Enligt älgobsen efter de första dagarnas jakt i landets södra hälft pekar reproduktionen nedåt i många län.

Enligt älgobsen efter de första dagarnas jakt i landets södra hälft pekar reproduktionen nedåt i många län. Foto: Kenneth Johansson

Färre älgkalvar i södra Sverige

Efter de tre första dagarnas älgjakt är tendensen tydlig. Älgobsen visar att antalet kalvar per hondjur minskat jämfört med tidigare år, och på Jägareförbundet drar viltövervakningsansvarige Göran Bergqvist slutsatsen att den torra sommaren påverkat överlevnaden.

Efter de första dagarnas älgjakt i landets södra hälft finns det nu tillräckligt med mantimmar för att man ska kunna se de stora dragen i älgstammens utveckling.

I så gott som alla län minskar antalet observerade älgar per mantimme. Hur det ser ut i län för län från Dalarna och Gävleborg och söderut framgår av tabellen nedan.

 

Färre kalvar i många län

En av höstens mer diskuterade frågor i jägarkretsar får också sitt svar. Antalet kalvar per hondjur är lägre i flertalet de redovisade länen.

Göran Bergkvist. Foto: Jan Henricson

– I vissa län har reproduktionen gått påtagligt sämre jämfört med de två tidigare åren. Till exempel i Kronoberg där antalet kalvar per hondjur var 0,734 2016 och är nere på 0,507 i år, säger Göran Bergqvist.

Andra län där reproduktionen minskar påtagligt är Gävleborg, Östergötland och Jönköping, medan siffrorna är oförändrade eller till och med visar en ökning i Stockholm, Örebro, Västmanland och Dalarna.

Enligt Göran Bergqvist ser vi nu vilken effekt den torra sommaren haft på överlevnaden bland älgkalvarna.

– Såvitt man inte genom avskjutningen förändrat älgstammen de senaste åren, är det orimligt att inte tro att torkan haft betydelse.

 

Klar tendens

Bergqvist menar att antalet mantimmar är tillräckligt många i de flesta av länen för att man nu ska se en tydlig tendens, även om de endast kommer från halva första älgjaktveckan, och han drar följande slutsatser baserat på älgobsen:

• Efter tre dagars jakt har samtliga län utom Skåne och Halland tillräckligt antal mantimmar. Gävleborg och Dalarna har ett stort antal mantimmar beroende på att delar av länen började jaga i september.

• Av de län som har tillräckligt med mantimmar så är obs per mantimme lägre än tidigare år i alla län förutom i Blekinge.

• Antal årskalvar per vuxna hondjur är lägre än tidigare år i Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Västra Götaland, Värmland och Gävleborg. Minskningen är mest påtaglig i Kronoberg.

 

Fortsätt rapportera

Jägarna uppmanas nu att fortsätta rapportera älgobs och kalvvikter (något som det är för tidigt att säga något om) i Viltdata.

– Särskilt i Skåne som ännu inte rapporterat någon älgobs. Det kan bero på att man där skjutit på älgjakten en vecka, och då är det ju förklarligt, men i vilket fall uppmanar jag de skånska älgjägarna att rapportera sin älgobs, säger Göran Bergqvist.

 

Obs per mantimme (antal mantimmar inom parentes):

Stockholm:

2016/17: 0.0646 (53 453)
2017/18: 0.0589 (49 177)
2018/19: 0.0544 (9 540)

 

Uppsala:

2016/17: 0.0617 (130 440)
2017/18: 0.0577 (121 158)
2018/19: 0.0445 (37 219)

 

Södermanland:

2016/17: 0.0696 (72 609)
2017/18: 0.0705 (71 461)
2018/19: 0.0589 (5 092)

 

Östergötland:

2016/17: 0.0537 (139 870)
2017/18: 0.0494 (139 005)
2018/19: 0.0463 (21 601)

 

Jönköping:

2016/17: 0.0883 (211 712)
2017/18: 0.0862 (216 294)
2018/19: 0.0701 (33 312)

 

Kronoberg:

2016/17: 0.0805 (190 266)
2017/18: 0.0739 (191 048)
2018/19: 0.0684 (19 496)

 

Kalmar:

2016/17: 0.0623 (240 061)
2017/18: 0.0545 (262 728)
2018/19: 0.0472 (33 273)

 

Blekinge:

2016/17: 0.0366 (63 309)
2017/18: 0.0329 (64 891)
2018/19: 0.0388 (7 841)

 

Skåne (inga mantimmar):

2016/17: 0.0561 (78 775)
2017/18: 0.0519 (79 300)
2018/19: (0)

 

Halland (få mantimmar):

2016/17: 0.0865 (84 925)
2017/18: 0.0895 (96 720)
2018/19: 0.0768 (3 998)

 

Västra Götaland

2016/17: 0.0944 (381 850)
2017/18: 0.0932 (390 758)
2018/19: 0.0781 (40 443)

 

Värmland:

2016/17: 0.0683 (306 651)
2017/18: 0.0710 (313 691)
2018/19: 0.0639 (26 173)

 

Örebro:

2016/17: 0.0699 (135 522)
2017/18: 0.0677 (137 105)
2018/19: 0.0635 (20 560)

 

Västmanland:

2016/17: 0.0662 (76 697)
2017/18: 0.0604 (79 484)
2018/19: 0.0564 (8 970)

 

Dalarna:

2016/17: 0.0647 (514 792)
2017/18: 0.0632 (519 535)
2018/19: 0.0587 (134 621)

 

Gävleborg:

2016/17: 0.0582 (381 813)
2017/18: 0.0522 (385 849)
2018/19: 0.0401 (164 706)

 

Kalvar per vuxet hondjur:

Stockholm:

2016/17: 0.663
2017/18: 0.650
2018/19: 0.659

 

Uppsala:

2016/17: 0.757
2017/18: 0.665
2018/19: 0.655

 

Södermanland:

2016/17: 0.680
2017/18: 0.698
2018/19: 0.549

 

Östergötland:

2016/17: 0.736
2017/18: 0.709
2018/19: 0.687

 

Jönköping:

2016/17: 0.795
2017/18: 0.716
2018/19: 0.653

 

Kronoberg:

2016/17: 0.734
2017/18: 0.684
2018/19: 0.507

 

Kalmar:

2016/17: 0.719
2017/18: 0.694
2018/19: 0.601

 

Blekinge:

2016/17: 0.657
2017/18: 0.614
2018/19: 0.575

 

Skåne (inga mantimmar):

2016/17: 0.634
2017/18: 0.538
2018/19:

 

Halland (få mantimmar):

2016/17: 0.657
2017/18: 0.621
2018/19: 0.550

 

Västra Götaland:

2016/17: 0.704
2017/18: 0.686
2018/19: 0.607

 

Värmland:

2016/17: 0.633
2017/18: 0.606
2018/19: 0.590

 

Örebro:

2016/17: 0.641
2017/18: 0.633
2018/19: 0.685

 

Västmanland:

2016/17: 0.695
2017/18: 0.629
2018/19: 0.703

 

Dalarna:

2016/17: 0.552
2017/18: 0.582
2018/19: 0.565

 

Gävleborg:

2016/17: 0.658
2017/18: 0.604
2018/19: 0.551

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev