Naturvårdsverket tror inte att känsliga personuppgifter på jägare har kommit ut. Därför har verket inte rapporterat händelsen till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap eller gjort en polisanmälan om dataintrång. Foto: Olle Olsson & Dennis Hedlund / Mostphotos

Naturvårdsverket: Ingen risk för att uppgifter om jägare sprids

Naturvårdsverket gör en annan bedömning av personuppgiftsincidenten i Rovbase än Länsstyrelsen i Jämtland. Någon obehörig tillgång till sekretessbelagda register har inte förevarit, och någon risk för att namn på rovdjursjägare sprids finns inte, enligt verket.

När Länsstyrelsen i Jämtland uppmärksammade Naturvårdsverket på att deras konsult gjort otillåtna ändringar i registret över norska lodjursjägare, var Andreas Zetterberg nytillträdd chef för verkets viltanalysenhet. Han fick alltså rivstarta med ett allt annat än enkelt ärende.

– Jag avslutade omedelbart konsultens uppdrag och stängde hans behörighet till Rovbase. Det gäller fortfarande, eftersom vi har kvalitetsbrister i systemet som vi måste lösa, säger Andreas Zetterberg.

Hemliga uppgifter på vargjägare läckta – anmäls för misstänkt dataintrång

Samtidigt inledde verket en internutredning där man bland annat genomförde en jävsprövning av konsulten. Någon sådan gjordes inte i samband med att han engagerades för uppdraget.

Andreas Zetterberg. Foto: Naturvårdsverket

– Vid den direktupphandling som genomfördes gjordes bedömningen att han var den ende som kunde utföra det jobb som efterfrågades. Senare har en jävsprövning gjorts av Naturvårdsverkets jurister. I den kommer man fram till att det inte förekommer jäv eftersom han inte är anställd utan arbetar på konsultbasis, säger Andreas Zetterberg.

 

Innebär det att även en uttalad rovdjursmotståndare skulle kunna få tillgång till de känsliga uppgifter som finns i Rovbase?

– Absolut. Tillgången beror på uppdragets art och tillgänglig data. Vi har till exempel fältpersonal ute i landet som säkert har alla möjliga åsikter om rovdjur, säger Andreas Zetterberg.

I en tidigare publicerad artikel på svenskjakt.se uppmärksammas att en nyanställd på Naturvårdsverket tvingades lämna sitt uppdrag som förtroendevald i Svenska Jägareförbundet på grund av risken för jäv. Har verket olika måttstockar för jägare och rovdjursförespråkare när det gäller frågan om jäv och lojalitet?

– Jag känner inte till vad det finns för policys när det gäller det, men det är naturligtvis helt orimligt att Naturvårdsverket gör olika bedömningar för olika grupper. Alla behandlas lika, säger Anderas Zetterberg.

 

Överträtt befogenheter

Under utredningen gjordes loggutdrag på alla de poster i systemet som konsulten gjort ändringar i. Enligt Andreas Zetterberg hade han inom ramen för de två uppdragen han fick, där det andra gällde att städa i uppgifter även för övriga rovdjur, utfört cirka 5.000 ändringar.

– Vid ändringar av fyra poster hade han överträtt sina befogenheter. Två av dem stack ut, de som innebar att han ändrat postadresser till två norska lodjursjägare i Koppangområdet.
Enligt Andreas Zetterberg har inte konsulten haft obehörig tillgång till någon information i Rovbase. Man delar alltså inte länsstyrelsens bedömning att han arbetat i register som legat utanför hans uppdrag, i register där det finns namn och adresser till tusentals rovdjursjägare.

– I vår egen utredning av personuppgiftsincidenten kan vi inte se att de otillåtna ändringar han gjorde får några allvarliga konsekvenser. De register han haft tillgång till har också varit nödvändiga för hans arbete.

 

Så någon risk för att känsliga personuppgifter om jägare som skjutit rovdjur ska spridas finns inte?

– Nej, inte enligt vår bedömning. Jag kan naturligtvis inte säga det absolut säkert, men konsulten säger själv att han inte har sett eller spridit känslig information. I samband med att han engagerades undertecknade han också ett sekretessavtal, säger Andras Zetterberg.

 

”Jag kan naturligtvis inte säga det absolut säkert, men konsulten säger själv att han inte har sett eller spridit känslig information.”

Andreas Zetterberg

 

Mot bakgrund av dessa slutsatser har Naturvårdsverket inte rapporterat händelsen till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, vilket ska göras när allvarliga IT-incidenter inträffar. Bland annat när det gäller otillbörlig ändring av data. Inte heller har man gjort någon polisanmälan om dataintrång.

 

Förtroende skadas

Anderas Zetterberg medger att Naturvårdsverkets viltenheter påverkas negativt av en sådan här händelse. Att förtroende från jägarna riskerar att minska.

– Klart att det påverkar negativt. Det jag kan göra är att skärpa rutinerna och se över behörighetsnivåerna i systemet så att vi i framtiden inte behöver få sådana här ifrågasättanden, säger han.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev