torsdag 13 juni

Opinion

Jägare, jaktlag eller familjemedlemmar ska aldrig avlyssnas, hävdar företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i ett debattinlägg. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Jägare ska aldrig kunna avlyssnas med vårt förslag”

Det är synd att Adam Marttinen (SD), medvetet eller omedvetet, missförstår vårt förslag om preventiv avlyssning av aktiva gängkriminella. Jägare ska aldrig kunna avlyssnas med vårt förslag, skriver de rättspolitiska talespersonerna för M, KD och L i denna debattreplik.

För att inte utvecklingen ska glida oss ur händerna måste vi föra en offensiv politik mot den grova organiserade brottsligheten, istället för att köra vidare i gamla hjulspår.

Därför har vi – Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – föreslagit att det ska införas en möjlighet till preventiva hemliga tvångsmedel mot aktiva gängkriminella.

 

”Jägare riskerar hemlig avlyssning med borgerligt förslag”

Inga jägare

De föreslagna lagbestämmelserna ska uttryckligen utformas så att preventiva hemliga tvångsmedel endast kan användas om det finns skälig misstanke om att en person är aktiv i ett kriminellt nätverk. Det kommer inte vara rättsligt möjligt att avlyssna utan brottsmisstanke i några andra situationer.

Det kommer alltså aldrig kunna förekomma att en jägare, ett jaktlag eller jägares anhöriga avlyssnas utan brottsmisstanke för att avslöja till exempel jaktbrott.

 

Noggrann definition

I sin debattartikel verkar Adam Marttinen vara bekymrad över den juridiska avgränsningen. Men vi vill se en noggrann definition i lagen av vad som är ett kriminellt nätverk.

Det kommer vara upp till den domstol som prövar tillstånd till preventiv avlyssning att tillämpa denna definition, inte upp till de brottsbekämpande myndigheterna.

Men en sak är säker: jägare kommer inte omfattas.

 

En gåta

Precis som Sverigedemokraterna är vi alla för att i någon form kriminalisera samröre med kriminella nätverk. Vi tolkar Adam Marttinen som att han trots allt vill att hemlig avlyssning ska kunna ske av personer som är misstänka för detta föreslagna brott.

Det är för oss en gåta vilka rättssäkerhetsmässiga fördelar som skulle finnas med detta, jämfört med vårt förslag; i bägge fall blir det ju fråga om att en domstol ska pröva om en person kan misstänkas vara aktiv i ett gäng.

Däremot finns det stora fördelar med den modell vi föreslår. Avlyssning på grund av konkret misstanke om brott kräver till exempel att det misstänkta brottet har ett minimistraff om två års fängelse.

 

Värnar jägarna

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna värnar jägarnas rätt och laglydiga medborgares integritet.

Samtidigt måste vi ha effektiva verktyg för att krossa den samhällshotande gängbrottsligheten.

 

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)

Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD)

Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (L)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.