Tornsborg i Klippans kommun var platsen för måndagskvällens vargmöte. Från vänster Anders Andersson, ordförande i Norra Åsbo jaktvårdskrets, Lasse Persson, ordförande i Jägareförbundet Skåne, Nils Carlsson och Tom Espgård, båda från länsstyrelsen. Foto: Marie Gadolin

Vargmöte: ”Det kommer att bli jakthundar dödade”

Premium

På tre år har Skåne fått lika många etablerade vargrevir och möjligen ett fjärde på gång. Två kullar med vargvalpar har fötts, 2021 och 2022. I år förväntas upp till tre föryngringar i länet. Ett välbesökt informationsmöte om varg hölls på måndagskvällen av en berörd jaktvårdskrets.

Drygt hundra jägare hade på måndagskvällen sökt sig till lilla Tornsborg i Klippans kommun för att lyssna på föredragande Lasse Persson, ordförande i Jägareförbundet Skåne, samt Nils Carlsson och Tom Espgård från länsstyrelsen.

Arrangör för informationskvällen var Norra Åsbo jaktvårdskrets, ordförande Anders Andersson öppnade mötet och lämnade ordet till Lasse Persson.

Mellan två revir

Kretsen har de två nybildade vargreviren Söderåsen och Svalemosse i sin omedelbara närhet.

Klart: Tre vargrevir bekräftade i Skåne

I samtliga Skånerevir kommer tikarna från reviret Långbogen i Östergötland. En fjolårstik från Linderödsreviret verkar dessutom ha etablerat sig längre söderut i länet och kan möjligen komma att bilda revir med en hanvarg som rör sig runt Linderödsreviret.

 

I vinter har Skåne fått två nya vargrevir, Söderåsen (längst i väster) och Svalemosse (mellersta Skåne), i tillägg till det tidigare Linderödsreviret (i öster). Karta: Google

Lasse Persson.

– Jägareförbundet Skånes utgångspunkt är att vi inte ska ha några vargrevir, men det är en politisk fråga. Den kan bara lösas politiskt, inte på något annat sätt, inledde Lasse Persson med att konstatera.

Licensjakt

Länsföreningen begärde i fjol somras tillsammans med Jägareförbundets länsföreningar i Jönköpings län, Södermanland och Östergötland att respektive länsstyrelse skulle få besluta om licensjakt om varg. De fick nej av Naturvårdsverket trots att minimimålet om 0,5 familjegrupper i det södra rovdjursförvaltningsområdet för länge sedan uppnåtts med råge.

Jägareförbunden begär beslut om vargjakt i Sydsverige

Även länsstyrelsen vill få delegation från Naturvårdsverket att besluta om licensjakt.

– Jag tror att det är bra om delegation av licensjakten inte dröjer allt för länge. Vi har i två remissvar sagt att vi vill ha delegation, sa Nils Carlsson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Skåne.

En anledning är enligt honom att utvecklingen av vargpopulationen kan gå fort i Skåne, på grund av att det finns så mycket vilt.

Stör kronviltet

För Jägareförbundet är det också en viktig fråga att skydda det störningskänsliga kronviltet från varg. Länsföreningen anser att kronviltet är mer skyddsvärt än vargen.

– Det räcker att vargarna stör kronhjortarna, de behöver inte äta upp dem. Vargreviret i öster gör att hjortarna stöts västerut, mot Lund. Friluftslivet stöter dem österut. Det blir en ansamling runt Vomb med för stora skogsskador som följd, sa Lasse Persson.

Skånska vargar kan hota kronviltet

Han vill att det snarast kommer igång utbildningar i vargjakt:

– Vi kommer att få licensjakt förr eller senare och måste lära oss att jaga varg. Eftersom vi inte har spårsnö kan vi inte jaga på samma sätt som norröver. Vi behöver utbilda hundar, även eftersökshundar. Men vi kan inte invänta licensjaktsbeslut och sedan lära oss.

Han påpekade också att det kommer att bli svårare att jaga med drivande hund.

 

Drygt hundra intresserade jägare hade anmält sig till informationsmötet om varg. Längst fram till vänster en av kvällens föreläsare, Nils Carlsson från länsstyrelsen. Foto: Marie Gadolin

När får man skjuta

Både Lasse Persson och länsstyrelsens representanter och ägnade tid åt att prata om, och svara på frågor om, hur man använder sig av jaktförordningens paragrafer 28 och 40c.

Tom Espgård betonade att paragraf 28 inte gäller för varg i vilthägn med till exempel dovvilt och mufflon.

– Detta på grund av hårda krav på stängslingen, vilthägn ska vara ointagliga för varg. Paragraf 28 gäller heller inte i nationalparker, sa Espgård.

En inte helt irrelevant upplysning, eftersom ett av Skånes nya revir finns i eller nära Söderåsens nationalpark. Länsstyrelsen arrangerar några jakter där årligen, med deltagande av lokala jägare med hundar.

 

Länsstyrelsens representanter Nils Carlsson, till vänster, och Tom Espgård. Foto: Marie Gadolin

Självsäkra och nyfikna

Eftersom Skåne är ett nytt varglän i så måtto att det första reviret bildades så sent som 2021, ägnade Tom Espgård tid åt att förklara vargars beteende.

– De är inte jätterädda och skygga utan ganska självsäkra och nyfikna. Det kan upplevas som obehagligt av väldigt många, om en varg följer en till exempel under en hundpromenad. Det är dock inget onormalt vargbeteende, men ett oönskat beteende, sa han.

Hundägare mötte närgångna vargar – bekräftat av länsstyrelsen

– De kan stå och titta länge på en människa, för att sedan gå undan sakta. De är inte bytesdjur och det vet de om. Men de är inte särskilt intresserade av oss, utan farliga framför allt för hundar och för får. Vargen kan vara mycket fokuserad på hund, då är det viktigt att visa att man är där, vifta och ropa, fyllde Nils Carlsson i.

– Om man har hunden lös, kalla in den. Spring inte mot hunden, för om vargen då springer undan kan hunden följa efter. Då blir det lätt en ”situation” mellan varg och hund, fortsatte han.

Inga döda hundar

Nils Carlsson framhöll, om än inte oemotsagd, att det hittills inte dödats några hundar av varg i länet.

– Men det kommer att bli jakthundar dödade av varg i Skåne, sa han.

Dock fick han mothugg av en åhörare som påpekade att med 10–11 vargrevir i länet i framtiden kommer det inte att släppas några hundar och då blir det noll dödade.

Glömde föryngringen

På en publikfråga om hur många vargar som finns i Sverige hänvisade länsstyrelsens representanter till inventeringen 2021–2022 som gav 460 vargar.

De nämnde inte att det därefter fötts valpar i många revir under våren 2022.

Naturvårdsverket chockhöjer vargstammen

Vinterns licensjakt i Mellansverige gav heller inte önskat resultat överallt, bara 57 av tilldelningens 75 vargar sköts. En förklaring till det är att licensjaktsbeslut fattas med förlegade uppgifter om revir som grund. Inventeringen avslutas 31 mars, beslut tas strax innan 1 oktober. Jakten inleds sedan i början av januari.

Licensjakten avslutad: Bara tre av fyra tilldelade vargar fälldes

Det innebär att revir kan ha hunnit flytta på sig. Andra revir töms inte under jakten eftersom det visar sig att de består av fler vargar än vad länsstyrelserna fattat beslut om jakt på.

Skyddsjakt en mardröm

En åhörare kritiserade att skyddsjakt på en varg i Skåne beviljades, men först efter ytterligare ett angrepp.

Fyra angrepp – nästa gång får vargen skjutas

Nils Carlsson förklarade att anledningen till det var att länsstyrelsen måste vara säker på att rätt varg fälls genom bakspårning.

– Skyddsjakt är en mardröm, vi måste försöka få tag på den skadegörande individen.

Han berättade om ett fall där två vandringsvargar för ett antal år sedan drog genom Skåne, den ena tog mängder av får, den andra gjorde det inte.

– Det hade inte varit bra om fel varg skjutits då, sa han.

Skadegörande individ

Skyddsjakt har komplicerats även i Mellansverige av denna anledning, det har blivit ett moment 22 – vargarna är så många att det inte går att hitta den skadegörande individen, därför fattas inte beslut om skyddsjakt av berörda länsstyrelser.

Nils Carlsson hänvisade dock till länsstyrelsens handlingskraft i fallet med en varg som tog får i Halland, Kronoberg och Skåne.

– Där tog vi beslut om skyddsjakt efter bara ett angrepp i Skåne.

Utökad skyddsjakt på varg: ”Uppenbar risk för fler angrepp”

Vargen fälldes dock utanför Markaryd, i Kronobergs län.

Hur många

En av de avslutande frågorna från den stora publiken under informationskvällen, gällde hur många vargrevir Skåne klarar att hysa.

– Vi har ingen åsikt om det på länsstyrelsen och det kommer vi kanske aldrig att få ha, svarade Tom Espgård.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev