Jägareförbundet lyckades under 2020 att både öka sina intäkter och minska sina kostnader. Foto: Jan Henricson & Mostphotos

Plus 8,7 miljoner för Jägareförbundet

Premium

Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2020 visar ett resultat på plus 8,7 miljoner kronor. Förbundets generalsekreterare Bo Sköld ger sin syn på förbundets ekonomiska läge.

Martin Källberg Publicerad 21 maj 2021 - 08:20

Svenska Jägareförbundets resultat för 2020 var plus 8,7 miljoner kronor efter finansnetto. Efter två år med röda siffror visar förbundet alltså på nytt ett plusresultat (2019 var resultatet minus 2,9 miljoner, 2018 minus 3,9 miljoner och 2017 plus 11,2 miljoner).

Svenska Jägareförbundets operativa resultat tog ett rejält skutt uppåt, från minus 2,6 miljoner 2019 till 11,5 miljoner under 2020.

 

Uppsving

Det budgeterade resultatet för 2020 uppgick till 1,5 miljoner kronor och det faktiska utfallet uppgick till 8,7 miljoner, ett klart uppsving jämfört med budget och föregående års resultat.

Bo Sköld.

– Förbundet lyckades under 2020 med att både öka sina intäkter och minska sina kostnader. Mycket glädjande är att förbundets medlemsintäkter ökat gentemot tidigare år till följd av en ökad medlemstillströmning, säger generalsekreteraren Bo Sköld och fortsätter:

– Den stora kostnadsbesparingen som gjorts under året, och som är orsaken till den stora avvikelsen gentemot budget, måste man ändå säga ska hänföras till pandemin i form av uteblivna kostnader i samband med resor och fysiska möten.

 

Digitala möten

För att i någon mån kompensera för dessa uteblivna möten har förbundet under framför allt andra halvåret 2020 startat digitala seminarier och utbildningar.

– Det har tagits emot mycket positivt av både tidigare och nytillkomna medlemmar. Det har också gjort att deltagandet kunnat bli bredare, flera samtidigt och mer spritt över landet. Naturligtvis kan det aldrig ersätta möten människor emellan, men visar att intresset för jakt och viltvård är stort, liksom viljan att lära sig mer. Det visar också att förbundet påbörjat anpassningen till det nya normala och att vi tagit till oss de nya teknikerna på ett bra sätt, säger Bo Sköld.

 

Medlemsintäkter

2020 uppgick Svenska Jägareförbundets medlemsintäkter till 66,5 miljoner kronor, vilket var en ökning med 3,6 miljoner kronor gentemot 2019. Medlemsintäkterna står för 38 procent av förbundets verksamhetsintäkter.

Förbundets anslag för allmänna uppdraget från Viltvårdsfonden var under fjolåret 52,2 miljoner kronor. Dessa anslag utgjorde 30 procent av de totala intäkterna.

Den ännu pågående pandemin påverkar givetvis även Svenska Jägareförbundet, men inte uteslutande negativt. Förbundets minskade kostnader (minus 3,6 procent) kan nämligen delvis hänföras till pandemin, som ju resulterat i minskat resande – även för Svenska Jägareförbundets personal och förtroendevalda.

 

Öster Malma

Hårdast drabbat av pandemins effekter är dotterbolaget Jägareförbundet Service AB, som driver hotell-, restaurang- och konferensverksamheten på Öster Malma. Verksamheten stängdes helt under våren 2020 för att därefter kunnat öppna igen, gradvis.

– I dagsläget är verksamheten i Jägareförbundet Service AB i gång. Dock inte i full gång, då det fortsatt råder restriktioner och pandemiläge vilket naturligtvis påverkar verksamheten negativt i form av uteblivna konferensbokningar och lägre antal gästnätter, luncher och middagar, säger Bo Sköld.

– Personalen är av den anledningen fortfarande till viss del korttidspermitterad och arbetar efter rådande förutsättningar. Under denna period har vi testat nya koncept, förkastat och prioriterat det som går bra och efterfrågas, hela tiden med hänsyn till restriktioner och när fler grupper vaccineras.

 

Julmarknad

Enligt Bo Sköld är det troliga att Servicebolagets verksamhet inte kommer att vara återställd förrän tidigast till jul, då man ändå räknar med att kunna hålla den årliga julmarknaden och de traditionsenliga julborden.

– En fullständig återhämtning är nog inte möjlig förrän under 2022, beroende på hur utvecklingen ser ut. Bolaget verkar inom en näring där man börjat förbereda sig på att framtiden inte kommer att te sig lika som det var innan pandemin och ledningen i bolaget är mycket väl medveten om detta och arbetar utifrån nya perspektiv.

 

Tillskott

Jägareförbundet fick under året skjuta till fem miljoner kronor i aktieägartillskott samt 3,7 miljoner i ett kortfristigt lån för att rädda både soliditeten och likviditeten i bolaget.
– Det villkorade aktieägartillskottet är i form av omvandling av ett tidigare lån och motsvarar alltså inte reella likvida medel utan är en åtgärd för att inte riskera att bolaget på grund av årets negativa resultat skulle bli likvidationspliktigt. Likviditetsmässigt har förbundet skjutit till 3,7 miljoner kronor för att kunna behålla en av de viktigaste resurserna bolaget har nämligen personalen, säger generalsekreteraren Bo Sköld.

 

Granskning

Finansanalytikern och frilansjournalisten Fredrik Otter har för Svensk Jakts räkning granskat Jägareförbundets årsredovisning för 2020.

 

Analys: ”Pandemin påverkar – men förbundet väl rustat”

I sin analys av årsredovisningen skriver Otter att ”Jägareförbundet står väl rustat inför en osäker framtid och den finansiella ställningen är att beteckna som god”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev