söndag 3 mars

Opinion

Varför inte inhägna planteringarna under ett antal år. På sikt kan det ändra älgarnas vandringsbeteende till områden som inte är lika känsliga, skriver Tore Hjorth i det här inlägget.

Debatt: ”Håll älgen borta med stängsel”

I stället för att klaga på de stora kostnader älgens bete i ungskogar kostar skogsnäringen, skulle man kunna hägna in planteringarna för att hålla viltet ute. Kostnaderna för detta kan knappast överstiga förlusterna som skogsbolagen anger.

Under många år har det skrivits om de enorma skogsskador som älgarna åsamkar skogsägarna, ofta uppskattade till miljontals kronor.
Framför allt har de stora skogsbolagen nästan varje vår påpekat hur stora värden som går till spillo på grund av älgarnas framfart i ungskogar och planteringar.
Skyddsjakt med varierande resultat har genomförts. Till och med i meterdjup snö, då bland annat dräktiga älgkor jagats och avlivats.

 

Hägna in

Nu ser jag i Svensk Jakt att myndigheterna föreslår exempelvis utfodring av älgar i närheten av deras vandringsstråk.
Mitt förslag i debatten är att varför inte inhägna planteringarna under ett antal år. Inhägnaderna kan sedan flyttas till nya områden som behöver skyddas.
Kostnaden för detta kan knappast överstiga förlusterna som skogsbolagen angivit, då inköp av material ju i de flesta fall blir en engångskostnad.

 

Samma metod

Genom ett sådant förfaringssätt ändrar man också på sikt älgarnas vandringsbeteende till områden som inte är lika känsliga.
Av mångårig erfarenhet vet vi att viltolyckorna minskat kraftigt kring våra inhägnade större vägar.
Varför inte pröva samma metod på skogsplanteringar och ungskogar?

 

Tore Hjorth
Haparanda

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.