lördag 2 mars

Opinion

Statliga Sveaskog planer på att skjuta älg från helikopter är enligt artikelförfattaren inte etiskt försvarbart.  Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Sveaskogs naturvård – enbart vackra ord?”

Staten genom Sveaskog är en stor skogsägare som har uppdrag att förvalta våra skogar på ett ansvarsfullt sätt genom att bedriva ett effektivt skogsbruk kombinerat med ett ambitiöst naturvårdsarbete. Men hur är det med den saken, egentligen?

Citat från Hannele Arvonen, vd Sveaskog: ”Naturvård är en integrerad och viktig del av vår verksamhet och som vi inte kan sätta pris på. Det visar att Sveaskogs naturvårdsarbete inte bara är hänvisat till våra skogsparker, utan går igen i allt vi gör i skogen.”

Man måste fråga om detta bara är vackra ord som inte förpliktigar till något, när man tar del av Sveaskogs förslag om skyddsjakt med helikopter på ett stort antal vandringsälgar i Norrbotten och Västerbotten.

Att älgen orsakar betesskador på tall är väl känt. Man skulle av bolagets förslag kunna tro att detta är ett nytt problem, men i verkligheten har älgarna vandrat ner från fjällen till aktuella områden i decennier utan att Sveaskog vidtagit några särskilda åtgärder.

Men nu ska älgens skadegörelse lösas genom att skjuta ner älgstammen genom skyddsjakt från helikopter!

 

Märkliga argument

Skogvårdschefen Mikael Lundberg framför en rad märkliga argument till varför det är nödvändigt. Bland annat att skyddsjakten behövs för att minska det fossila beroendet, hänvisning till rättssäkerheten och en likabehandling av näringsidkare. Alltså, om samerna får skyddsjakt för skadegörande björn borde samma sak gälla för skadegörande älgar.

”Sveaskog tar debatten för att visa sitt ansvar”

Sveaskog agerar för att visa sitt ansvar, skriver skogsvårdschefen. Nu är Sveaskog inte en privat markägare utan en statlig företrädare som det kan ställas särskilda krav på när det gäller problemlösningar. Några sådana har inte redovisats utom skyddsjakt.

Sveaskogs ansökan om skyddsjakt med helikopter, och överklagande till Naturvårdsverket när bolaget fick avslag från länsstyrelsen, har väckt berättigad debatt som inte är till fördel för bolaget.

 

Oetisk helikopterjakt

Min uppfattning är att Sveaskog bör tänka om när det gäller problemlösning. Jakt från helikopter är inte etiskt och kan i själva verket vara stressande för djuret och djurplågeri om den genomförs i djup snö vilket är fallet i år.

Har Sveaskog funderat på att avsätta aktuella områden som ekoparker för älgarna, vilket verkligen skulle gynna viltvården och naturvården på lång sikt? De minskade intäkter man skulle få bedöms påverka Sveaskogs ekonomi marginellt och betalas tillbaka i form av goodwill från ägarna, svenska folket.

Självföryngrad tall är en annan möjlighet då denna är anpassad till marken och då planterad tall betas mer intensivt än den självföryngrande.

 

Skott i foten

Det statliga bolaget kan även använda området för att hitta lösningar på de 25-procentiga multiskador som redovisats, med mera. Sådana åtgärder skulle visa att Sveaskog tar sitt ansvar för skog och miljö.

Sveaskog har oftast en väl fungerande verksamhet, som till del värnar om naturen och den biologiska mångfalden, men i detta fall har man skjutit sig själv i foten.

När det gäller viltbete och älg bör man också ta sig en funderare och sluta plantera gran på tallmark och tillåta bete i form av löv i tallungskogarna.

 

Janne Kjellsson

Miljö- och jaktkonsult

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.