Publicerad 13 januari 2020 - 10:17

Bara samebymedlem får överklaga beslut om jakt på statens marker. Det är fel, anser Jägareförbundet, och förbundet överklagar därför detta till EU.

Bara samebymedlem får överklaga beslut om jakt på statens marker. Det är fel, anser Jägareförbundet, och förbundet överklagar därför detta till EU. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jägareförbundet överklagar fjälljaktfråga till EU

Domstol avvisar Jägareförbundet Mittnorrlands överklagan mot avlyst fjälljakt på statens marker. Domstolen anser att länsstyrelsens avlysningsbeslut inte går att överklaga av annan än samebymedlem. Nu kommer förbundet att överklaga frågan om talerätt till EU.

Den 8 augusti förra året beslutade länsstyrelsen Jämtland att avlysa småviltjakten på 54.000 hektar inom Ruvhten Sijte sameby i södra Härjedalen. Jaktstoppet kom till efter begäran från samebyn, som anser att småviltjakten stör renskötseln.

 

”Vill ha detta prövat”

Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mittnorrland.

Men Jägareförbundet Mittnorrland anser tvärt om att småviltjakten inte medför någon betydande störning av renskötseln. Därför överklagade förbundet länsstyrelsen i Jämtlands beslut att avlysa all jakt på småvilt inom delar av Ruvhten Sijtes åretruntmarker. Överklagan skickades in både till regeringen och Förvaltningsrätten i Härnösand.

Jägareförbundet överklagar avlysning av småviltjakt

– Vi anser inte att det finns grund för avlysning och vill därför ha detta prövat, sa Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mittnorrland, till Svensk Jakt.

 

Nej från regeringen

Jennie Nilsson (S). Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet ville i första hand att regeringen skulle ta upp frågan och i andra hand överlämna överklagan till allmän förvaltningsdomstol. Men inget av detta vann något gehör. För i oktober kom ett avslag från regeringen på Jägareförbundets begäran.

Regeringen avslår förbundets överklagan om avlyst fjälljakt

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har undertecknat avslaget där det bland annat anges att upplåtelse av jakt- och fiskerätt på statens marker endast får överklagas av sameby. Det finns alltså ingen självständig rätt att överklaga beslutet.

Regeringen tar därför inte upp överklagandet till prövning.

 

Lång väntan på dom

Efter lång väntan kom till sist avgörandet från Förvaltningsrätten i Härnösand i slutet av december. Även förvaltningsrätten avslår förbundets överklagan. Domstolen anger att Jägareförbundet saknar talerätt i frågan och förbundet har därför ingen möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.

 

Bara samebymedlem får överklaga

I Rennäringslagens 32 paragraf framgår att ”Beslut om upplåtelse som avses i 32 § får överklagas hos regeringen. Beslut som avser upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får dock överklagas endast av sameby.”

Det betyder i klartext att bara samebymedlemmar får överklaga beslut om jakt på statens marker.

 

Beslut vid styrelsemöte

Magnus Hansson. Foto: Madeleine Lewander

Men Jägareförbundet Mittnorrland nöjer sig inte med detta. Vid ett styrelsemöte för länsföreningen har förbundet därför fattat beslut om att överklaga frågan om talerätt för beslut om fjälljakt till EU.

– Vi påverkas av länsstyrelsens beslut om fjälljakten men har i nuläget ändå ingen möjlighet att överklaga besluten. Jägareförbundet Mittnorrland anser att detta är fel och strider mot  Århuskonventionen. Förbundet kommer därför att skicka in en överklagan till EU om detta, säger Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet i Östersund.

Fakta Århuskonventionen

Århuskonventionen är en FN-konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Konventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. Konventionen handlar om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar och är därför också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om krav på öppenhet, deltagande och möjlighet att få myndigheters beslut, handlingar och underlåtenheter inom miljöområdet överprövade.

Medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut och rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk prövning av om deras rättigheter enligt lagstiftning som relaterar till miljön har kränkts.

Århunskonventionen trädde i kraft 2001 och den ratificerades av Sverige 2005.

 

Källa: Naturvårdsverket

Skribent

Olle Olsson

olle.olsson@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram