase.

Händelsen betraktades som så allvarlig av länsstyrelsen i Jämtland att den anmäldes till Datainspektionen.

Generaldirektören: En förtroendekris för Naturvårdsverket

I Naturvårdsverkets egen utredning av incidenten tar man lättare på händelsen, och verket har därför inte gått vidare med en egen anmälan. Något som underströks i en intervju som Svensk Jakt gjorde med verkets generaldirektör Björn Risinger.

 

Understryker allvaret

På länsstyrelsen ifrågasätter man uppenbarligen Naturvårdsverkets agerande och brist på handling. Länsstyrelsen Jämtland gjorde anmälan till Datainspektionen, men nu ställer Länsstyrelsen i Västra Götalands län (som samordnar rapporteringen av IT-incidentrapporter till MSB) frågor om hur ärendet hanteras.

– Vi bedömer att personuppgiftsincidenten är av sådan karaktär att den även omfattas av obligatoriet som gäller rapportering av IT-incidenter till MSB, skriver länsstyrelsen i brevet som är undertecknat av chefen för samhällsavdelningen, Lena Malm.

Hemliga uppgifter på vargjägare läckta – anmäls för misstänkt dataintrång

För att understryka allvaret hänvisar man till en förordning där det slås fast att vissa IT-incidenter ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det gäller incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller som inträffat i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

 

Gör en egen anmälan

Myndigheten, Naturvårdsverket, ska också i samband med rapporteringen informera och samråda med de uppdragsgivare, länsstyrelserna, som berörs av incidenten.
Eftersom man inte hört något från Naturvårdsverket om saken, önskar Länsstyrelsen i Västra Götalands län att Naturvårdsverket senast 13 november meddelar om man har skickat eller ämnar skicka en rapport om händelsen till MSB.

Därför anmäls hanteringen av jägarnas personuppgifter i Rovbase

– I det fall Naturvårdsverket inte avser att ta ett sådant initiativ, kommer Länsstyrelsen i Västra Götalands län att skicka in en egen rapport, skriver man i brevet.

Beslutet i ärendet har som sagts tagits av Lena Malm. I beredningen har också säkerhetsdirektören Lisa Nordahl samt informationssäkerhetssamordnaren Erik Hjalmarson deltagit.

IT-härvan i Rovbase – detta har hänt

I maj 2018 fick en tidigare anställd på Naturvårdsverket ett konsultuppdrag av Naturvårdsverket. Uppdraget gav honom tillträde till databasen Rovbases sekretessbelagda innehåll som innehåller personuppgifter på cirka 10.000 jägare som skjutit stora rovdjur vid skydds- och licensjakt.

Konsulten har tidigare arbetat i över 30 år med rovdjursfrågor för Naturvårdsverkets räkning. Efter avslutad anställning har han gjort sig känd som en av landets mesta rovdjursförespråkare. Vid tillfället för uppdraget var konsulten även förtroendevald på en toppost i Svenska Rovdjursföreningen.

I mars i år upptäckte länsstyrelsen i Jämtlands län att någon som saknade behörighet gjort ändringar i adresser över norska lodjursjägare.

Efter korrespondens med bland andra Naturvårdsverket anmälde länsstyrelsen en så kallad personuppgiftsincident till Datainspektionen.

I anmälan framgår att en utomstående person fått tillgång till identifierande information, till exempel för- och efternamn, på jaktledare och skyttar vid jakt på rovdjur, samt till namn på länsstyrelsens egen personal.

Länsstyrelsen anser att incidenten är betydande, bland annat eftersom det föreligger risk för hot och trakasserier mot rovdjursjägare.

Rovbase ägs av Naturvårdsverket och norska Miljödirektoratet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev