Det blir ingen licensjakt på varg i södra Sverige heller nästa år.

Det blir ingen licensjakt på varg i södra Sverige heller nästa år. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

De får besluta om vargjakt – Naturvårdsverket öppnar för ökat jaktuttag

Det kan bli licensjakt på varg inom åtta län i vinter. Även om försiktighetsprincipen fortsatt ska gälla öppnar Naturvårdsverket för ett utökat jaktuttag jämfört med tidigare år.

Det är länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet, från Gävleborg i norr till Västra Götaland i söder, som får besluta om licensjakt på varg.

Tveksamt med vargjakt i södra Sverige

I det södra förvaltningsområdet blir det däremot inte tal om någon licensjakt. För trots att förvaltningsområdet ligger åtta gånger över sin beslutade miniminivå för varg bedömer Naturvårdsverket fortsatt södra förvaltningsområdet som ett spridningsområde utan möjlighet till licensjakt. Som skäl för detta hänvisar verket till beslutad rovdjurspolitik som säger att förvaltningen ska minska koncentrationen av varg där den är som tätast, alltså i det mellersta förvaltningsområdet. Dessutom ska vargen få sprida sig till sitt naturliga utbredningsområde, vilket inkluderar södra Sverige.

 

Inte heller i norr

Norra förvaltningsområdet är heller inte aktuellt för licensjakt, enligt Naturvårdsverkets förmenande.

Här är rapporten som ligger till grund för kommande vargjakter

Naturvårdsverket skriver i sin vägledning till länsstyrelserna att ett beslut om licensjakt på varg inte får försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos vargbeståndet.
Som tidigare har Naturvårdsverket beställt en beskattningsmodell för vargstammen för att få en bedömning om tillväxttakt samt underlag för möjligt totalt jaktuttag. Svensk Jakt har tidigare skrivit om modellen här.

 

Ligga till grund

Beskattningsmodellen bör ligga till grund för länsstyrelsernas analys om ett möjligt totalt jaktuttag för skydds- och licensjakt den kommande säsongen.

Naturvårdsverket chockhöjer vargstammen

Enligt den metodik som Naturvårdsverket har valt ska maximalt 84 vargar skjutas vid kommande licens- och skyddsjakter för att risken ska vara mindre än tio procent att vargstammen sjunker under 300 individer.

Webb-tv: Så har vargstammen och dess säkerhetsnivåer vuxit

Men nytt för i år är att Naturvårdsverket anser att det finns utrymme att besluta om större uttag vid licensjakten på varg den här gången än tidigare år. ”På motsvarande sätt som har konstaterats vid licensjakt på björn kan en fritt växande vargstam medföra ökande skaderisker”, skriver Naturvårdsverket.

 

Myndigheten fortsätter:

”Med hänsyn till vargpopulationens utveckling och möjligheten att genom särskilda villkor både inrikta jakten mot att helt tömma revir och undanta revir med genetiskt viktiga vargar bedömer Naturvårdsverket att större uttag än tidigare är möjliga utan att få en betydande negativ inverkan på stammens struktur.

Detta gäller enligt Naturvårdsverkets uppfattning även om det innebär att tidigare års uttag i förhållande till populationens storlek överskrids. Uttaget behöver samtidigt ske med hänsyn till bland annat beskattningsmodellen”, skriver Naturvårdsverket.

 

Beslut i höst

Det är nu upp till länsstyrelserna i Mellansverige att besluta om och i så fall hur stor den kommande licensjakten på varg ska bli. Deras beslut fattas senast den 30 september.

Licensjakten på varg inleds den 2 januari 2023.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev