Förvaltningsrätten går emot länsstyrelsen och upphäver beslutet om licensjakt på varg i reviret Prästskogen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vargjakt ställs in av förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Luleå stoppar vinterns licensjakt på varg i reviret Prästskogen.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om licensjakt på varg i reviret Prästskogen som delas mellan Jämtlands och Gävleborgs län.

Motiveringen till detta är att licensjakt inte bedöms kunna ske i Prästskogen eftersom reviret delas med andra nordliga län, som har låg förekomst av varg och därför bör ingen licensjakt tillåtas.

 

Stort intresse

– Mål om licensjakt på varg väcker alltid stort engagemang och många har efterfrågat dagens domar. Det är därför positivt att vi kunnat meddela domarna i god tid innan jaktsäsongen startar, säger lagmannen Victoria Bäckström som dömt i målen i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten.

Länsstyrelsen i Gävleborg var inte beredd på utslaget från förvaltningsrätten.

– Det var överraskande. Just nu läser vi igenom domen och kommer resonera internt hur vi går vidare. Svårt att säga på rak arm vad vårt beslut blir. Vi måste titta på hur förvaltningsrätten har resonerat. Så fort det går kommer vi ta ett beslut om hur vi gör, säger Sandra Wahlund, vilthandläggare i Gävleborgs län.

 

Stoppad vargjakt – så går länsstyrelsen vidare

Förvaltningsrättens motivering

Särskilt om Prästskogen

Det finns, såvitt framkommit av inventeringen, ingen genetiskt viktig varg kvar i Prästskogen.

Det finns en F1:a med ursprung i Prästskogen som bildat nytt revir på annan plats.

Prästskogen är dock delat mellan Gävleborgs län och två län som saknar rätt att besluta om licensjakt, nämligen Västernorrlands län och Jämtlands län.

Sistnämnda två län ingår i Norra rovdjursförvaltningsområdet, som har låg förekomst av varg.

Där finns enligt inventeringen endast 0,66 familjegrupper, vilket just är Prästskogen där en tredjedel räknas till Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, samt ett revirmarkerande par i reviret Rätansböle i Jämtlands län.

Miniminivån för Norra rovdjursförvaltningsområdet har Naturvårdsverket satt till en (1) föryngring vilket, om Prästskogen skjuts bort, endast med tvekan kan uppfyllas.

Det förutsätter att paret i Rätansböle får årsvalpar som gör dess revir till en föryngring, vilket inte skedde enligt inventeringen. Att miniminivån för Norra rovdjursförvaltningsområdet satts så lågt är ett uttryck för att kartan måste anpassas till verkligheten, dock med hopp om förändring.

Naturvårdsverket skriver i skälen till beslut (NV-01525-18), som är avsett att gälla som längst t.o.m. 9 maj 2024, gällande vargen:

Om ett samverkansråd finner det lämpligt kan det initiera processen att se över miniminivåerna tidigare.

Även Naturvårdsverket kan begära in förslag för att fastställa nya miniminivåer tidigare om det finns skäl.

Sådana skäl kan t.ex. vara att fler föryngringar inventerats i Södra rovdjursförvaltningsområdet. När spridning av varg har skett till norra och/eller södra rovdjursförvaltningsområdena kan miniminivåerna för vargstammen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet justeras. Miniminivån kan då höjas i de förvaltningsområden där förekomsten ökat och i motsvarande mån sänkas i de förvaltningsområden där det är angeläget att minska koncentrationen av varg. Detta så målsättningarna om ökad spridning samt minskad täthet av varg i Mellersta förvaltningsområdet kan uppnås.

Utifrån denna målsättning framstår det som märkligt att Länsstyrelsen i Gävleborgs län valt ut Prästskogen, länets enda revir som delas med Norra rovdjursförvaltningsområdet, för licensjakt. Även om jaktområdet begränsas till area inom Gävleborgs län kan reviret utplånas i samma utsträckning som andra revir där sex vargar får skjutas i årets licensjakt. Beslutet avseende Prästskogen är därför inte förenligt med hänsynen till lokalt bestånd och utbredningsområde som detta utvecklas i Tapiola. Det är också en tveksam tillämpning av 24 a § jaktförordningen att man i ett rovdjursförvaltningsområde bestämmer om licensjakt på gränsrevir på sätt som äventyrar ett annat rovdjursförvaltningsområdets möjlighet att uppnå ens den låga miniminivå som Naturvårdsverket tilldelat det sistnämnda. Slutligen har särskilt Rovdjursföreningen lyft fram vikten av att nästa från norr invandrade finsk-ryska varg finner en partner att föröka sig med. Även ur detta perspektiv framstår det som negativt för att skjuta bort Sveriges näst nordligaste vargrevir.

Beslutet om licensjakt på Prästskogen har alltså enligt förvaltningsrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till påverkan på lokalt bestånd och GYBS.

Därtill är det inte proportionerligt och inte tillräckligt försiktigt. Vad länsstyrelsen anfört, samt vad en anställd på Naturvårdsverket i mejlkonversation uttalat om att Norra rovdjursförvaltningsområdet inte är lika viktigt som Södra rovdjursförvaltningsområdet, leder inte till annan bedömning. Beslutet ska i denna del upphävas.

Källa: Förvaltningsrätten

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev