Så tycker jaktpolitikerna om tilldelningen för den kommande licensjakten på varg. Foto: Lars-Henrik Andersson (jägare) och Olle Olsson (varg)

Jaktpolitiker om tilldelningen för den kommande vargjakten

Med anledning att Förvaltningsdomstolen i Luleå har avvisat överklagandena vad gäller vinterns vargjakt, regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket samt EU-parlamentets ja till att justera i art- och habitatdirektivet har Svensk Jakt ställt tre frågor till riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner.
Samtliga har svarat på enkäten. Nedan publiceras första frågan och svaren från politikerna på den. De övriga följer kommande två dagar.

Den 10 december 2013 röstade riksdagen igenom betänkandet ”En hållbar rovdjurspolitik”. En av punkterna i den nya politiken är att vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast. Efter riksdagsbeslutet har vargstammen förtätats i län som redan innan beslutet hade flest vargar.

 

Fem länsstyrelser har beslutat om jakt på totalt 22 vargar vid den kommande licensjakten.

Anser du och ditt parti att den avskjutningen är tillräcklig för att komma närmare riksdagsbeslutet att höga koncentrationer av varg ska minskas i län som Värmland, Dalarna och Gävleborg?

 

Isak From.

Isak From (S):

– En viktig del i beslutet 2013 som vi socialdemokrater ställde oss bakom var den regionala förankringen i jaktbeslutet. Därför vore det ju helt emot den principen om vi som riksdagsparti skulle ifrågasätta de regionala besluten om antal vargar. Vi socialdemokrater anser att jaktbesluten ska fattas regionalt och vara utformade på ett sätt så att de följer svensk lag och EU-rätten samt klarar juridisk granskning vid överklagande. Besluten ska fattas i så god tid så att en eventuell överklagandeprocess hinns med.

 

Emma Nohrén.

Emma Nohrén (MP):

– Miljöpartiet vill i nuläget inte ha licensjakt på varg. Skyddsjakt på varg ser vi dock som nödvändigt. Vi tycker det är viktigare att ta bort problemvargar som angriper tamdjur, än att ta bort vargrevir bara för att glesa ut populationen.

 

 

 

 

 

Jens Holm.

Jens Holm (V):

– Utgångspunkten måste vara att den licensjakt som eventuellt beslutas av länen inte får innebära att antalet vargar i Sverige understiger det nationella referensvärdet för arten.

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads.

Åsa Coenraads (M):

– I riksdagsbeslutet står också att vargen ska ha en spridning över Sverige och att koncentrationen ska minska där den är som tätast, så är inte fallet idag. Koncentrationen av rovdjur är så hög i Mellansverige att det påverkar jakt, djurhållning och livsmiljöer. Avskjutningen behöver vara högre.

 

 

 

 

Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson (C):

–  En fungerande rovdjursförvaltning förutsätter att de som lever och verkar i områden med hög koncentration av rovdjur i högre grad än idag har inflytande över förvaltningen, för att bättre balansera de socioekonomiska konsekvenserna av en hög rovdjurskoncentration. Centerpartiet vill därför flytta makten för viltvårdspolitiken till lokal/regional nivå så att licensjakten beslutas efter regionala förutsättningar. I regeringsställning initierade vi av detta skäl viltförvaltningsdelegationerna.

 

Lars Tysklind.

Lars Tysklind (L):

– Liberalerna står bakom riksdagsbeslutet från 2013 och vi förutsätter att aktuella länsstyrelser arbetar och fattar beslut som ligger i linje med riksdagens beslut.

 

 

 

 

 

 

Magnus Oscarsson.

Magnus Oscarsson (KD):

– Under åren 2012–2014 genomfördes ingen licensjakt, vilket är beklagligt. Hittills har licensjakten inte lett till att vargtätheten minskat, tvärtom. Den svenska populationen har ökat samtidigt som utbredningsområdet varit ungefär detsamma under ett antal år. Därför bör principerna som tillämpas vid beslut om licensjakten ses över. Det är angeläget att följa utvecklingen av vargtätheten på lokal nivå och anpassa licensjakten efter det. Av de 22 vargarna vid kommande jakt ska 14 skjutas i det mest vargtäta området i södra Dalarna och Västmanland.  I genomsnitt fälldes 28 vargar per år genom licensjakt 2015–2017 utan att vargtätheten minskat. KD menar att det är viktigt att riksdagens beslut om hur många vargar det ska finnas i Sverige ska följas.

 

Runar Filper.

Runar Filper (SD):

– Avskjutningen av sex vargar i mitt hemlän Värmland kommer inte att minska koncentrationen av revir. Vid senaste inventeringen 2016–2017 menar man att det fanns tolv revir med familjegrupper. Våren 2016 konstaterades föryngring i 12,5 revir, vilket ger vid handen att det kan ha fötts 80–90 valpar. Om överlevnaden är fyra per kull så betyder det 50 nya vargar.

 

 

Jan Henricson

Olle Olsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev