Genom att finansiera Naturskyddsföreningens jurister för Naturvårdsverket rättsprocesser mot sig själva. Montage: Daniel Sanchez

Genom att finansiera Naturskyddsföreningens jurister för Naturvårdsverket rättsprocesser mot sig själva. Montage: Daniel Sanchez

Verket finansierar överklagan av egna vargbeslut

Naturskyddsföreningen får bidrag av Naturvårdsverket för att driva vargjakten i domstol. Pengarna från verket avlönar föreningens jurister och ska bland annat gå till att ”pröva lagligheten av licensjakt på varg”.

Den 9 januari i år överklagades licensjakten på varg. Överklagan, som skickades till Förvaltningsrätten i Stockholm, är ett välskrivet dokument på 37 sidor, med argument som ifrågasätter Naturvårdsverkets beslut. Klagande är Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen och WWF, men finansieringen kommer från Naturvårdsverket genom projektet ”Miljörätt – Genomslag för miljöändamålen; rättstillämpning, lagstiftning och deltagande”.

 

Till processer mot Naturvårdsverket

Projektet drivs av Naturskyddsföreningen och har en budget på 1.875.000 kronor om året. Budgeten innefattar två heltidsanställda jurister, resor, utbildningar, kontorsmateriel, arvoden för konsulter med mera. Enligt bidragets utformning ska föreningen stå för 20 procent (375.000 kronor) själva, men resterande 1.500.000 är ett bidrag från Naturvårdsverket. Ett bidrag som delas ut med projektets verksamhetsplan som underlag. I verksamhetsplanen står i klartext att pengarna kommer att gå till att driva rättsprocesser mot Naturvårdsverket angående licens- och skyddsjakt på varg.
Projekt har tre huvudmål:
• Utbildning, handledning och råd för att använda den nya talerätten som en följd av Århuskonventionen.
• Driva såväl påbörjade som nya utvalda rättsprocesser som har förutsättningar att skapa god praxis på miljörättsområdet och stärka natur- och miljöskyddet, till exempel när det gäller skyddade områden, luftföroreningar och hotade arter.
•Vara en konstruktiv resurs i lagstiftningsprocessen genom att delta med experter i utredningar, svara på remisser, föra dialog, bevaka efterlevandet av EU-lagstiftning och internationella konventioner och fungera som ett miljörättsligt informationsnav för medborgare, föreningens nätverk och andra miljöorganisationer.

 

”Pröva lagligheten av licensjakt på varg”

De tre huvudmålen täcker in mer än bara rovdjur, men vargen har en uttalad del av projektet och två egna rubriker i verksamhetsplanen.
Den ena gäller licensjakt av varg:
“Föreningen vill pröva lagligheten av licensjakten på varg. Föreningen har bistått EU-kommissionen i ärendet och kommer fortsätta med detta under år 2014. Frågan om jakt på den känsliga vargstammen i Sverige har i hög grad aktualiserats nyligen när regeringen presenterade proposition 2012/13: 191 En hållbar rovdjurspolitik.”
Det andra gäller skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar och i verksamhetsplanen beskrivs de rättsprocesser som Naturskyddsföreningen redan har drivit angående Kynna- och Junselevargen.

 

Verket avlönar SNF:s jurister

Naturskyddsföreningen har länge mottagit bidrag från Naturvårdsverket. Fram till 2006 var det öronmärkta pengar enligt regeringsbeslut. 2.000.000 kronor om året skulle gå till Naturskyddsföreningens ”informationsverksamhet rörande miljövårdsfrågor samt verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.”
2007 ändras regleringsbrevet och Naturvårdsverket får en klumpsumma där de själva beslutar om fördelningen. Naturvårdsverket väljer då att med början 2008 ge Naturskyddsföreningen 1.200.000 kronor för projektet ”Genomslag för miljömålen”. 2009 får de 1.100.000 kronor och från och med 2010 får de 1.500.000 kronor per år.
I år genomförde Naturvårdsverket en ändring av reglerna och fastslog att projektet skulle få ett tvåårigt stöd. Bidraget till Naturskyddsföreningens projekt är alltså tryggat till 2015 och har då gett 11.300.000 kronor. Ett bidrag som täcker kostnaden för de två jurister som är anställda hos Naturskyddsföreningen.

Pengarna går till:

2 jurister på Naturskyddsföreningen:
1.272.000 kronor

Resor:
80.000 kronor

Utbildningar och seminarier:
60.000 kronor

Juridiska hjälpmedel, elektroniska publikationer:
40.000 kronor

Arvoden, konsulter och övrigt:
103.000 kronor

Overheadkostnader:
320.000

Summa:
1.875.000 per år

Naturskyddsföreningens del:
375.000 per år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev