Naturvårdsverket har på eget bevåg beslutat att chockhöja Sveriges vargstam. Foto (i hägn): Olle Olsson

Naturvårdsverket chockhöjer vargstammen

Naturvårdsverket kör över riksdagen och chockhöjer nivån för antalet vargar i Sverige.
– En handfull tjänstemän på Naturvårdsverket har bestämt att vargstammen ska stabiliseras på 400 vargar, säger Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen.

Riksdagen har beslutat att referensvärdet för vargstammen ska vara 170–270 vargar. Därefter har Naturvårdsverket på den tidigare rödgröna regeringens uppdrag höjt till 300 vargar.

Nu ökar myndigheten antalet vargar ytterligare.

Det här framgår i Naturvårdsverkets nya utformning av beskattningsmodeller för stora rovdjur.

Osäkerhet och risk

Myndigheten anser att osäkerheter och risknivåer är centrala frågor i rovdjursförvaltningen. I ett invecklat resonemang har Naturvårdsverket kommit fram till att risknivå 0,1 kan accepteras. Det motsvarar att en risk på maximalt tio procent accepteras för att vargstammen under ett år hamnar under referensvärdet på 300 vargar.

Så många vargar beräknas kunna skjutas för oförändrad stam

Det här är av central betydelse i den svenska vargförvaltningen där forskare årligen räknar fram hur stor vargstammen kommer att vara drygt ett år senare. Detta beräknat på olika jaktliga uttag samt olika tillväxttakt i vargstammen.

Baserat på vad forskarna kommer fram till sätts sedan ett tak på hur många vargar som får fällas vid kommande licens- och skyddsjakter för att stammen inte ska underskrida 300 djur.

Medianvärde?

Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund vill att Naturvårdsverket tittar på de senaste årens tillväxtdata i vargstammen och därefter använder sig av ett medianvärde för att ge en prognos för vargstammens kommande storlek.

Osäkert?

Men det skulle bli för osäkert och riskera att vargstammens storlek regelbundet hamnar under referensvärdet på 300 vargar. Det anser i alla fall Naturvårdsverket.

I stället kommer myndigheten använda sig av ett konfidensintervall från de senaste årens mycket stora svängningar i vargstammens tillväxt i sina beräkningar. Det får inte i något fall vara mer än tio procents risk att vargstammen hamnar under 300 vargar när det ska beslutas om det jaktliga uttaget, det vill säga hur omfattande jakten ska vara.

Kritik från Jägareförbundet

Jägareförbundets Gunnar Glöersen är kritisk till Naturvårdsverkets beslut.

– Det här sättet att räkna innebär till exempel att det blir lika stor risk att det finns närmare 600 som 300 vargar nästa höst, säger han.

”Det här sättet att räkna innebär till exempel att det blir lika stor risk att det finns närmare 600 som 300 vargar nästa höst.”
– Gunnar Glöersen

Komplicerad modell

Naturvårdsverkets beskattningsmodell är mycket komplicerad, men vi tar det senaste årets beräkningar som exempel på hur den fungerar:

• Vid varginventeringen vintern 2020–2021 hittades 395 vargar i Sverige. Siffran anger hur många vargar det fanns den 1 oktober 2020, alltså den dagen inventeringen inleddes.

• På våren 2021, alltså EFTER inventeringen men FÖRE 2021 års valpning, FÖRE 2022 års licensjakt och FÖRE valpning våren 2022, räknade vargforskarna vid Skandulv fram hur många vargar som kunde skjutas vid licens- och skyddsjakt under vintern 2021–2022. Inte i något scenario fick risken var större än tio procent att vargstammen skulle vara lägre än 300 individer den 1 oktober 2022.

• Enligt forskarnas beräkningar var det tio procents risk för att stammen hamnar under 300 vargar den 1 oktober 2022 om det sköts fler än 42 vargar. Detta baserat på ett scenario med nolltillväxt i vargstammen.

• I scenariot med nolltillväxt kunde forskarna alltså med 90 procents säkerhet säga att vargarna skulle var fler än 300 den 1 oktober 2022.

Fick rätt

Och forskarna får rätt. I alla fall i så måtto att vargstammen kommer att vara över 300 vargar den 1 oktober 2022. Vid den senaste uppdateringen från den pågående inventeringen hade 450 svenska vargar hittats.

Inventeringen visar: Vargstammen uppe på ny rekordnivå

Gunnar Glöersen.

– Det här betyder att forskarnas beräkning av stammen var fel. De hade baserat sina beräkningar på att det fanns 403 vargar den 1 oktober 2021, men den efterföljande inventeringen visar att det fanns minst 450, säger Gunnar Glöersen.

Naturvårdsverket är också väl medvetet om att deras metod för beskattning kommer att leda till att vargstammen i praktiken blir långt över referensvärdet på 300 vargar.

Över 300 vargar

Naturvårdsverket skriver själva ”att vargstammen i medeltal, över tid, kommer att behöva ligga över referensvärdet på 300 vargar för att säkerställa att referensvärdet inte underskrids”.

Men det spelar alltså ingen roll. För det är den metoden som Naturvårdsverket har valt.

– En handfull tjänstemän på Naturvårdsverket har därmed bestämt att den svenska vargstammen ska stabiliseras på 400 vargar, säger Gunnar Glöersen.

Läs även

Naturvårdsverket: ”Vi har förankrat hos Regeringskansliet”

C-politiker rasar mot Naturvårdsverket

Webb-tv: Så har vargstammen och dess säkerhetsnivåer höjts

Läs Svensk Jakts nyhetsbrev

* indicates required


Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev