Krönika: Varför gränsrevir? Nu vet vi!

Varför licensjakt på varg enbart i gränsrevir? Alltså revir som delas mellan minst två län? Eller, som i fallet Römskogsreviret i västra Värmland, som delas mellan två stater – Sverige och Norge?

Ingressens fråga var min – och säkerligen många andras – första tanke när besluten om vinterns licensjakt på varg meddelades tidigare i år.

Begränsad vargjakt i sex revir

Nu har vi fått svaret: För att licensjakt på varg ska kunna stoppas.

 

Stor misstro

Min misstro gentemot de myndigheter som är satta att hantera frågan om licensjakt på varg – Naturvårdsverket och länsstyrelserna – är stor. Numera så stor att jag helt sonika utgår från att myndigheterna gör allt i sin makt för att vargjakt inte ska kunna verkställas.

I första hand genom att så långt det är möjligt minimera tilldelningen.

I andra hand genom att i besluten medvetet väva in detaljer som man på förhand vet kommer innebära att beslutet upphävs av domstol vid överklagan.

Jag tar det numera för givet att dessa myndigheter inte vill verkställa riksdagens beslut – och agerar i enlighet med det.

Alltså blir jag varken överraskad eller besviken av dagens besked från förvaltningsrätten i Luleå, som stoppar licensjakten i vargreviret Prästskogen, som delas mellan Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Vargjakt ställs in av förvaltningsrätten

Ingen licensjakt

I det så kallade norra rovdjursförvaltningsområdet (som Västernorrland och Jämtland tillhör) finns – vilket är väl känt – bara ett fåtal vargar. Som förvaltningsrätten skriver i dagens dom finns det endast 0,66 familjegrupper av varg i norra förvaltningsområdet. Dessa 0,66 är de två tredjedelar av Prästskogenrevirets yta som ligger i Västernorrland och Jämtlands län. Resterande tredjedel ligger i Gävleborgs län, alltså tillhörande det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

I norra förvaltningsområdet bedrivs aldrig någon licensjakt, utan enbart skyddsjakt på varg. Detta eftersom Naturvårdsverket angivit miniminivån till en (1) föryngring i norra förvaltningsområdet (vilket man ännu inte når upp till). Denna föryngring ska finnas i Jämtlands län, har Naturvårdsverket bestämt – mot länsstyrelsens vilja. Naturvårdsverket helt sonika körde över länsstyrelsen i Jämtland om den saken.

Mot bakgrund av detta var det således helt väntat att domstolen skulle stoppa licensjakten i detta revir.

 

Märkligt val

I domen konstaterar förvaltningsrätten lakoniskt:

”Utifrån denna målsättning framstår det som märkligt att Länsstyrelsen i Gävleborgs län valt ut Prästskogen, länets enda revir som delas med Norra rovdjursförvaltningsområdet, för licensjakt.”

Vilket, översatt från juridikens torra prosa till svensk klartext, betyder:

”Är ni helt dumma i huvudet?”

Det är detta saken kokar ner till: endera saknas kunnandet, eller så vill man inte fatta beslut som blir verklighet vad gäller vargjakt.

Något annat alternativ kan inte finnas.

Är det kompetensen som brister – eller är det viljan?

 

Ny variant

Förra året ”råkade” Naturvårdsverket räkna fel när de tog sitt beslut, som fungerar som ramverk och underlag för länsstyrelserna när de senare ska fatta sina egna beslut om licensjakt på varg. Det resulterade – givetvis – i jakt på färre vargar än siffrorna egentligen visade.

Utan Naturvårdsverkets ”misstag”, alltså.

I år fick vi se ny variant på samma tema.

Det spelar ingen roll hur många gånger man påpekar att riksdagsbeslutet om varg från 2013 nonchaleras.

Det spelar ingen roll hur många gånger berörda människor påtalar det ohållbara i den utveckling som bara går åt ett enda håll: en allt större vargstam.

Inget av detta spelar någon roll så länge de myndigheter som ska verkställa det som ålagts dem helt sonika vägrar att göra det.

Stor besvikelse över utebliven vargjakt – överklagan förbereds

Storstädning krävs

Ett svar på frågan om varför jakt endast beviljats i gränsrevir har levererats.

Det blir allt tydligare att enda vägen framåt är en storstädning på ansvariga myndigheter.

Om inte nuvarande besättning klarar av att skriva beslut som verkställer riksdagens beslut, så måste man byta ut denna besättning.

 

Nekas legal jakt

Det finns en tydlig politisk majoritet i Sverige för att minska vargstammen.

Beslutet från 2013 gäller – och opinionen för att minska vargstammen har bara blivit starkare sedan dess.

Ändå förvägras den berörda befolkningen den legala jakt som man har rätt till.

Mot ovanstående bakgrund: Är det verkligen så konstigt att illegal jakt på varg förekommer?

Det tycks nämligen vara det enda sättet att verkställa riksdagens beslut numera.

Så sjukt är det.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.