Läs också ”Sveaskog tar debatten för att visa sitt ansvar”