fredag 27 januari

Viltvård

Vettarna läggs på plats utanför skåren på en ö i Blekinge skärgård. Snart börjar knipa och vigg att fälla. Foto: Jan Henricson

50 år i kustjaktens tjänst

I 50 år har Blekinge Sjöjaktvårdsförening slagit vakt om sjöfågeljakten längs kust och i skärgård. Föreningen grundades för att motverka en drastisk försämring av möjligheten att jaga på allmänt vatten. Sedan dess har man haft en lång rad frågor att jobba med.

Svensk Jakt Publicerad 31 augusti 2017 - 09:28

Sjöfågeljakten på allmänt vatten har genom tiderna betytt mycket för blekingarna. Tidigare gav jakten ett värdefullt tillskott till kustbefolkningen försörjning. Senare blev det en möjlighet till avkoppling samtidigt som man skördade av naturens överskott.

1967 försämrades det för sjöfågeljägarna. De enda som fick jaga på allmänt vatten var boende utan fast landförbindelse samt yrkesfiskare, lotsar, kustpersonal. Alla andra stängdes ute, även de som på andra sätt hade starkt koppling till havet och skärgården.

För att kunna satsa fullt ut på frågor som rör sjöfågeljakten bildade ett antal entusiaster under ett möte på Militärhemmet i Karlskrona Blekinge Sjöjaktvårdsförening, som allt sedan starten agerat som en underavdelning till Jägareförbundet Blekinge i vilken man är representerad i styrelsen.

Bland pionjärerna kan nämnas den förste ordföranden redaktör Calevie, kassören Östen Svensson (som hade detta uppdrag i närmare 40 år) samt den andre ordföranden Per-Axel Fagerström.

 

Fri jakt

Föreningens arbete gav frukt. Inte minst genom att jägare kunde söka treåriga tillstånd för att jaga på allmänt vatten och från kronans holmar och skär. När intresset var som störst hade sjöjaktvårdsföreningen cirka 500 ansökningar om tillstånd årligen att behandla.

Föreningen lyckades att med länsstyrelsen förhandla fram en helt fri jakt på det allmänna vattnet samt på kronans holmar och skär. Kanske bidrog det faktum att man på länsstyrelsen kom fram till att man på detta sätt kunde minska sina administrationskostnader.

 

Håll efter minken

När Svenska Jägareförbundet bildade sitt kustråd var det i Blekinge självklart att Sjöjaktvårdsföreningen skulle utse representanter i rådet. På så sätt bevakade man kustjaktens intressen på nationell nivå.

Skytteverksamheten och predatorefterhållningen, inte minst av mink, var och är andra viktiga verksamheter. Medlemmar kan köpa holkar och fällor till subventionerade priser, och skottpengar för kråka betalas ut fortfarande.

Att Sjöjaktvårdsföreningen genom sitt arbete fått förtroende märks bland annat genom att man hjälper till med att hålla efter minken i naturreservat och bidrar vid inventeringen av utter.

Eftersom det inte är alldeles enkelt att nå ut med budskap beslutades att starta medlemsbladet Sjöjägaren som nu är inne på sin tredje redaktör. Att få ihop material till en liten tidskrift är inte lätt, så redaktionen har i detta en svår uppgift.

 

Stora insatser

Att räkna upp alla som i föreningen gjort insatser för kustjakten är inte möjligt. Samtidigt går det inte att förbigå en eldsjäl som Arne Pettersson, Långö, som uträttade så mycket för föreningen. Genom Arne Andreasson fick skytteverksamheten en rejäl skjuts framåt.

Efter Per-Axel Fagerström tog Kjell Holgersson vid som ordförande. Han svingade klubban under många intensiva år då föreningen bland annat lyckades få till fri jakt på vatten, holmar och skär.

Efter Kjell tog undertecknad, Mats Nying, vid som ordförande. Sven-Erik Gamelius blev nästa ordförande.

Nuvarande ordförande är Stefan Olsson och med honom blev det en rejäl förnyelse, som så väl behövs. Nu består styrelsen av ett flertal yngre friska krafter som förhoppningsvis kommer att flytta fram föreningens positioner.

 

Upp- och nedgång

På senare år har Blekinge Sjöjaktvårdsförening arrangerat säljaktsutbildningar. Skytteverksamheten är fortsatt en viktig del av verksamheten.

Under åren som föreningen verkat har det hänt mycket i naturen. När föreningen bildades var grågåsen nästan en raritet, liksom vitkindad gås, vilka nu närmast översvämmar kusten. I gengäld har ejder och alfågel gått tillbaka, liksom svärtan, för att nämna några exempel.

Intresset för sjöfågeljakten har också minskat. Inte många trotsar vintervädret för att vakta vid sina vettar och linjejakten i östra Blekinge som tidigare lockade man ur huse bedrivs numera bara av någon enstaka entusiast.

 

Förening som behövs

Trots detta vet vi att Blekinge Sjöjaktvårdsförening behövs och att det fortfarande finns viktiga frågor att jobba med. Till exempel att arbeta mot Statens Fastighetsverk som nu förvaltar våra före detta kronoholmar, för att få till stånd helt fri jakt på statens vatten och öar längs hela den svenska kustlinjen.

I skrivandet av dessa rader har jag haft mycket hjälp med hågkomsterna från förr av Gert Nilsson i Torhamn.

Mats Nying

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Svensk Jakt på Instagram

Samtidigt på JaktPlay

Etiketter