måndag 19 februari

Opinion

Publicerad 28 maj 2016 - 07:12

Sprid kunskapen om jägarnas samhällsnytta

Jägarna gör en stor insats i samhället. Det borde vi bli bättre på att berätta om för de som inte jagar. Som ett exempel lägger vi jägare ner tusentals timmar på eftersök för att förkorta djurs lidande och vi finansierar merparten av viltforskningen, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Viltförvaltningen i Sverige bygger på människors brinnande engagemang för djur, natur, hundar, viltvård och en hållbar jakt.
Engagemanget har stor betydelse för såväl människor, naturvård, jordbruk som skogsbruk. 
Det finns anledning att vi jägare stolt berättar för vår omvärld vilka samhällsnyttor vi står för. Det är viktigt eftersom den snabba urbaniseringen påverkar förståelsen och kunskapen om jakt och viltvård i Sverige. 
Sedan 1938 har Svenska Jägareförbundet samlat en unik serie data på bland annat avskjutning och andra trender i de svenska viltstammarna. Med  faktabaserad kunskap kan vi främja den svenska jakten. 
Vi jägare lägger ner cirka 5,5 miljoner timmar på inventering/observation av vilt.
Vi jägare gör spillningsinventeringar på över fem miljoner hektar. 
Engagemanget är  stort och det är en kostnadseffektiv lösning för samhälle. Vi får en unik faktabaserad förvaltning med engagerade jägare. 
Jägarna hjälper jord- och skogsbruk samt fisket med att balansera förhållandet mellan skador och vilt. 

Jägarna bevarar kulturhistoria och identifierar kulturminnesmärken eftersom vi är den grupp som är mest ute i skog och mark. Jakten innebär motion, rekreation och ger oss en naturlig friskvård, när vi jagar cirka fem miljoner dagar årligen och utöver det lägger omfattande tid på bland annat viltvård och hundträning.
Vi jägare genomför årligen mer än 45.000 eftersök av trafikskadat vilt, för att förkorta vilts lidande. Varje år nedläggs över 150.000 timmar på eftersöksverksamhet av Svenska Jägareförbundets medlemmar. Vi jägare finansierar genom det statliga jaktortet och genom medlemskap i Svenska Jägareförbundet merparten av viltforskningen i Sverige. 

Svenska Jägareförbundet har ett nära samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt för att övervaka och agera för de vilda djurens hälsa. Sammanlagt lägger jägarna årligen minst 500 miljoner kronor på olika naturvårdande insatser och cirka tre miljoner dagar på viltvård. Den svenska jakten ger totalt 20.000 ton fantastiskt viltkött årligen.
Vi jägare gör förstås mycket mer. Kan vi hjälpas åt att sprida denna kunskap om samhällsnytta till grannen som inte jagar, eller på arbetsplatsen, så skapar vi en ökad förståelse och acceptans för jakten.
Men låt oss aldrig glömma bort varför vi genererar dessa samhällsnyttor: Vi älskar jakt­en, naturen, våra hundar och gemen­skapen.

Skribent

Svensk Jakt

webbredaktionen@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget