Läs också ”Rättssäkerhet är grunden i en demokrati”