Företrädare för Jägareförbundets sydliga länsföreningar kräver i en skrivelse till Naturvårdsverket att länsstyrelserna i deras län ska få rätt att besluta om licensjakt på varg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbunden begär beslut om vargjakt i Sydsverige

Premium

De fyra av Jägareförbundets länsförbund som har vargrevir innanför sina gränser i södra Sverige begär att Naturvårdsverket ändrar sig, och delegerar rätten att besluta om licensjakt till berörda länsstyrelser.

Länsstyrelserna i det södra rovdjurförvaltningsområdet måste precis som myndigheterna i det mellersta, få rätt att besluta om licensjakt på varg. Om inte kommer tilliten till rovdjursförvaltningen och till förvaltande myndigheter att urholkas kraftigt.
Det betonar ordförandena för Jägareförbundets länsföreningar i Jönköpings län, Södermanland, Skåne och Östergötland i en skrivelse till Naturvårdsverket.

Gunnar Lindblad, Jägareförbundet Jönköping, och Bo Arvidsson, LRF i Jönköpings län, är överens om att fortsatt samarbete är nyckeln för att nå framgång i vildsvinsförvaltningen. Foto: Jan Henricson

Gunnar Lindblad.

– Vi vill påpeka att Naturvårdsverket tagit fel beslut. Vi är i södra förvaltningsområdet uppe i runt tio vargrevir. Målet är 0,5 familjegrupper. Självklart finns det utrymme för jakt. Det är dessutom nödvändigt både för viltförvaltningen i stort, och för myndigheternas förtroende bland jägare, säger Gunnar Lindblad, ordförande i Jägareförbundet Jönköpings län, till Svensk Jakt.

De får besluta om vargjakt – Naturvårdsverket öppnar för ökat jaktuttag

Sent beslut

Lars Persson.

I skrivelsen påpekar länsordförandena att miniminivåmålet om 0,5 familjegrupper i det södra förvaltningsområdet togs så sent som 2019. Man lyfter också vad som sägs i riksdagens beslut om en hållbar rovdjurspolitik:
”Då ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art, bör möjligheten att besluta om licensjakt kunna överlåtas till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet utan begränsningar (s.48).”
– Mot bakgrund av bland annat det är det rimligt att Naturvårdsverket tänker om och ändrar sitt beslut. Myndigheten måste väl ändå följa ett riksdagsbeslut, säger Gunnar Lindblad.

 

Förvaltning krävs

I skrivelsen utvecklar länsordförandena sitt resonemang genom att påpeka att riksdagsbeslutet tydligt beskriver att trovärdigheten i rovdjurspolitiken kräver en aktiv förvaltning som bidrar till en bättre samexistens mellan människor och rovdjur. Man skriver:
”Om ingen möjlighet till licensjakt efter varg delges till länsstyrelserna i södra rovdjursförvaltningsområdet kommer tilliten till rovdjurspolitiken att kraftigt försämras. Möjligheten att bedriva en viltförvaltning i områden med familjegrupper av varg försvåras, framför allt vid det jaktliga uttaget.”

 

Varg överallt

Leif Thomsen.

I riksdagsbeslutet lyfts också jakthundens betydelse, och hur vargetableringar försvårar möjligheten att bedriva viltförvaltning. Många jägare avstår från att släppa sina hundar i områden med familjegrupper av varg.
Att jakten med hund är en del av den nordiska jaktkulturen, och är klassat som ett kulturarv av institutionen för språk och folkminnen, är ett annat argument som förs fram.

Jonas Fransson. Foto: Marie Carlsson

– Vi har varg i princip överallt. För att inte vargpopulationen ska öka okontrollerat i syd, på samma sätt som den gjort i mitt, är det viktigt att komma igång med licensjakten i ett tidigt skede, säger Gunnar Lindblad.
Något som också understryks i skrivelsen till Naturvårdsverket, som undertecknats av Lars Persson, Skåne, Gunnar Lindblad, Jönköpings län, Leif Thomsen, Östergötland och Jonas Fransson, Södermanland.
Något svar från Naturvårdsverket har man ännu inte fått.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev