Acceptansen för jakt är rekordhög i Sverige. Men frågan är om partiernas ledningar alltid lyssnar på sina väljare?

Acceptansen för jakt är rekordhög i Sverige. Men frågan är om de politiska partiernas ledningar alltid lyssnar på sina väljare? Foto: Lars-Henrik Andersson

MP-sympatisörer mest positiva till jakt

89 procent av svenskarna accepterar jakt, enligt en Sifo-undersökning som Svensk Jakt tidigare rapporterat om. Men hur ser acceptansen för jakt ut kopplat till kön, ålder och partisympatier?
Svensk Jakt har svaren.

Svensk Jakt har tagit del av resultaten av en undersökning som genomfördes av Sifo på uppdrag av Svenska Jägareförbundet under hösten 2017. 1.000 slumpmässigt utvalda svenskar tillfrågades då om sina åsikter om jakt.

 

De tillfrågade fick i undersökningen besvara tre frågor:

• Skulle du vilja äta mer viltkött?

• Kan du tänka dig att börja jaga eller kan du inte det?

• Accepterar du jakt eller gör du inte det?

89 procent av de tillfrågade accepterar jakt. Grafik: Elin Brander

89 procent av de tillfrågade accepterar jakt. Grafik: Elin Brander

Frågan ”Accepterar du jakt eller gör du inte det?” besvarades jakande av 89 procent av de tillfrågade. Åtta procent uppgav att de inte accepterar jakt, medan återstående tre procent svarade ”tveksam/vet ej”.

– Undersökningen är givetvis väldigt glädjande. Dels att acceptansen är historiskt hög på 89 procent i hela samhället, dels att stödet för jakten och viltvården är mycket stort i de politiska partierna, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld i en kommentar.

Grafik: Elin Brander

Grafik: Elin Brander

Unga kvinnor mest skeptiska

Acceptansen för jakt är något högre bland män än bland kvinnor. 91 procent av alla tillfrågade män accepterar jakt, att jämföra med 88 procent bland kvinnor.

– Jakten är en folkrörelse med brett och tungt stöd i samhället. Det ideella engagemanget och de många positiva effekterna av jakten borde förvaltas bättre. Viltmat, viltvård, rekreation, välmående och en närhet till naturen är några fina exempel på värden som jakten tillför, säger Bo Sköld.

 

[cycloneslider id=”politikertva”]

Grafik: Elin Brander

 

Lägst bland ungdomar

I den yngsta ålderskategorin (15–29 år) är acceptansen för jakt generellt lägre bland de tillfrågade. I den åldersgruppen är det totalt tolv procent som inte accepterar jakt, och det är de unga kvinnorna som är mest skeptiskt inställda till jakten. I kategorin kvinnor 15–29 år uppgav nästan femte tillfrågad – 18 procent – att de inte accepterar jakt.

Grafik: Elin Brander

Lägst acceptans i Göteborg

Vad gäller regionala variationer är acceptansen för jakt generellt större i landets norra delar. Lägst andel som accepterar jakt återfinns i Göteborgsområdet, där 81 procent besvarar frågan jakande.

 

Kopplingen mellan utbildningsnivå och acceptans för jakt är också fortsatt stark. Ju högre utbildning de tillfrågade har genomgått, desto mer välvilligt inställda är de till jakt.

Kopplingen mellan utbildningsnivå och acceptans för jakt är också fortsatt stark. Ju högre utbildning de tillfrågade har genomgått, desto mer välvilligt inställda är de till jakt. Grafik: Elin Brander

MP- och C-väljare mest jaktvänliga

I undersökningen efterfrågades även partisympatier, vilket ger möjlighet att se hur acceptans för jakt varierar mellan de olika politiska partiernas sympatisörer.

Att acceptansen för jakt var hög (98 procent) bland Centerns sympatisörer är kanske inte så överraskande. Däremot förvånar det kanske att andelen var lika stor bland de tillfrågade som uppgav att de skulle rösta på Miljöpartiet. Bland MP-sympatisörerna var också intresset för att äta mer viltkött allra störst.

Grafik: Elin Brander

– Ganska logiskt. Viltkött är klimatsmart och jakten står till del i kontrast till annan matproduktion. Det är inte alls förvånande att exempelvis Miljöpartiets väljare är mycket positiva till jakten och vill äta mer viltkött, säger Bo Sköld.

– Däremot kan man stundvis fundera på om partiernas ledningar alltid lyssnar på sina väljare. Politiken kan göra mer för att underlätta så att fler kan ta del av den förnybara resurs som viltköttet är.

 

Acceptans av tre av fyra

Bland Feministiskt Initiativs sympatisörer accepterar tre av fyra tillfrågade jakt. 25 procent av Fi-anhängarna accepterar inte jakt.

Över lag är dock acceptansen för jakt stark, eller mycket stark, över hela det partipolitiska spektrat.

Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

– Jaktens starka stöd och förankring i partierna känns tryggt för framtiden. Jägareförbundet ser fram emot att arbeta med den riksdag och regering som tillträder i höst och tillsammans utveckla jakten och viltvården i Sverige. Vi ska dessutom arbeta för att medlemmarnas tankar och förhoppningar på sina folkvalda ska få genomslag i den svenska viltförvaltningen, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Fakta

På frågan ”Skulle du vilja äta mer viltkött?” fördelades svaren så här:

• Ja, mycket gärna: 22%

• Ja, gärna: 29%

• Nej: 45%

• Tveksam/vet ej: 5%

 

Frågan ”Kan du tänka dig att börja jaga eller kan du inte det?” besvarades enligt nedan:

• Kan tänka sig att börja jaga: 27%

• Kan inte tänka sig att börja jaga: 72%

• Tveksam/vet ej: 1%

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev