tisdag 25 juni

Opinion

Varför granskas inte de ”gröna” makthavarna?

Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Lantbrukare, skogsägare och jägare blir ifrågasatta medan de ”gröna” makthavarna slipper granskning. Medierna går ibland miljörörelsens ärenden och granskar inte tjänstemän som missbrukar sin ställning. Inte heller värnarorganisationerna granskas, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Sprid kunskapen om jägarnas samhällsnytta

Jägarna gör en stor insats i samhället. Det borde vi bli bättre på att berätta om för de som inte jagar. Som ett exempel lägger vi jägare ner tusentals timmar på eftersök för att förkorta djurs lidande och vi finansierar merparten av viltforskningen, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Tre åtgärder krävs för att stoppa parodin

Situationen inom svensk rovdjursförvaltning är oacceptabel. Det är dags att regeringen vidtar ett antal nödvändiga åtgärder. Parodin måste få ett slut. Vi ska göra allt för att säkerställa det, skriver förbundsordförande Björn Sprängare och generalsekeretare Bo Sköld i en gemensam ledare.

Lokalt samarbete – enda vägen framåt

Jord- och skogsbrukare är som jägarna brukare av naturresurserna. Vi har därför mycket mer att vinna på samverkan än på konfrontation. Klarar vi inte av att tillsammans lösa vår förvaltningsuppgift kommer sannolikt någon annan att ta över, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Så här kan vi inte ha det

Under jul- och nyårshelgen nådde den infekterade vargkonflikten en ny bottennivå. En eftersöksjägare som avlivat en trafikskadad varg hotas och får sin bil sönderslagen. Det har gått på tok för långt och är helt oacceptabelt, skriver Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Byt ut styrelser där arbetet går på sparlåga

Valberedningarna har en viktig uppgift att hitta engagerade personer till styrelser i kretsar och länsföreningar. Fungerar inte arbetet i en styrelse faller ansvaret tungt på valberedningen, som måste ha kurage att byta ut styrelser som inte fungerar, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Något har gått riktigt snett i rättssamhället

Det finns inga ursäkter längre för politikerna. Det är orimligt att Sverige, trots flera riksdagsbeslut, ännu inte har ­någon aktiv vargförvaltning. Det är också fel att ett fåtal människor indirekt styr riksdagens beslut och myndigheters ­arbete, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kretsarnas viktiga roll – nu och i framtiden

Kretsarna utgör basen i Jägareförbundets organisation men frågan är vilken roll de ska ha i framtiden. Kanske ska kretsarnas arbete se annorlunda ut i de olika delarna av landet. Länsföreningarna ska nu se över hur kretsarna ska arbeta i framtiden, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Det är tack vare er som jakten har hög acceptans

Det är lätt att glömma bort alla de medlemmar, ledare, förtroendevalda och kollegor som säkerställt en ny fantastisk jaktsäsong.. Det är på grund av deras insatser vi har så hög acceptans för jakten i Sverige, skriver Jägareförbundets 
generalsekreterare Bo Sköld.

Björn Sprängare. Ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Dags för markägare och jägare att samverka

Vildsvinen ställer lokalt till med problem för jordbrukare. Det behövs dock ingen nationell eller regional reglering av utfodringen för att råda bot på den bristande viltförvaltningen. Det är konstruktiva samtal mellan jägare och markägare som är lösningen, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Senaste nytt

    Mina artiklar

    För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet