tisdag 28 november

Opinion

Det kommer aldrig förekomma att en jägare, ett jaktlag eller jägares anhöriga avlyssnas med stöd av vårt förslag, skriver Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell. Foto: Olle Olsson & Riksdagen

Debatt: ”Vårt förslag är ingen ’Lex Hedin’”

Det är välkommet att Tom Silverklo (C) lyfter rättssäkerhetsperspektivet i frågan om avlyssning. Men han blandar ihop korten och håller inte reda på fakta. Moderaternas förslag är helt och hållet riktade mot kriminella gäng – jägare träffas överhuvudtaget inte. Det skriver Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell i en replik på Tom Silverklos (C) debattartikel ”Rättssäkerhet är grunden i en demokrati”.

Den grova organiserade brottsligheten är kanske det allvarligaste samhällsproblemet just nu. Gängkriminaliteten antar systemhotande proportioner, till exempel genom att människor inte vågar vittna och att välfärdssystemen mjölkas på pengar.

Att vända utvecklingen är av allra största betydelse för Sveriges framtid. Det är också – vilket man inte får glömma – i praktiken en frihetsfråga. Brottslighetsutvecklingen kringskär vanliga laglydiga människors livsutrymme.

För att komma till rätta med gängen har vi moderater – tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna – föreslagit en möjlighet till preventiva hemliga tvångsmedel mot aktiva gängkriminella.

Något som regeringspartierna och Centerpartiet har röstat nej till i riksdagens justitieutskott.

 

Endast kriminella nätverk – inte jägare

Jag välkomnar i högsta grad ett rättssäkerhetsperspektiv på denna fråga. Jag kan så klart bara instämma i att rättssäkerhet är grunden i en demokrati. Rättssäkerhet har i decennier varit ett moderat kärnvärde.

Men Tom Silverklo blandar, medvetet eller omedvetet, ihop korten. Till sist blir hans debattinlägg (Svensk Jakt 10/6) en soppa av missuppfattningar.

”Rättssäkerhet är grunden i en demokrati”

Självklart ska inte polisen få avlyssna vem som helst utan brottsmisstanke.

I den modell vi har föreslagit ska lagbestämmelserna uttryckligen utformas så att preventiva hemliga tvångsmedel endast kan användas om det finns skälig misstanke om att en person är aktiv i ett kriminellt nätverk.

Det kommer inte vara rättsligt möjligt att avlyssna utan brottsmisstanke i några andra situationer. Det kommer alltså aldrig förekomma att en jägare, ett jaktlag eller jägares anhöriga avlyssnas med stöd av Moderaternas förslag.

 

Jaktbrott träffas inte

Vad som är ett ”kriminellt nätverk” ska definieras noggrant i lagtext, och det kommer vara upp till den domstol som prövar tillstånd till preventiv avlyssning att tillämpa denna definition, inte upp till de brottsbekämpande myndigheterna.

Det kommer vara tydligt att det är den grova organiserade brottsligheten som avses. Jaktbrott kommer inte träffas.

Inom parentes kan sägas att det var med stöd av liknande lagstiftning, som gjorde det möjligt att avlyssna de av polisen kända gangsterbossarna, som brottsbekämpande myndigheter i USA under 90-talet lyckades få det avgörande övertaget över maffian.

 

Ingen ”Lex Hedin”

Detta är vad vi har föreslagit, inget annat. Att det endast handlar om aktiva gängmedlemmar framgår mycket tydligt både i vårt förslag och i justitieutskottets betänkande.

Det hade varit mycket enkelt att kontrollera för den som är intresserad av fakta. Det är nästan så att jag undrar om Silverklo överhuvudtaget har läst det förslag som han utgjuter sig över?

Förslaget har för övrigt inget som helst att göra med Riksåklagarens skrivelse om bland annat grovt jaktbrott. Däremot har vi lyssnat på rikspolischefens oro om gängkriminaliteten.

Silverklo skriver att ”dessa förslag” (med vilket jag utgår från att han menar bland annat Moderaternas förslag om preventiv avlyssning av kända gängkriminella) ”har kallats ’Lex Hedin’”. Vi har i vart fall inte kallat förslaget så, och om någon annan har gjort det är det helt och hållet grundlöst.

 

Sverige har åkt snålskjuts

Man får tycka vad man vill om var balanspunkten mellan integritet och brottsbekämpning ska läggas, men det stämmer helt enkelt inte att svensk polis idag har ”mycket stora möjligheter” att avlyssna gängen, i vart fall inte internationell jämförelse vilket borde vara det relevanta måttet.

Snarare har Sverige – det land som har störst problem med gängbrottslighet – bland de svagaste lagliga verktygen.

Det har vi sett bland annat i samband med Encrochat och Operation Trojan Shield – insatser som i bägge fall byggt på att vi kunnat åka snålskjuts på andra demokratiska länders vassare lagar.

 

Vi värnar jägarna

Slutligen: Moderaterna är ett parti som värnar jägarna och står upp för svensk landsbygd. Tyvärr har vi en regering som regerar tack vare stöd av Centerpartiet och som raskt driver utvecklingen åt fel håll på detta område.

Det har visat sig i till exempel regeringens försök att överimplementera EU:s vapendirektiv, att införa licenskrav för vapenmagasin och på många andra sätt öka regelbördan för jakten och de gröna näringarna.

Om Centerpartiet verkligen vill förbättra situationen för landets jägare borde man sluta stödja en regering där alla beslut måste förankras med Miljöpartiet.

 

Johan Forssell

Rättspolitisk talesperson (M)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.