Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket, försvarar verket nya modell för beskattning av stora rovdjur.

Naturvårdsverket om högre vargstam: ”Vi har förankrat hos Regeringskansliet”

Naturvårdsverket håller inte med om att verkets nya beskattningsmodell skulle medföra en ytterligare ökad vargstam.
Avdelningschef Gunilla Skotnicka berättar även att modellen är förankrad hos Regeringskansliet.

I Naturvårdsverkets nya utformning av beskattningsmodeller för stora rovdjur framgår att vargstammen kommer att ligga över de 300 vargar som är referensvärdet för den svenska vargstammen.

– En handfull tjänstemän på Naturvårdsverket har bestämt att vargstammen ska stabiliseras på 400 vargar, sa Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen, i en tidigare intervju med Svensk Jakt.

Naturvårdsverket chockhöjer vargstammen

Men Naturvårdsverkets biträdande avdelningschef Gunilla Skotnicka håller inte med Gunnar Glöersen. Hon säger i stället att modellen inte med automatik kommer leda till en så stor vargstam. Dessutom anser hon att Naturvårdsverkets beslut har bred förankring.

– Vi har stämt av den här promemorian med flera olika. Både forskare, myndigheter och intresseorganisationer har haft möjligheter att skicka synpunkter, säger Gunilla Skotnicka.

 

Stämt av med Regeringskansliet

Hon berättar vidare att Naturvårdsverket stämt av sitt beslut med tre enheter inom miljödepartementet och näringsdepartementet.

– De har fått möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Anledningen till att vi gjort det hänger ihop med EU-kommissionens överträdelseärende gällande licensjakten på varg . Arbetet med det ärendet ansvarar Regeringskansliet för, säger Gunilla Skotnicka.

 

• Det här är en väldigt anonym skrivning i en infekterad fråga där Naturvårdsverket i praktiken höjer vargstammen ytterligare en nivå. Varför vill ni inte ge några namn på människorna som tagit ett beslut som uppfattas gå emot riksdagsbeslutet?

– Det här är en promemoria som kommit till efter beslut av Naturvårdsverket, det blir olyckligt om enskilda personer lyfts fram för vi som har arbetat med ärendet företräder myndigheten. Synpunkten att den är anonym kan jag samtidigt hålla med om och vi lägger nu ut en ny fil på webben där även beslutsprotokollet finns med som visar vilka som deltagit i beslutet av promemorian, som företrädare för Naturvårdsverket.

C-politiker rasar mot Naturvårdsverkets beslut om högre vargstam

– Vidare vänder jag mig mot beskrivningen att det här höjer vargstammen. Det är ingenting som står i den här promemorian och det är olyckligt att det beskrivs på det sättet. Till exempel står det i artikeln i Svensk Jakt att man alltid använder sig av en viss riksnivå när man beslutar om jakt. Det stämmer inte, hävdar Gunilla Skotnicka.

 

Ur Naturvårdsverkets promemoria.

”Om två eller flera modeller anses vara likvärdiga men ger olika resultat avseende storlek på beskattning, bör försiktighetsprincipen gälla (det vill säga, man använder den modell som tillåter minst uttag).”

• Så står det i promemorian.

– Ja, men det är inte bara det som lyfts i artikeln. Jag tycker att slutsatserna om 400 vargar som dras i den är väldigt långtgående.

 

Ur Naturvårdsverket promemoria.

Naturvårdsverket skriver själva ”att vargstammen i medeltal, över tid, kommer att behöva ligga över referensvärdet på 300 vargar för att säkerställa att referensvärdet inte underskrids”.

• Om det som anförs i artikeln är fel – vilken siffra skulle du säga är korrekt?

– Det är ingenting som vi drar några slutsatser kring. Vi har bara konstaterat att förvaltningsmålen kommer att behöva ligga över referensvärdet på 300 vargar.

 

• Med den beskattningsmodell Naturvårdsverket har valt är risken, eller chansen om man så ser det, lika stor att vargstammen hamnar nära 600 vargar som att den skulle vara nere vid 300. Med det i åtanke kan det väl inte råda någon tvekan heller hos Naturvårdsverket om att stammen kommer att ligga väsentligt över 300?

– Det vi säger är att förvaltningsmålen kommer att behöva ligga över referensvärdet, säger Gunilla Skotnicka.

 

• Riksdagsbeslutet från 2013 säger bland annat att högsta koncentrationerna av varg ska minska och att referensvärdet ska vara 170–270 vargar. Tycker du att promemorian ligger i linje med vad riksdagen beslutat?

– Vi följer den lagstiftning vi har. Riksdagsbeslutet innehåller många olika delar. Vi ska bland annat ha gynnsam bevarandestatus och att det är Naturvårdsverket som rapporterar referensvärde till EU utifrån en vetenskaplig bedömning. Referensvärdet på 270 vargar som beslutades i närtid efter propositionen har sedan reviderats till 300 vargar när vi har fått ett nytt vetenskapligt underlag om den genetiska statusen.

 

• Är det meningen att vargstammen ständigt ska öka? Nu är stammen uppe på rekordhöga 450 vargar.

– Det finns det inget som säger. Vare sig regelverk eller förvaltningsplaner.

 

• Varför blir det då så?

– Om du tittar är det snarare fluktuationer i vargstammen över tid. För några år sedan var den ju nere vid omkring 300 vargar, nu är den högre. Det är en del av den adaptiva förvaltningen att anpassa jaktuttaget efter hur stammen utvecklas.

 

• Är det riksdagen eller Naturvårdsverket som har makten över vargförvaltningen?

– Man har olika roller i vargförvaltningen och vi måste alla förhålla oss till att vi är bundna av art- och habitatdirektivet som säger att vi ska ha gynnsam bevarandestatus, säger Gunilla Skotnicka.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev