75 vargar beräknas kunna skjutas i Skandinavien kommande år, om stammen ska bevaras oförändrad jämfört med i år. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Så många vargar beräknas kunna skjutas för oförändrad stam

I en rapport från Skandulv till Naturvårdsverket och dess norska motsvarighet Miljödirektoratet, skattas hur olika stora jaktuttag förväntas påverka tillväxten i den skandinaviska vargpopulationen.

Enligt rapporten beräknas vargpopulationen i Skandinavien uppgå till 489 djur den 1 oktober i år, varav 403 i Sverige.

Om inget ytterligare jaktligt uttag görs efter 30 april i år fram till 30 september 2022 beräknas vargstammen då uppgå till 578 djur, varav 466 i Sverige.

Om däremot ett jaktuttag på 75 (varav 54 i Sverige) djur görs under året, beräknas vargstammen att utgöras av 489 (varav 403 i Sverige) djur den 30 september nästa år, det vill säga ett oförändrat antal.

 

Populationens utveckling

Rapporten är skriven av Henrik Andrén, Håkan Sand, Olof Liberg och Petter Wabakken och baseras på information från dna-insamling, inventeringsresultat från säsongen 2020/2021, kunskap om total dödlighet i vargstammen, ”inklusive rådande kunskap om (uppskattning av) omfattningen av illegal jakt”. Man har även tagit hänsyn till vargpopulationens utveckling i Skandinavien respektive enbart i Sverige.

 

Älgbetning

Flera vetenskapliga publikationer redovisas av Skandulv. En av dem gäller hur älgens betningsbeteende påverkas av vägar, skogsbruk och vargar. Studien undersökte bland annat om foderbrist ökar älgens benägenhet att acceptera en högre predationsrisk när den söker efter föda.

En annan artikel, baserad på 50 miljoner älgobstimmar som samlats in av jägare mellan 2000 och 2017, redovisar effekten av närvaro av varg och björn på antalet observerade kalvar per älgko under hösten.

 

Foto: Ingemar Pettersson

Antalet kalvar per ko minskade med både ökad varg- och björntäthet, vilket tyder på att kalvöverlevnaden under sommaren minskade på grund av predation. Antalet kalvar per ko minskade med sju procent i områden med bara förekomst av björn och 17 procent i områden som bara hade varg.

 

Fodertillgång

I områden med förekomst av både varg och björn minskade antalet kalvar per ko med 18 procent. Dock minskade både antalet kalvar per ko och älgtätheten under de senaste 20 åren även i områden utan varg och björn.

Anledningen till det kan enligt artikeln till exempel vara tillgång på foder och avskjutningsmål.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev