tisdag 26 oktober

(V) Vi ser positivt på Naturvårdsverkets bidrag

Ulla Andersson, Vänsterpartiet.

Ulla Andersson, Vänsterpartiet.

Med anledning av Naturvårdsverkets bidrag till Naturskyddsföreningen och till projektet Claws and laws har Svensk Jakt kontaktat riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner för att få deras åsikter.
Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson svarar.

I Jägareförbundets allmänna uppdrag ingår bland annat att informera jägare och allmänhet om vilt och viltvård. Som här, när jaktvårdskonsulent Elias Turesson, längst till höger, pratar om vilt och skogsbruk under en skogskväll i Skillingaryd. Foto: Jan Henricson

Naturskyddsföreningen vill ta över ansvaret för jakt och viltvård

Ska lagen om offentlig upphandling tillämpas för Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag? Naturskyddsföreningen i Blekinge vill att Konkurrensverket undersöker den saken. Från Jägareförbundets sida har man inget emot att en sådan granskning görs.

Biträdande chef på Genomförandeavdelningen Anna Helena Lindahl är själv medlem i de föreningar hon delar ut bidrag till. "Helt okej" tycker Naturvårdsverkets chefsjurist Kerstin Cederlöf.

UPPDATERAD: Verkets bidrag går till chefens förening

Biträdande avdelningschefen på Naturvårdsverket är själv medlem i de föreningar hon delar ut bidrag till. ”Helt okej” tycker verkets chefsjurist.

Bidragsregn över Naturskyddsföreningen

85 miljoner betalade landets skattebetalare i bidrag till Naturskyddsföreningen år 2012.

Foto: Xavier Häpe

Mer SNF-bidrag: Ska driva klagomål till EU-kommissionen

Svensk Jakt har tidigare uppmärksammat att Naturvårdsverket ger bidrag till Naturskyddsföreningen för att de ska kunna pröva vargförvaltningen i domstol.
I ett annat bidrag finansierar de föreningens klagomål till EU-kommissionen.

Svenska Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare. Foto: Bertil Lundvik

Sprängare: Bidraget är upprörande

Efter Svensk Jakts avslöjande att Naturvårdsverket ger årliga bidrag på 1,5 miljoner kronor till Naturskyddsföreningen för att kunna driva rättsprocesser i vargfrågan har diskussionerna gått heta i olika forum.
– Hanterande av frågan är anmärkningsvärt och bidraget är upprörande, säger Björn Sprängare ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Riksdagsledamoten Ulf Berg (M) försäkrar sig om att Naturvårdsverkets bidrag inte är ett aprilskämt.

Politiker rasar mot verkets bidrag

Riksdagsledamoten Ulf Berg (M) reagerar starkt på Svensk Jakts avslöjande om att Naturvårdsverket med bidrag finansierar Naturskyddsföreningens överklaganden av verkets egna beslut. ”Har kollat kalendern två ggr, det är inte första april!” skriver Berg på Twitter.

Naturvårdsverket avlönar de jurister som överklagar vargjakten. Montage: Daniel Sanchez

Verket avlönar SNF:s jurister

Naturvårdsverkets bidrag till Naturskyddsföreningens miljörättsprojekt ska användas till att driva rättsprocesser. Bidraget avlönar Naturskyddsföreningens två jurister.

Genom att finansiera Naturskyddsföreningens jurister för Naturvårdsverket rättsprocesser mot sig själva. Montage: Daniel Sanchez

Verket finansierar överklagan av egna vargbeslut

Naturskyddsföreningen får bidrag av Naturvårdsverket för att driva vargjakten i domstol. Pengarna från verket avlönar föreningens jurister och ska bland annat gå till att ”pröva lagligheten av licensjakt på varg”.

Naturskyddsföreningen är motståndare till livskvalitet

Naturskyddsföreningen är motståndare till allt som för vanliga människor innebär livskvalitet. Det gäller både jakt och ett uppluckrat strandskydd.

Våtmarker är naturliga reningsverk för kväve och fosfor, och skapar en bättre miljö för bland annat vattenväxter och fåglar. Foto: Daniel Sanchez

Jägareförbundet överens med Naturskyddsföreningen

I en debattartikel i Göteborgs-Posten gör Jägareförbundet gemensam sak med ett flertal naturvårdsorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen och WWF. Organisationerna riktar där skarp kritik mot regeringens beslut att dra in stöd till våtmarker.

Foto (i hägn): Marie Gadolin

Debatt: Naturskyddsföreningens naiva syn på naturen

När jag ser hur Naturskyddsföreningen uppfattar vår värld, kan jag förstå hur Galileo Galilei kände sig, då han övertygad om den heliocentriska världsbilden, ställdes inför inkvisitionen och dömdes till husarrest för resten av sitt liv.

Foto (i hägn): Marie Gadolin

Debatt: Naturskyddsföreningens naiva syn på naturen

När jag ser hur Naturskyddsföreningen uppfattar vår värld, kan jag förstå hur Galileo Galilei kände sig, då han övertygad om den heliocentriska världsbilden, ställdes inför inkvisitionen och dömdes till husarrest för resten av sitt liv.

Svenska Naturskyddsföreningen vill förkorta jakttiden på ripa

I en skrivelse till Naturvårdsverket har Svenska Naturskyddsföreningen uppmanat verket att arbeta för att jakten efter ripa i fjällen upphör den 31 januari. Som skäl anger Naturskyddsföreningen att en större andel av ripstammen bör ges möjlighet att överleva vintern och gå till häckning samt att jakten utgör ett störningsmoment på annat vilt i fjällområdena.

Naturskyddsföreningen kritiserar rävjakt

Naturskyddsföreningen motsätter sig jakt ännu en gång. Den här gången handlar det om rävjakt i Jönköpings län där fällda rävar ska skickas in för provtagning om dvärgbandmask.

Naturskyddsföreningen kritiserar lojakten

Naturskyddsföreningen motsätter sig även jakten på lodjur. I ett öppet brev till regeringen kritiserar organisationen lojakten och överväger nu att göra EU-kommissionen uppmärksam på den svenska licensjakten på lodjur. Naturskyddsföreningen anser nämligen att jakten hotar att skada lodjursstammen.

Naturskyddsföreningen vill inte tillåta säljakt

Fiskare och jägare har ansökt till länsstyrelsen i Västra Götaland om skyddsjakt på säl i Kosterhavets nationalpark. Det finns nu rekordmycket säl i området, och de förstör fiskeredskap, säger Sven Gunnar Lunneryd, ordförande i Kosterhavets jaktvårdsförening till Strömstads tidning. Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen vill reglera löshundsjakten

Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningens ordförande i Gävleborg, anser att jakten med löshund ska regleras. Det framgår i ett mejl han skickat till samtliga ledamöter i länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation.
Erickson skriver även att jakthundar råkar ut för olyckor i större omfattning än andra hundar. Ett påstående som är direkt felaktigt enligt försäkringsbolaget Agria.

Naturskyddsföreningen kräver inflytande över skyddsjakt

Under skyddsjakten på varg i Kronoberg förra hösten försökte Naturskyddsföreningen överklaga Naturvårdsverkets beslut. Eftersom man inte har talesrätt vid beslut om jakt på skyddade arter avvisades deras synpunkter. Något som gjort att Naturskyddsföreningen nu vänder sig till högre instans, skriver ATL.

Senaste nytt

Så maxar du Svensk Jakts app

Mest läst

Mina artiklar
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram