torsdag 13 juni

Jakt & prylar

Ett variabelt kikarsikte är det bästa valet på ett vapen som ska användas till många olika jaktformer. Jägaren som undviker extremer både i fråga om förstoringsgrader och objektivdiametrar hamnar troligen rätt. Foto: Ulf Lindroth

Rätt kikarsikte gör vapnet

Premium

Tidigare resonerade vi runt studsarvalet. Den här gången är temat kikarsiktet. Rent praktiskt kan valet av sikte ha lika stor betydelse som vapnet. Vi går in i ämnet med samma utgångspunkt – ett bra val av ett mångsidigt första vapen.

Del 2: Välj rätt kulvapen

Lindroth tipsar – så väljer du rätt kulvapen

Ett vapen som ska användas till varierande jakt ska ha ett kikarsikte. Det ska ha variabel förstoring med en ganska låg lägstaförstoring och sitta monterat på ett bra kikarfäste. Med ett sådant sikte blir jägaren aldrig helt ställd.

Det finns fler detaljer att tänka på som vi betar av här. Vi ska även nämna andra typer av sikten, för de har sin plats. Men fokus ligger på ett sikte som klarar det mesta.

Mångsidig studsare

Förra gången resonerade vi runt valet av en mångsidig studsare, kanske basen i en ny vapengarderob. Nu är målbilden alltså ett lika mångsidigt kikarsikte som passar på ett sådant vapen.

Ska man bygga något hållbart behöver man en bra grund. När det gäller kikar-sikten är grunden fästena. Letar du ditt första vapen kan du mycket väl köpa begagnat, men undvik vapen där det borrats och skruvats för kikarfästen i efterhand. Det kan vara svårt att avgöra om arbetet är perfekt gjort. Om så inte är fallet kan det leda till allt från dålig precision till opålitliga träfflägen.

Kikarfästet

Det är ett plus om fästen för kikarsikte frästs direkt i vapnets låda, eller i vissa fall i pipan. Det kan vara spår för standardfästen eller för tillverkarens egna fästen. Om tillverkaren valt att skruva på klackar eller en picatinnyskena är även det en fullgod lösning. Gör det till en rutin att kontrollera att skruvarna är dragna vid funktionskontrollen före jakten.

Din vapenhandlare kan ge dig råd om lämpliga fästen för en viss vapenmodell.

Snabbfästen

I många fall finns det snabbfästen att välja. Skaffar du två snabbfästen och sätter olika sikten på dem kan det vara det allra enklaste sättet att göra ditt vapen extra mångsidigt. Förutom ditt standardsikte kan du till exempel ha ett rödpunktsikte eller ett sikte med högre förstoring och justeringsrattar för lugna precisionsskott. Eller ett mörkersikte för vildsvinsjakt. Dessutom blir förstås eventuella öppna riktmedel snabbt tillgängliga.

Detta är den andra av fyra artiklar i en serie om det första kulvapnet. I kommande nummer handlar det om ammunition och skytteteknik. Men nu till valet av sikte.

 

Begreppet förstoringsväxel ger en uppfattning om skillnaden mellan lägsta och högsta förstoring. Ett ­kikarsikte med 2–8x förstoring har 4x förstorings­växel, ett med 2–16x förstoring har 8x förstorings­växel. Stor förstoringsväxel är en fördel, men det kostar och du kan pruta på det utan att tappa nämnvärd effektivitet.

1. Förstoring

Ett variabelt kikarsikte med en lägsta förstoring runt 2x och en högsta förstoring runt 10x klarar i princip all jakt. Du hittar snabbt vildsvinet i ett trångt pass med 2x och du kan lätt skjuta en orrtupp i topp med 10x.

Det går att argumentera för ännu lägre förstoring vid snabba skott på korta håll. Men när den som ska välja sikte är en nybliven jägare – eller en som inte övningsskjuter så mycket – så finns det ingen anledning att optimera vapen och sikte för löpande vilt i trånga lägen. Det är tvärtom dessa skottlägen som ska undvikas. Givet de förutsättningarna är 2x en bra nedre gräns.

Man kan förstås också argumentera för en högre högstaförstoring vid exempelvis toppjakt. Men 10x räcker i praktiken bra. Jämfört med högre förstoringsgrader ger 10x också en relativt god chans att hinna uppfatta träffen genom siktet.

 

Jagar du främst i dagsljus kommer kikarsikten med olika objektivdiametrar att ge tillräckligt bra bild. Stora objektiv ger tyngre sikten, men fördel i svagt ljus. Mindre objektiv prutar på skymningsegenskaper för att ge smidigare sikten. Mittemellan är ofta rätt.

2. Objektivdiameter

Den största vanliga objektivdiametern är 56 millimeter. Nästa vanliga steg är 50 millimeter och därefter kanske 44 millimeter. Många diskuterar objektivdiametrar med passion. Det kan vara intressant i sig, men för den nyblivne jägaren är det ett sidospår.

Argumentet för en stor objektivdiameter är bättre bild i svagt ljus. Men den praktiska skillnaden mellan 56 och 50 millimeters objektiv i skymningen är mindre än många tror. Ofta överskuggas den av skillnader i optisk kvalitet. Ett kvalitetssikte med 50 millimeters objektiv kan absolut vara bättre i svagt ljus än ett budgetsikte med 56 millimeters objektiv.

Nackdelarna med ett större objektiv är ett klumpigare och tyngre sikte samt högre pris.

50 millimeter är en bra kompromiss även om du ska jaga en hel del i skymningen. Vet du att du mest kommer att jaga dagtid behöver du inte tveka att gå ner till 44 eller 42. Då fungerar även objektivdiametrar runt 20 millimeter utmärkt, men vi behåller allroundfokuset och slår ett slag för 44 eller 50.

 

Grova stolpar kan hjälpa ögat med snabb ­grov­riktning, ett fint kors och en friflytande punkt fungerar bra för finriktningen.

3. Riktmedel

I de allra flesta jaktsituationer är det viktigaste kravet på kikarsiktets riktmedel att det är tydligt. De vanligaste alternativen i dag är varianter på kors med en friflytande belyst röd punkt i centrum. Det fungerar utmärkt. Strängt taget kan punkten räcka i många situationer, men vid precisionsskott på lite längre håll kan stolparna hjälpa dig att undvika att luta vapnet.

Om riktmedlet är icke medförstorande är det alltid lika stort oavsett förstoringsgrad. Det blir tydligt och lätt att uppfatta. Satsa alltså gärna på ett icke medförstorande hårkors med en punkt i mitten. Det är ofta helt rätt och aldrig helt fel.

Hur ska jag ta hand om bössan efter jakten?

Alternativet medförstorande riktmedel låter dig använda riktmedlet till exempel för avståndsbedömning. Nackdelen med dem är att de kan bli små och svåra att uppfatta på låg förstoring, vilket är vad du använder i snabba lägen. De har sin plats, men den platsen är inte på ett allroundsikte för blandad jakt.

På de flesta kikarsikten finns ett vred på okularet, närmast ögat. Det använder du för att ställa in skärpan på riktmedlet för ditt öga. Du behöver alltså inte oroa dig för att ett riktmedel inte ser skarpt ut. Det är en inställningsfråga.

 

Belysningen kan regleras med rattar eller knappar. Det spelar mindre roll, ett spann av ljuslägen från mycket svagt till relativt starkt är desto viktigare.
Batterisparfunktion i någon form är till fördel.

4. Belysning

Vi har redan snuddat vid det faktum att kikarsikten kommer med eller utan belysta riktmedel. Belysning är oftast inte absolut nödvändigt, men i vissa situationer – till exempel om du vakar vid en åtel, jagar råbock i skymningen eller lockar räv i svagt ljus – kan ett belyst riktmedel faktiskt vara en förutsättning för att kunna lossa skott.

Vid dagsljusjakt kan en rejäl belyst punkt vara ett bra riktmedel vid snabba skott. Punkten hjälper ögat att uppfatta situationen snabbt. Men så länge det är enkelt att se det svarta riktmedlet mot målet brukar det inte bli lättare att finrikta med tänd belysning.

Tolv steg till ett bättre kulvapen

Skillnaden i pris mellan kikarsikten med eller utan belysning brukar inte vara så stor. Du kan gott välja det för att vara på den säkra sidan.

Belysningen bör ha ett läge som är så svagt att du knappt uppfattar det i dagsljus. Starkare ljus än så kan upplevas besvärande i mörkersituationer. Däremot bör det starkaste läget vara klart synligt även i starkt solljus.

Någon form av batterisparfunktion är en fördel. Siktet får gärna släcka belysningen då vapnet lutas eller ligger still, men viktigast är att det stänger av belysningen efter en tid. Då är det inte hela världen ifall du glömmer att slå av den.

 

En justering där ett klick motsvarar en centimeter på 100 meter har en fördel i att det är så lätt att räkna på. Ett klick blir då 0,5 centimeter på 50 meter och 1,5 centimeter på 150 meter.

5. Justeringsrattar

Kikarsiktets justeringsrattar är graderade för att visa hur mycket de flyttar träffläget per klick. Det är vanligt med en centimeter på 100 meter. Beteckningen 0,1 mrad eller 0,1 MIL betyder också en centimeter per klick på 100 meter. (Ett sådant klick ger 0,5 cm på 50 meter, 0,7 centimeter på 70 meter, 2 centimeter på 200 meter och så vidare.)

En annan vanlig gradering har amerikanskt ursprung och betecknas MOA (Minute of angle). Kikarsiktets rattar är ofta graderade i ”¼” MOA, vilket motsvarar sju millimeter på 100 meter, men andra varianter förekommer, som ”½” eller ”1/8” MOA. MOA-gradering är precis lika exakt, bara lite mindre metriskt. På ett vanligt jaktsikte spelar det i praktiken ingen roll om det klickas i centimetrar, mrad eller MOA.

På ditt vanliga jaktsikte är det inte så viktigt att du kan nollställa skalan på rattarna efter inskjutning. Är det möjligt är det ändå ett plus. Då kan du till exempel göra en tillfällig inskjutning med en annan ammunition, men låta nollställningen stå kvar. Därmed kan du enkelt gå tillbaka till din gamla inskjutning när du ska jaga med din vanliga ammunition igen.

 

Anpassa först och främst vapnet efter skytten och tänkta skjutställningar. Montera därefter siktet så att det hamnar rätt utifrån de förutsättningarna.

6. Kikarmontage

Ta hjälp med monteringen av kikarsiktet. När allt stämmer är det relativt enkelt att montera kikarsikten i ett kvalitetsfäste, men ibland linjerar inte allt exakt som det ska och då är det en fördel att låta en erfaren person göra jobbet.

Det är vanligt att sträva efter att montera kikarsiktet lågt, alltså så nära pipan som möjligt. Det bidrar till smidighet och balans, men undvik absolut kontakt mellan kikarsikte och pipa. Faktum är att en aning mer mellanrum även kan bidra till att minska problemet med värmeflimmer vid flitigt övningsskytte.

Test: Fem studsare i budgetklass

När kikarsiktet är rätt monterat går förstås riktmedlets lodräta linje rakt ner genom vapnets centrum. Du kan kontrollera det genom att lägga vapnet stadigt och backa ögat från okularet så att du bara ser en liten rund bild omgiven av mycket svart i siktet. När riktmedlet siktar precis mitt i den lilla runda bilden tittar du ner och ser vart riktmedlets lodlinje tar vägen. Om den ser ut att gå rakt ner mitt i vapnet är siktet i princip fritt från felaktig lutning. Men ser du den vertikala stolpen gå ner lite vid sidan av centrum så lutar siktet en aning.

Du ska förstås även få full bild i siktet, utan en suddig svart cirkel runt kanterna, när du gör en normal anläggning. Ögats placering i förhållande till siktet varierar mellan olika skjutställningar, men prioritera att det blir rätt vid normal stående skjutställning. Då är det i regel rätt även i sittande.

Vid liggande skytte förändras ögonavståndet och det kan hända att du ser en svart skugga runt siktets kanter. Det har ingen praktisk betydelse när du skjuter lugna skott. Du kan till och med dra nytta av skuggan. Om du ser till att den är jämn runt bildkanten betyder det att du ser rakt genom siktets optiska centrum. Därmed har du minimerat risken för parallaxfel.

 

Bra snabbfästen finns i olika utföranden. På ett jaktvapen är det ett klart plus att kunna ta av och på ett eller flera sikten på samma vapen.

7. Alternativa sikten

Snabbfästen ger dig möjlighet att växla mellan flera sikten. Det lär inte vara nödvändigt för vardagsjakten, men med tiden kanske du ägnar mer och mer tid åt någon jaktform där ett annat sikte passar bättre.

Ett rödpunktsikte är ett starkt alternativ för snabba skott på korta håll. Det kan tilltala en hundförare eller en passkytt på drevjakt. Även ett riktigt lågförstorande variabelt sikte kan passa här, alltså ett med en lägsta förstoring på 1x eller nära det.

Hur gör jag ren ljuddämparen?

Ett rödpunktsikte på snabbfäste ryms i en ficka. Blir du anvisad ett trångt pass kan du sätta på det, blir du anvisad ett öppet pass kan du välja ditt vanliga variabla sikte.

Med ett snabbfäste på vapnet får du också tillgång till öppna riktmedel. Det är främst hundförare i täta marker som har nytta av det. Den som tränar flitigt med sina öppna riktmedel kan visserligen använda dem effektivt i fler situationer, men frågan är om det ska vara ett prioriterat mål för din skytteträning.

Ett sikte med långhållsanpassningar kan vara lämpligt till exempel om du ska jaga toppfågel eller säl. Ett sådant sikte har i regel rattar utan skyddshattar, tydligt graderade så att du kan göra snabba justeringar utifrån en kulbaneberäkning. De har oftast ett medförstorande riktmedel graderat i samma vinkelmått som används för klicken på rattarna, helst mrad/MIL eftersom det är enklast att räkna med. Hur ett sådant sikte används är ett kapitel för sig, men går du den vägen är det de här alternativen du vill ha.

Hur tränar jag bort en ryckig avfyrning?

Förstoringen är med fördel högre än på ditt allroundsikte. Priset för det är i regel en högre lägstaförstoring samt ett betydligt klumpigare format, så långhållssikten är inte bra allroundsikten.

Sådana sikten ska också ha en parallaxjusteringsratt. Den låter dig finjustera siktet för aktuellt avstånd vilket ger bra skärpa, men framför allt avlägsnas parallaxfel, alltså träfflägesförändringar beroende på att ögat ligger fel bakom okularet.

Mörkersikten är ett intressant alternativ för vildsvinsjägaren. De kan arbeta med befintligt ljus, inklusive infrarött ljus förstärkt med lampa, eller med värmestrålning – termiska sikten. Vi har skrivit mer om sådana sikten i tidigare nummer, men de låter dig se och skjuta i mörker. De är endast tillåtna på vildsvinsjakt, de termiska endast vid jakt på åtel eller i öppen terräng. Men de utökar utan tvekan ditt vapens mångsidighet.

 

Flipskydd är en bra lösning, men välj en robust modell och se till att de sitter. Här en oromantisk, men brutalt tålig lösning med vulkband.

8. Tillbehör

För att vara ett sådant precisionsinstrument kräver kikarsiktet förvånansvärt lite underhåll. Men optiken bör skyddas från smuts och repor. Den bör förstås även hållas torr och imfri under jakten. Då och då kan den också behöva rengöras.

En vanlig och praktisk lösning är uppfällbara skydd för okular och objektivlins, ofta kallade flipskydd. Var uppmärksam på att du kan behöva köpa precis rätt modell för att det ska passa på ditt kikarsikte.

Vissa kikarsikten har konstruktionslösningar som gör att flipskydd inte passar. Är siktet mycket lågt monterat mot pipan kan det också vara svårt att använda flipskydd. Ett alternativ som dessutom ger kikarsiktet ett visst skydd mot slag och stötar är ett neoprenöverdrag.

Vad ska jag välja för kaliber på min första studsare?

En torr dag öppnar du linsskydden eller tar av neoprenöverdraget då du sätter dig på pass, men en regnig dag är det bättre att vänta så länge som möjligt. En kall dag är det viktigt att undvika att andas på okularet i förberedelsen inför skott, eftersom det lätt bildas imma.

Rengör bara optiken då det verkligen behövs och var försiktig. Det finns särskilda rengöringspaket för optik, inte bara i jaktbutiker utan även exempelvis i en kamerabutik. Det kan vara en bra investering.

Problemet med rengöring är att man kan skada linsernas ytbehandling, särskilt om det finns små sandkorn eller andra hårda föroreningar på linsytan. En försiktig rengöring börjar med att du vänder linsen nedåt och blåser med en luftblåsa eller tryckluft för att avlägsna de värsta partiklarna. Tryckluft finns att köpa på sprayburk, vilket är att föredra framför en kompressor, där det finns en viss risk för olja i systemet.

Kan jag kapa pipan utan att tappa precisionen?

Därefter kan du gärna borsta av linsen med en särskild borste. Börja från mitten och gå utåt i runda rörelser för att inte dra in smuts mot mitten, som är optikens viktigaste del. Linsen ska fortsatt vara vänd nedåt, så att skräp faller ut.

Därefter använder du en linsrengöringsvätska. Spraya på och torka sedan av linsen med en linsduk i mikrofiber. Rörelser från mitten och utåt. När det ser rent ut är du färdig.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay