fredag 12 april

Opinion

Regeringen har tagit fler initiativ för att förenkla regelverket för de legala vapenägarna än vad som gjordes under den föregående alliansregeringen, skriver de socialdemokratiska ministrarna Morgan Johansson och Sven-Erik Bucht i ett debattinlägg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: S-ministrar: ”Vi vill förenkla legalt vapeninnehav”

Regeringen kommer inte att införa regler som försvårar svenska jägares vapeninnehav. Istället vill vi förenkla, bland annat genom att vi gett utredningen i uppdrag att titta på möjligheten att utöka vapenhandlares uppgifter i okomplicerade vapenärenden, som byte av ett vapen till ett motsvarande.

Jakten är en stor folkrörelse och en viktig del i Sveriges viltvård. Det har på sistone framförts påståenden från oppositionen om att regeringen avser att införa regler som försvårar för jägare och sportskyttar i onödan, trots att det inte krävs av EU:s nya vapendirektiv.
Påståendet saknar helt och hållet grund. Det är snarare tvärtom – vi avser att förenkla regelverket för de legala vapenägarna.
Under hela mandatperioden har vi arbetat konsekvent för jägarnas och skyttarnas intressen, självklart utan att ge avkall på säkerhetsfrågorna.

 

Flera initiativ

Regeringen har tagit fler initiativ för att förenkla regelverket för de legala vapenägarna än vad som gjordes under den föregående alliansregeringen. Då åstadkoms nästan ingenting i den vägen.
I maj 2017 beslutade EU om ett reviderat vapendirektiv. Det ursprungliga förslaget var i flera delar ogenomtänkt och skulle ha fått stora och negativa konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar.
Under förhandlingen tog vi strid mot en rad regeländringar som riskerade att bli en orimlig börda för svenska vapeninnehavare utan att tillföra en högre skyddsnivå.
Inget land lade så många konkreta ändringsförslag som Sverige. Bland annat lade vi fram förslaget om undantag från förbudet om helautomatiska vapen med hänvisning till totalförsvarsintressen.
Vi säkrade även möjligheten för dispens för dem som studerar på lantbruks- och skidskyttegymnasierna.

 

Minskat krångel

När en utredning tillsattes för att genomföra det reviderade direktivet i svensk lag så passade vi också på att utreda minskat krångel för svenska vapeninnehavare. Det ledde till ett konkret förslag om att avskaffa licenskravet för ljuddämpare och det förslaget har remitterats.
Regeringen har dessutom gett utredningen i uppdrag att titta på möjligheten att utöka vapenhandlares uppgifter i okomplicerade vapenärenden, som byte av ett vapen till ett motsvarande.
Utredaren ska också föreslå ett tydliggörande av kraven för att få tillstånd för enhandsvapen för att på så sätt förenkla bedömningarna.

 

Inget tillstånd för magasin

Nu pågår det en diskussion om några av de förslag som utredaren kommit med och som går längre än vad direktivet kräver. Det rör till exempel en generell tillståndsplikt för vapenmagasin och avfyrningsmekanismer.
Vårt och regeringens besked är tydligt i denna del: vi har inte för avsikt att lägga fram några förslag som går längre än vad som krävs av EU-rätten.
När det gäller förslaget om femårslicenser för halvautomatiska vapen med stor magasinkapacitet, så anser flera remissinstanser att utredaren gått utöver ändringsdirektivets krav.
Här är det ännu inte helt klarlagt vad direktivet faktiskt kräver och regeringen måste göra en djupare analys av direktivet i den delen. Men även här gäller att regeringen inte avser att gå längre än vad EU-rätten kräver.
Varken vi eller någon annan regering kan emellertid bryta mot EU-rätten.

 

En folkrörelse

Det har också förekommit påståenden om att det framöver inte skulle vara möjligt för tävlingsskyttar att transportera sina vapen med flyg. Sanningen är att det redan idag är upp till varje flygbolag att på egen hand bestämma om vapen ska få transporteras med flyget eller ej.
Vapendirektivet innebär här ingen skillnad från i dagsläget och påståendet att regeringen skulle försvåra för tävlingsskyttar att transportera sina vapen är alltså direkt felaktigt.
Jakten är en folkrörelse och en väsentlig del i Sveriges viltvård. Skytterörelsen har en viktig roll inom vårt totalförsvar genom att bland annat erbjuda träningsmöjligheter.
Regeringen kommer inte att göra något som försvårar i onödan för dessa verksamheter – tvärtom är vårt mål att förenkla regelverket för de legala vapenägarna.

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.