söndag 24 september

Svensk Jakt har låtit granska Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2019. Foto: Mostphotos

Analys: ”Förbundet väl rustat inför osäker framtid”

Premium

Finansanalytikern och frilansjournalisten Fredrik Otter har för Svensk Jakts räkning granskat Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2019. Så här lyder hans analys.

Vi är redan långt inne i juni när det är dags att granska Svenska Jägareförbundets årsredovisning. Årets årsstämma skulle ursprungligen ha ägt rum första helgen i juni, men på grund av coronapandemin har förbundet tvingats lägga om planeringen. Årets stämma har i stället delats upp i tre delar, varav den första enbart handlade om kommande års medlemsavgifter.

Jägareförbundets årsstämma delas upp på tre

Den del av årsstämman som behandlar förbundets ekonomiska förehavanden äger rum den 27 juni. Den årsredovisning som läggs fram för årsstämman utgör underlag för denna analys.

 

Verksamhetsberättelse och sifferexercis

När det gäller en intresse- och medlemsorganisation som Svenska Jägareförbundet är årsredovisningen en av de bästa källorna till information. I den här analysen går vi igenom siffrorna, men för medlemmarna är det viktigaste i årsredovisningen berättelsen om verksamheten. Vad gör man för pengarna? Hur långt har projekten kommit? Hur ser målen ut?

Allt detta besvaras i verksamhetsberättelsen för 2019, som finns att att ta del av här (pdf).

Sedan kommer sifferexercisen, som granskas här.

 

Ökade personalkostnader

Det första som kan noteras är att resultatet är negativt. Inte fullt lika negativt som ifjol, men ändå negativt. De totala intäkterna har stigit marginellt, vilket även kostnaderna har. Det är alltså ingenting som står ut jämfört med fjolåret.
Vad gäller kostnadsbiten finner man att övriga externa kostnader minskat med 2,4 miljoner kronor, vilket delvis parerar ökade personalkostnader. Kostnader för personal har ökat med 2,9 miljoner kronor och vi noterar att antalet anställda ökat från 111 till 113 personer.
Just personalkostnader är tröga och glider uppåt. Personalkostnader utgör 46 procent av kostnadsmassan, förra året var den siffran 44 procent.

 

Tillgångarna minskar något

Balansräkningen ser vid en första anblick ut att vara ungefär som i fjol. Tillgångarna har minskat från 99,7 till 99,1 miljoner kronor, men vid en titt på delkomponenterna noteras att posten ”Andra långsiktiga fordringar hos koncernföretag” ökat från 0 till 7,4 miljoner.
Förutom avskrivningar tas tappet främst i kassa och bank, men även i den långsiktiga värdepappersportföljen.

 

Väl rustat

Värt att notera är också att Jägareförbundet nyttjar sin checkräkningskredit i år, till skillnad från ifjol. Uthållighetsmässigt kan man dock konstatera att soliditeten, som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, är fortsatt god: 42,3 procent (att jämföra med 45 procent ifjol).
Det finns också övervärden i till exempel värdepappersportföljen. Den är bokförd till 38,6 miljoner kronor men marknadsvärdet är 42,2 miljoner. Övervärdet är alltså 3,6 miljoner kronor.

Fredrik Otter.

Med tanke på medlemsökningen och att antalet lösta jaktkort ökar måste man säga att Jägareförbundet står väl rustat inför en osäker framtid och den finansiella ställningen är att beteckna som god.

 

Fredrik Otter

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev