onsdag 29 maj

Opinion

Debatten om hemliga tvångsmedel går vidare. Tom Silverklo (C) replikerar på Johan Forssell (M). Foto: Fernando Carniel Machado/Mostphotos

Debatt: ”Direkt hänvisning till jägare för ökad avlyssning”

Moderaternas Johan Forssell menar i en replik på mitt inlägg, att farhågan om att jägare skulle kunna bli föremål för den avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott är en konspirationsteori. Han missar där att förslaget från början stammade ur en vilja att komma åt just jägare.

2019 avslöjades att skogsföretagaren Karl Hedin avlyssnats av polis och åklagare i strid med lag. Reaktionen på detta inom de felande myndigheterna var inte, som man hoppats, att man såg över verksamheten för att garantera att inte fler skulle drabbas av samma sak.

I stället började företrädare för polis- och åklagarmyndigheterna att verka för att de skulle få avlyssna i betydligt fler situationer, och att brottsmisstanke inte längre skulle krävas.

Man ville exempelvis kunna avlyssna för att se om någon ”skulle kunna misstänkas”. Därav kom också förslaget att kallas Lex Hedin.

 

Skruvade argument

Riksåklagaren gjorde också i en skrivelse till regeringen direkta hänvisningar till jägare och till den påstådda tystnadskulturen i jaktkretsar när hon argumenterade för att man ska få avlyssna även icke-brottsmisstänkta.

”Vårt förslag är ingen ’Lex Hedin’”

RÅ hänvisar däremot inte till Encrochat eller andra dylika fall – vilket är naturligt eftersom Encrochat avslöjades först ett år efter att skrivelsen skickats in.

Att man sedan skruvat om argumentationen förändrar ju inte ursprunget.

 

Allvarliga ingrepp

Tom Silverklo.

Det är alltså inte någon konspirationsteori att koppla förslaget om avlyssning utan brottsmisstanke till jägare – det är att ta myndigheterna på orden.

Karl Hedin-fallet illustrerar också att verktyg som myndigheter får, riskerar att användas på andra sätt än vad politikerna tänkt.

Ansvarsfulla politiker måste ta hänsyn till sådant och noggrant reglera så att risken för dylika missbruk minimeras.

Tvångsmedel som hemlig avlyssning innebär allvarliga ingrepp i människors privata sfär.

 

Oroar jägare

Att veta att allt man sagt till sin fru, till sina vänner, kunder eller arbetskamrater lyssnats på och vridit och vänts på av myndigheter och där oskyldiga skämt vänner emellan (exempelvis i ett jaktlag) kan tolkats som brottsplanering, är något de flesta av oss tycker är ytterst obehagligt.

Den som inte begår brott ska inte behöva räkna med att utsättas för sådant. Men det är precis det som oroar människor som bor på landet eller ägnar sig åt jakt.

Johan Forssells försäkranden (Svensk Jakt 11/6) har sannolikt inte gjort någon lugnare på den punkten.

 

Lågt satt ribba

Det finns ingen definition av gängkriminella och gängen har inte medlemsmatriklar. Om ribban för att få avlyssna ska sättas så lågt att personer som inte är misstänkta för något brott ska kunna avlyssnas, kommer många som inte har något alls med dylik verksamhet att svepas med.

De som vi daglig dags talar om som gängkriminella är ju dessutom normalt sådana som begår brott de kan misstänkas för.

Handlar det om sådan brottslighet som vi associerar med gängkriminalitet – rån, mord, narkotikabrott och utpressning – finns också möjligheterna att avlyssna redan idag.

 

Ingen bra idé

När det sedan kommer till frågan om att ”lyssna på polisen” måste jag påminna om att detta sällan är en särskilt bra idé när det gäller jaktrelaterade frågor (eller frågor som riskerar att påverka jägare).

Det var Polismyndigheten som krävde licens på magasin, vilket trots att det i stort sett enbart skulle ha drabbat laglydiga beskrevs som ”nödvändigt” för att komma åt gängkriminaliteten.

”Rättssäkerhet är grunden i en demokrati”

Polismyndigheten har även krävt att de tidsbegränsade licenserna ska vara kvar, att ljuddämpare fortsatt ska kräva tillstånd liksom att de ska få utökade befogenheter att inspektera (och stänga) skjutbanor.

Polismyndigheten vill också överimplementera EU:s vapendirektiv och inte acceptera det europeiska skjutvapenpasset.

 

Positiv omsvängning

Riksdagen – där både Centerpartiet och Moderaterna ingick i majoriteten – gick klokt nog emot Polismyndigheten när det gällde samtliga dessa förslag. Att Moderaterna, som bara för några år sedan i Europaparlamentet gick ihop med S, V och MP och röstade igenom EU:s vapendirektiv, har slutat lyssna på Polismyndigheten när det gäller jakt- och vapenfrågor är mycket positivt och vad som gjort det möjligt att få till dessa majoriteter.

Centerpartiet har instämt i att det behövs kraftfulla insatser mot gängkriminalitet. Men vi vill inrikta dessa mot dem som faktiskt begår brott.

Personer som är laglydiga ska inte riskera att svepas med. Begår man inte brott ska man inte heller behöva riskera att utsättas för tvångsmedel. Det gäller även jägare.

 

Drabbar inte jägare

Centerpartiet vill också se över systemet med straffrabatter, fokusera på förberedelsebrott så att kriminella kan gripas och straffas i ett tidigt skede och höja straffet för övergrepp i rättssak. Dessa är åtgärder som inte riskerar att drabba jägare.

Det gör däremot svepande nya avlyssningsbefogenheter.

 

Tom Silverklo (C)

Regionråd Region Jämtland Härjedalen
Ordförande Centerpartiet Östersund

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.