Vildsvin har ett klimatavtryck som ligger långt under kycklingkött, uppger WWF. Foto: Marie Gadolin

Viltkött – bästa valet om WWF får råda

Viltkött är fortsatt det bästa valet när du äter protein. Det visar den senaste Köttguiden från Världsnaturfonden, WWF.

Att välja riktigt bra kött och mer vegetariskt är något av det viktigaste du kan göra för planeten, anser WWF.

Men det är bara en mycket liten andel totalt av allt kött på den svenska marknaden som får grönt ljus i WWF:s trafikljusbedömning i Köttguiden. Andelen kött med grönt ljus utgör bara mellan en och tre procent av allt kött i svenska mataffärer, enligt en färsk marknadsundersökning som WWF låtit göra.

Numera får även svensk kyckling rött ljus. Det är ett sämre betyg än tidigare och det beror dels på att WWF skärpt klimatkriteriet i guiden, dels att ökade krav nu ställs på djurvälfärd för kycklingarna.

 

Vilt och vego

Faktum är att det endast är vegoprotein och viltkött som får grönt ljus av WWF. Viltköttet som bedöms i Köttguiden gäller de vilda djur som lever i våra svenska skogar och landskap som jagas under den reglerade jaktsäsongen.

 

Viltkött får grönt ljus. Foto: Ur WWF:s Köttguide

På grund av att det inte går åt någon extra odlingsmark för vilda djur, även om både hjort och vildsvin i stor utsträckning livnär sig på odlade grödor, så bedöms de extra växtgasutsläppen som små.

Även djur som föds upp som frilevande i hägn räknas som vilt om de inte stödutfodras i större omfattning.

 

Positivt med vildsvinskött

WWF uppger att viltkött är ett bra alternativ om du vill äta kött. Nackdelen, enligt WWF, är dock att viltköttet är en begränsad resurs eftersom det i praktiken är svårt att öka mängden kött från vilt på marknaden.

Viltköttet får grönt ljus av Världsnaturfonden

Jägareförbundet med flera arbetar för att det ska bli lättare att få ut vildsvinskött på marknaden. Det är något som får tummen upp av WWF: ”Arbete pågår för att öka utbudet av vildsvinskött, vilket är positivt”, står det i Köttguiden.

Och WWF fortsätter där att lyfta vildsvinsköttet. ”Det finns studier som visar att exempelvis vildsvin har ett klimatavtryck som ligger långt under kycklingkött”, skriver WWF i Köttguiden.

 

Ren är inte viltkött

Världsnaturfonden poängterar dock att kött från ren inte klassas som viltkött. Detta eftersom renar är tamdjur som ägs av renskötare och att renarna ibland stödutfodras.
Inte heller importerat vilt räknas, enligt WWF.

Fakta Köttguiden

Det övergripande målet med Köttguiden är, enligt WWF, att bidra till hållbara matvanor och en matkonsumtion inom planetens gränser.
Guiden granskar produkterna utifrån fem kriterier: biologisk mångfald, klimat, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.