EU-parlamentet röstade i dag igenom det nya vapendirektivet med stor marginal. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vapendirektivet: Jägare och skyttar får inte vila på hanen

Vapenförslaget som aldrig skulle lagts fram är nu beslutat i EU-parlamentet. Visserligen förändrat till det bättre jämfört med det ursprungliga, men jägare och sportskyttar får inte vila på hanen. Det säger Jägareförbundets vice ordförande och ansvarige för vapenfrågor, Torbjörn Larsson.

EU-parlamentet har i dag tagit beslut om ett nytt vapendirektiv. Arbetet med att implementera det i medlemsländernas lagstiftning inleds omgående. Om drygt ett år kan de nya reglerna börja gälla i Sverige.

Torbjörn Larsson är vice ordförande i Svenska Jägareförbundet och den förtroendevalde som har frågan om vapendirektivet som sitt ansvarsområde.

 

Snabb hantering

När Svensk Jakt ringer för att fråga hur förbundet kommer att agera nu och framöver är Torbjörn Larsson inledningsvis tydlig med att ändringen av direktivet redan från början var ett dåligt förslag.

Att ge sig efter legala vapenägare skulle inte ha någon betydelse för det som sades vara syftet, att hindra terrorister och grova brottslingar från att komma över vapen. I stället har processen skapat ytterligare politikerförakt och bidragit till att EU-skeptikerna blivit fler, i en tid då unionen borde arbeta för att de ska bli färre.

– Första gången EU-kommissionen lade fram sitt förslag var år 2013. Då lyckades vi stoppa det. Den 13 november 2015 inträffade terrordåden i Paris. Fyra dagar efter det väckte kommissionen sitt gamla förslag till liv. Den 20 november diskuterades det i ministerrådet och den 30 november i parlamentet. Kommissionens plan var att det skulle antas redan i januari 2016, berättar Torbjörn Larsson.

 

Skydda vapenägarna

Jägares och sportskyttars nationella och internationella organisationer arbetade för att stoppa förslaget, något som inte lyckades. Men det blev åtminstone en process i EU:s institutioner.

– Vi har fått kritik för att vi inte fick stopp på förslaget och det har påståtts att vi efter det har samverkat med EU för att få igenom direktivet. Men i det läge som uppstod hade vi inget val. Vårt jobb är att skydda vapenägarna och det enda sättet att göra det på var genom att påverka innehållet i direktivet, säger Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson är ordförande i Jägareförbundets blygrupp.

– Vi har jobbat hårt med vapendirektivet för att få bort de värsta dumheterna från kommissionens ursprungliga förslag. Men det innebär inte att jägares och skyttars organisationer kan slå sig till ro, säger Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundet.

Osäker framtid

Han säger att det nya direktivet är en försämring för jägarna. Om implementeringen går som Jägareförbundet vill, och som den ansvarige ministern Anders Ygeman (S) har lovat, ska det inte påverka dagens jagande vapenägare, men tolkningar av undantagen i direktivet gör framtiden osäker.

– I och med att vår svenska lagstiftning byggs på undantag från ett EU-direktiv blir den så mycket enklare att ändra för framtida beslutsfattare. Det är givetvis oroande, säger Torbjörn Larsson.

 

Experter i utredning

För jägare och sportskyttar är det mycket viktigt att få inflytande över implementeringen av direktivet i den svenska vapenlagen.

– Inrikesministern har vid upprepade tillfällen sagt att svenska vapenägare inte ska drabbas negativt av direktivet. Vi räknar med att vara med att påverka implementeringen. Om det blir en utredning vill vi ingå i den som experter, säger Torbjörn Larsson.

Det handlar om att se till att Sverige inte som vanligt ska vara bäst i klassen och rätta sig efter vad som sägs i Bryssel i varje detalj, utan utnyttja de möjligheter till undantag direktivet ger.

 

Det finstilta

Bland annat genom att se till att det svenska licenssystemet med kontinuerlig övervakning av vapenägarna är likvärdigt med tidsbegränsade licenser. Vidare att läkares skyldighet att rapportera en patient som av medicinska skäl är olämplig att inneha vapen utgör undantag från skrivningen om läkarkontroller av vapenägare samt att bevaka att handeln med vapen på distans inte inskränks.

– Vi har jobbat hårt med vapendirektivet för att få bort de värsta dumheterna från kommissionens ursprungliga förslag. Men det innebär inte att jägares och skyttars organisationer kan slå sig till ro. Nu börjar arbetet med det finstilta och vi måste fortsätta att påverka för att bevaka våra medlemmars intressen, säger Torbjörn Larsson.

 

 

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrevKul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev