Naturvårdsverkets bidrag till jurister på Naturskyddsföreningen var under luppen 2014. Nu uppdagas fortsatta fel. Foto: Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets bidrag till jurister på Naturskyddsföreningen var under luppen 2014. Nu uppdagas fortsatta fel. Foto: Naturvårdsverket

Nya skattepengar till vargadvokater?

Naturskyddsföreningen ansöker om ytterligare 2.500.000 kronor i bidrag för att bland annat kunnat driva rättsprocesser om vargjakt. Men nu framgår det att Naturvårdsverkets tidigare bidrag brutit mot Sveriges budgetregler.

2014 avslöjade Svensk Jakt att Naturvårdsverket gav 2.500.000 kronor i bidrag till Naturskyddsföreningen för att de bland annat ska ”pröva lagligheten av licensjakten på varg”.
I år ansöker föreningen om samma summa för samma verksamhet, men nu framgår det att Naturvårdsverket, med tidigare beslut, brutit mot regeringens regler som omfattar bidragen.

 

Kontroversiellt beslut

Svensk Jakts kunde 2014 avslöja att Naturvårdsverket, genom att finansiera Naturskyddsföreningens projekt, avlönade de jurister som överklagade verkets vargbeslut i domstol. Men det var inget som oroade dåvarande generaldirektör Maria Ågren. Inte heller det faktum att den chef som beslutade om bidragen var medlem i Naturskyddsföreningen och att statsvetare Jan Turvall menade att förfarandet utgjorde ett fall av delikatessjäv var något problem.
Istället fortsatte utbetalningsplanen och förra året betalades ytterligare 2.500.000 kronor ut till Naturskyddsföreningens juridiska projekt.
Men att lova bort statens finanser på det sättet är inte tillåtet. Det är något som man är medveten om på Naturvårdsverket.
– Vi upptäckte detta i höstas och kommer nu bara att ge bidrag för ett år i taget, säger Anna Dixelius som är kanslichef för Avdelningen för uppdrag på Naturvårdsverket.

 

”Ett allvarligt fel”

Felaktigheten ligger i den anslagspost på drygt tolv miljoner kronor som regeringen tilldelat Naturvårdsverket för bidragen. Vissa poster har regeringen gett Naturvårdsverket tillåtelse att förvalta över två eller tre år framåt men när det gäller den här posten saknas ett sådant bemyndigande.
– Genom att Naturvårdsverket på det här sättet bundit upp sig för framtida utbetalningar utan medgivande från riksdagen har man begått ett allvarligt fel, säger Curt Johansson, expert på redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket.
– Även om det handlar om förhållandevis små summor är det principiellt felaktigt.
På Naturvårdsverket vill man tona ner felet och menar att man vill se framåt och gå vidare.
– Vi känner inte att detta är något som vi behöver informera regeringen om, säger Anna Dixelius.

 

Ny ansökan

Den nya ansökan som Naturskyddsföreningen skickat in påminner om den som kom 2014. Även för 2016 söker man alltså ekonomiskt stöd för att:
• Bistå EU-kommissionen i det överträdelseärende man lämnat till regeringen angående licensjakten på varg.
• Driva licensjakten efter varg i svenska domstolar.
• Driva rättsliga processer angående allmänhetens talerätt i frågor kring jakt på skyddade arter.
De 2.500.000 kronor som Naturskyddsföreningen söker ska bland annat täcka två heltidstjänster. Vid förra beslutet bekräftade Naturskyddsföreningens jurist Oskar Alarik att det var hans och föreningens andre jurists tjänster det gällde.

JO-anmälningar

Efter Svensk Jakts avslöjande 2014 fick Justitieombudsmannen in fem anmälningar mot Naturvårdsverkets hantering. Ingen av dessa anmälningar ledde till någon utredning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev