Halvautomater som laddas med kantantänd ammunition, i praktiken .22 lr, kan undantas från ytterligare regleringar. Något som regeringen inte utnyttjar, hävdades det i riksdagsdebatten. Foto: Jan Henricson

Delade meningar om vapen i riksdagen

I en debatt i riksdagen på tisdagen uppmanade flera talare inrikesminister Mikael Damberg (S) att göra om och göra rätt, innan regeringen lägger fram förslaget till hur EU:s vapendirektiv ska infogas i svensk lagstiftning.

Debatten initierades av kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson och sverigedemokraten Mikael Strandman som var för sig vänt sig till inrikesministern med interpellationer om vapendirektivet.

De båda och övriga oppositionspolitiker som deltog i debatten var överens om att regeringen går för långt. Att femårslicenser för vissa vapen inte behöver införas eftersom svenska vapenägare kontrolleras mot brottsregistret varje dag och att det är möjligt att undanta vapen som laddas med kantantänd ammunition, från det nya regelverket, för att ta ett par exempel på vad som framfördes.

Riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD).

Kjell-Arne Ottosson hänvisade till en debattartikel som S-ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht publicerade på svenskjakt.se i somras, där de utlovade att regeringen inte ska gå längre än vad direktivet kräver. Han rekommenderade inrikesministern att läsa artikeln.

 

Många kontakter

Flera talare funderade över vad det beror på att så många hävdar att regeringen går längre än vad direktivet kräver, medan ansvariga ministrar hävdar motsatsen.

– Jag har varit i kontakt med Jägareförbundet, med Jägarnas Riksförbund, med sportskyttarnas organisationer, med många enskilda vapenägare och det är samstämmigt, regeringen lägger sig inte på en miniminivå vad gäller implementeringen, sa Kjell-Arne Ottosson.

Riksdagsledamot Alexandra Anstrell (M).

Hans beskrivning underströks av moderaten Alexandra Anstrell som fått ”hundratals” påpekanden om att regeringen går för långt i sitt förslag.

– Kan ministern förklara varför lagrådsremissen tolkas så olika, frågade hon.

Inrikesminister Mikael Damberg (S).

Mikael Damberg vidhöll – efter att han erkänt att vapenfrågan är komplicerad och svår att sätta sig in i för en ny minister, men att han har läst på så mycket som möjligt – att regeringens ambition är att hålla direktivet så smalt som möjligt.

– Efter att vi fått in remissvaren på utredarens förslag har vi gjort vissa ändringar för att ytterligare förenkla implementeringen av direktivet, sa Mikael Damberg.

 

Efterfrågade förslag

Han påminde om att tidsgränsen för en implementering har löpt ut och menade att det finns risk för att EU-kommissionen dömer ut dryga böter mot Sverige om inte riksdagen omgående klubbar ändringen av vapenlagstiftningen.

Damberg öppnade ändå för att regeringen kan ändra i lagrådsremissen innan den blir en proposition.

Riksdagsledamot Mikael Strandman (SD).

– Jag skulle uppskatta om jag får konkreta förslag på detaljer som ni vill förändra, sa inrikesministern och fick omgående svar från Mikael Strandman (SD) som påminde om att det var fullt möjligt att undanta vapen som laddas med kantantänd ammunition från implementeringen.

– EU är mycket tydligt med att den möjligheten finns. I princip handlar det om det vi kallar för salongsgevär. Ammunition i .22 long rifle som i stor utsträckning används till övningsskytte. Om en tungt kriminell eller en terrorist kom med ett sådant vapen skulle de bli utskrattade. Det finns alltså ingen anledning att reglera dessa ytterligare, sa Mikael Strandman.

Under debatten bekräftade inrikesministern att regeringen avser att återkomma med förslag om att förenkla innehavet av ljuddämpare samt en utökning av vapengarderoben.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev