onsdag 21 februari

Opinion

Publicerad 18 november 2015 - 21:40

Kretsarnas viktiga roll – nu och i framtiden

Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kretsarna utgör basen i Jägareförbundets organisation men frågan är vilken roll de ska ha i framtiden. Kanske ska kretsarnas arbete se annorlunda ut i de olika delarna av landet. Länsföreningarna ska nu se över hur kretsarna ska arbeta i framtiden, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Svenska Jägareförbundets cika 155.000 medlemmar är alla medlemmar i någon av de 374 kretsar som utgör basen i förbundets organisation. Under de dryga 40 år som jag varit medlem har jag aldrig blivit kontaktad av min krets och heller inte själv sökt kontakt.
Det viktigaste för mig är att med medlemskapet stödja ett starkt och kompetent förbund som kan företräda mina intressen mot myndigheter och politiker. Förmodligen är jag inte ensam om att ha en sådan relation till förbundet.

I kretsarna gör många förtroendevalda stora insatser för jakten och för förbundet. I kretsarna finns personer som med sitt lokala kunnande och engagemang ger förbundet den unika ställningen att vara väl förankrat i praktiskt taget varje socken i landet.
Kretsarna är också rekryteringsbasen för förtroende­valda i länsföreningarna. Kretsarna har  en viktig roll i förbundet trots att inte alla medlemmar deltar aktivt i kretsverksamheten.
Samhället genomgår nu snabba och stora förändringar. Urbaniseringen är en sådan samhällsförändring som direkt påverkar jakt­en, förbundets och kretsarnas verksamhet. Alla ideella organisationer har svårigheter att rekrytera människor till förtroendeuppdrag. Vårt förbund är inget undantag.

Kretsarna hade tidigare en väl definierad roll i den dåvarande älgförvaltningsorganisationen. Idag kan man inte fylla den rollen på samma sätt som förr. Saknaden av en tydlig roll är påtaglig och därför är också ­krets­arnas verksamhet mycket varierande.  
Frågan är vilken roll kretsen ska ha i framtiden och på vilket sätt kretsen ska kunna fortsätta vara basen i förbundets organisation?
Hur ska vi exempelvis möta de stora samhällsförändringarna i vår tid? Vid årets stämma beslutades att sätta igång arbetet och uppdraget har lagts ut på länsföreningarna. Arbetet förutsätter ett engagemang från kretsarna för att det ska bli trovärdigt och väl förankrat.

Det finns många goda exempel på kretsar som tagit initiativ och dragit igång aktiviteter som stödjer det som förbundet står för. Jaktens förutsättningar är mycket olika i våra olika landsdelar och därför kanske också kretsarnas arbete och roll kan vara olika.
All jakt bedrivs lokalt och den lokala förankringen är en grundbult i vårt förbund. Därför måste också förbundets organisation byggas underifrån.
Under det kommande året hoppas jag att varje krets på något sätt bidrar till att skapa ett ännu starkare Jägareförbund för fram­tiden.

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget