Hotell-, restaurang- och konferensverksamheten på Öster Malma har påverkats mycket negativt av pandemin. Foto: Martin Källberg

Analys: ”Pandemin påverkar – men förbundet väl rustat”

Premium

Finansanalytikern och frilansjournalisten Fredrik Otter har för Svensk Jakts räkning granskat Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2020. Så här lyder hans analys.

Svensk Jakt Publicerad 21 maj 2021 - 08:45

Det är dags att granska Jägareförbundets årsredovisning och det är förstås mer spännande och viktigare än någonsin då pandemiåret 2020 har haft enormt stora konsekvenser för föreningar och företag.

Ifjol kunde vi konstatera att ekonomin var god, med hög soliditet och övervärden i den finansiella portföljen. Precis det som behövs för att man skall känna sig trygg i en stormig omvärld.

 

Analys: ”Förbundet väl rustat inför osäker framtid”

 

Förvånad kan man konstatera att Jägareförbundet 2020 levererar ett otroligt starkt resultat, 8,7 miljoner efter finansnetto. Det operativa resultatet går från minus 2,6 miljoner till höga 11,5 miljoner vilket torde höja en hel del ögonbryn.

 

Intäkterna ökar

Tittar vi på intäktssidan ser vi att intäkterna ökar med dryga åtta miljoner. Medlemsantalet gick från 151.662 (per 31 december 2019) till 153.898 (31 december 2020). Antalet lösta jaktkort i landet ökade under samma period med över 5.000. Jägareförbundets kärnverksamhet har helt klart klarat sig bra i dessa, för många, bistra tider.

Kostnaderna sjunker med 3,6 procent vilket delvis kan förklaras med visst minskat resande, vilket är naturligt under pandemin som präglat i princip hela 2020.

Även andra poster sjunker, viktigast personalkostnader. Minskningen av kostnaderna innebär ett trendbrott i positiv riktning.

 

Risk för Öster Malma

Självklart är det inte bara guld och gröna skogar i årsredovisningen. Förbundet är hårt drabbat genom dotterbolaget Jägareförbundet Service AB, som driver hotell-, restaurang- och konferensverksamheten på Öster Malma, vilken påverkas väldigt negativt av pandemin.

Konkret fick förbundet tillskjuta 5 miljoner i aktieägartillskott och 3,7 miljoner i ett kortfristigt lån för att rädda likviditeten i bolaget.

Man har skrivit ner värdet på bolaget med 2,7 miljoner. Även innehavet i Jägareförbundets dotterbolag Tassofena AB har skrivits ner vilket gör att nedskrivningarna slutar på 3,17 miljoner.

Här har vi uppenbarligen den stora risken framöver. Kommer Öster Malma-verksamheten kunna vändas när pandemin klingar av? Kommer pandemin att ge permanenta långtidseffekter på besöksnäringen? Dessa frågor är det såklart många som i dag funderar över.

 

Solid balansräkning

I övrigt ser Svenska Jägareförbundets balansräkning solid ut. Omslutningen har ökat rejält, men vi kan också konstatera att Jägareförbundet inte utnyttjar sin checkräkning och har respektabla 8,357 miljoner kronor på banken.

Värdepappersportföljen fortsätter att blomstra, men här får man vara beredd på volatilitet i framtiden. Övervärdet är dock 19 procent, vilket förstås är positivt.

Med tanke på medlemsökningen och trenden med att antalet jägare ökar (jaktkortsökningen) måste man säga att Jägareförbundet står väl rustat inför en osäker framtid och den finansiella ställningen är att beteckna som god.

 

Fredrik Otter

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev