Regeringens proposition om hur vapendirektivet ska infogas i svensk lagstiftning dröjer. Foto: Jan Henricson

Regeringens förslag om vapendirektiv dröjer

I början av april skulle regeringen ha lagt fram sin proposition om hur vapendirektivet ska implementeras i svensk lagstiftning. Men förslaget dröjer, eftersom det fortfarande bearbetas i regeringskansliet.

Inrikesminister Mikael Dambergs pressekreterare Natali Sial bekräftar att beredningen av förslaget pågår inom regeringskansliet. Varför propositionen inte var klar i tid kan eller vill hon inte svara på.

– Det pågår arbete inom regeringskansliet. Det är allt jag kan säga i nuläget.

 

Innebär det att det blir stora förändringar jämfört med vad som lades fram i lagrådsremissen om vapendirektivet?

– Nej, det blir inga större förändringar.

 

Varför tar det då så lång tid?

– Jag kan inte svara på vilka ändringar som görs.

 

Det har ju varit omfattande kritik mot förslaget, både före och efter att regeringens förslag blev känt genom lagrådsremissen. Har det påverkat regeringen?

– Man lyssnar på remissinstanserna och tar hänsyn till deras synpunkter, men i vilken omfattning kan jag inte svara på, säger Natali Sial.

 

Hård kritik mot förslag

Två riksdagsledamöter av flera som riktat mycket hård kritik mot regeringens förslag, som man menar är en överimplementering av EU-direktivet, är Sten Bergheden (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD).

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen

Sten Berghden vill inte i Svensk Jakt spekulera i varför propositionen dröjer, men säger att oppositionen är väl förberedd på att gå igenom den och föreslå förändringar.

– Då är avsikten att vi ska få till en miniminivå av vad direktivet kräver. Av vad som framgår av lagrådsremissen är det ett försök till överimplementering från regeringens sida, och man har heller inte använt de möjligheter till undantag som finns, säger Sten Bergheden.

Han, liksom Kjell-Arne Ottosson, har gott hopp om att en majoritet i justitieutskottet och senare i riksdagen ska ställa sig bakom ett betänkande som inte går längre än vad EU kräver.

– Vi borde ha majoritet för det, säger Kjell-Arne Ottosson hoppfullt.

 

Hotas av böter

Avsikten var att riksdagen skulle ta beslut om direktivet i mitten på juni. Nu måste datumet flyttas fram med motsvarande dagar propositionen dröjer. Det kan innebära att EU-kommissionen beslår Sverige med böter, för att inte ha infogat direktivet i sin lagstiftning inom utsatt tid.

– Det är förstås inte bra, men det är inte riksdagen utan regeringen som sjabblar och försenar processen, kommenterar Kjell-Arne Ottosson.

Sten Bergheden är inte särskilt imponerad av hotet om böter.

– Förra gången EU ändrade sitt vapendirektiv var i början av 1990-talet. Det finns fortfarande medlemsländer som inte implementerat den lagstiftningen fullt ut. Man kan från EU:s sida börja med att klämma åt dem, säger Sten Bergheden som menar att det är viktigare att det blir bra än att det går fort.

 

Hyser förhoppning

Riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD). Foto: Riksdagen

Kjell-Arne Ottosson har ingen förklaring till varför regeringen tar så lång tid på sig.

– Jag har inget sett och inget hört, trots att jag frågat runt. Men min förhoppning är att regeringen lyssnat på kritiken och inser att de är fel ute och att man nu gör om för att göra rätt.

I en ledare signerad av Daniel Persson från Svenska Nyhetsbyrån, SNB, som servar många svenska dagstidningar med opinionstexter går man längre än så.

I artikeln som publicerades i Enköpings-Posten på torsdagen spekuleras det i att det är en ”propp som skjutits i sank”. Bakgrunden till det ska vara att förslaget är en ren tjänstemannaprodukt, och att regeringen först efter den omfattande kritik som uppstod efter att lagrådsremissen presenterades, förstod att förslaget går längre än vad EU kräver.

I samband med övergångsregeringen med en minimal politisk styrning ska aktivistiska tjänstemän utnyttjat tillfället och ha ”försökt lura den politiska nivån att förslaget faktiskt innebär minsta möjliga implementering av vapendirektivet”, skriver Persson i sin ledare.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev