måndag 19 februari

Opinion

Publicerad 5 maj 2016 - 07:37

Tre åtgärder krävs för att stoppa parodin

Situationen inom svensk rovdjursförvaltning är oacceptabel. Det är dags att regeringen vidtar ett antal nödvändiga åtgärder. Parodin måste få ett slut. Vi ska göra allt för att säkerställa det, skriver förbundsordförande Björn Sprängare och generalsekeretare Bo Sköld i en gemensam ledare.

Frustrationen i svensk rovdjursförvaltning är djupare nu än någonsin tidigare. Det är fullt förståeligt, efter en parodi med juridiskt trixande och domstolsavgörande som kring­gärdade vargjakten. Vilket i sin tur följdes av en ny cirkus kring lodjursjakten och som kryddades med ett hårresande förslag från Naturvårdsverket om genetisk förstärkning av vargstammen.

Stelbent EU-direktiv
Mycket bottnar just nu i tolkningen av ett gammalt och stelbent Art- och habitatdirektiv som lägger en död hand över rovdjursförvaltningen i Sverige. Samtidigt kan man i andra europeiska länder förvalta sina rovdjur – utan hot om EU-domstol.
I Finland genomfördes exempelvis jakt på varg trots att där bara finns drygt hälften så många vargar som i Sverige. Då är det inte konstigt att frustrationsbägaren är fylld efter mer än 20 års konstruktivt arbete, när resultatet uteblir. Få länder har utrett vargfrågan noggrannare än Sverige. Vi har ett bättre faktabaserat underlag, en bättre genetisk övervakning och har ett tydligt riksdagsbeslut med 86 procents majoritet för en aktiv rovdjursförvaltning.
Sveriges vargstam har en fastställd gynnsam bevarandestatus. Sverige uppfyller med andra ord de viktigaste förutsättningarna för en anpassad jakt på varg.
Riskerna är nu uppenbara att vi omöjliggör en seriös förvaltning. Naturligtvis har vi redan sänt signaler till regeringen om vad som håller på att hända. Naturligtvis har vi berättat om vår frustration och det allvarliga läget. Vi bedömer att regeringen förstår situationen och vill se ett tydligt agerande. 

Det finns tre avgörande områden som regeringen måste ta tag i omgående:
• Juridiken
Säkerställ en kompetent och tydlig juridisk process nationellt, samt starta processen i tid. Granska vad som är möjligt att göra enligt EU:s Art- och habitatdirektiv, eftersom undantag bevisligen finns. 
• Socioekonomi
Det behövs bra socioekonomiska beräkningar av vargstammens lokala påverkan. Dessa beräkningar måste utgå från det lokala perspektivet inom länen. Länsstyrelserna behöver faktabaserade beslutsunderlag, annars kommer beslutsgrunden att avfärdas i domstol. 
• Långsiktighet
Det behövs långsiktighet, precis som det finns i övrig viltförvaltning. Älgarna förvaltas ofta med adaptiva treårsbeslut. Vargarna och övriga rovdjur borde kunna förvaltas på liknande sätt. 
Nuvarande situation är oacceptabel och har redan skadat förtroendet för vårt demokratiska systems förmåga att hantera svåra konflikter.

Björn Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet
Bo Sköld, generalsekreterare

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget